You are logged in. Log out

Trainer’s area

26th August 2020

Ymwybyddiaeth Gofyn a Gweithredu Grŵp 2 – Adnoddau’r Hyfforddwr

Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi fel hyfforddwr yw gwirio bod gennych y deunyddiau hyfforddi diweddaraf. Bydd unrhyw ddiweddariadau sy’n cael eu gwneud i’r deunyddiau yn cael eu nodi yma.

Diweddariad: 06/08/2020 Hanner diwrnod PowerPoint

 

Cliciwch ar y dolenni isod i agor atodiadau

 

Cyn y cwrs

 Rhestr Wirio Grŵp 2 – Diwrnod llawn

Rhestr Wirio Grŵp 2 – Hanner diwrnod

Rhestr Wirio Grŵp 2 – dwy awr a hanner 

Holiadur cyn y cwrs ymwybyddiaeth Gofyn a Gweithredu

 

Cynlluniau gwersi, cyflwyniadau PowerPoint, a nodiadau’r hyfforddwr

 

Diwrnod llawn

 Cynllun gwers 

 Nodiadau’r hyfforddwr

PowerPoint 

 Fersiwn PDF o’r PowerPoint

 

Hanner diwrnod

 Cynllun gwers

 Nodiadau’r hyfforddwr

PowerPoint 

Fersiwn PDF o’r PowerPoint

 

Dwy awr a hanner

 Cynllun gwers

 Nodiadau’r hyfforddwr

PowerPoint

Fersiwn PDF o’r PowerPoint

 

 

Taflenni dosbarthu, Taflenni ysgogi a chwarae rôl 

 Yr holl daflennu dosbarthy

 Y holl daflenni ysgogi

 

Gweithgareddau 

 Ymarfer sgiliau

 

Ar ôl y Cwrs – post course 

Ffurflenni gwerthuso ymwybyddiaeth Gofyn a Gweithredu

 Tystysgrif presenoldeb

Cwestiynau cyffredin

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Sign up for our National Conference. This will be a collaborative learning opportunity for strategic public sector leaders & the VAWDASV sector. Chaired by the National Advisors for VAWDASV, with a message from @fmwales bit.ly/37q1EVn #PreventingVAWDASV pic.twitter.com/ujiXGJNjKF

About 15 hours ago from WelshWomensAid's Twitter