Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hyfforddiant, Cyrsiau a Datblygiad Proffesiynol

Croeso i Ganolfan Hyfforddiant Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru

 

 

Mae Canolfan Hyfforddi Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn darparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ar gyfer atal a mynd i’r afael â phob agwedd ar Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).

 

Mae ein cyrsiau’n cael eu cynllunio a’u rhedeg gan ein tîm arbenigol ein hunain, yn ogystal â chydweithio drwy’r Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol; partneriaeth genedlaethol unigryw o wasanaethau arbenigol sy’n darparu hyfforddiant, dysgu a datblygiad yng Nghymru.

 

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar oroeswyr ac yn adlewyrchu cyd-destun Cymreig y sector VAWDASV. Mae Canolfan Hyfforddi Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i gydnabod ac ymateb i gam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod, yn ogystal â chefnogi’r rhai sy’n gweithio mewn rolau arbenigol.

 

Ni yw’r darparwr cenedlaethol dan gontract i ddarparu’r rhaglen ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ sy’n cefnogi fframwaith polisi “Gofyn a Gweithredu” Llywodraeth Cymru. Mae Cymorth i Ferched Cymru yn ganolfan wedi’i hachredu gan Agored Cymru.

Ewch i’n tudalen hyfforddi i gael gwybod mwy am gyfleoedd hyfforddi gan gynnwys cyrsiau wedi’u hachredu gan CPD a chyrsiau heb eu hachredu, cymwysterau achrededig cenedlaethol a phecynnau pwrpasol.

 

Ymweld â’r ardal hyfforddi

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a chostau’r Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru anfonwch e-bost at: [email protected] 

neu cysylltwch â’r tîm ar: 01286882733 neu 02920541551.

 

We still have a few tickets left for next weeks online event! This panel event will offer expert discussion on this topic, as well as giving you the chance to put your questions to the panel. Register here: bit.ly/3aL4Lcq #NoGreyArea #NoPlaceForSH #EndSexualHarassment pic.twitter.com/zGJ8j6c8F2

About 15 hours ago from WelshWomensAid's Twitter