Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hyfforddiant, Cyrsiau a Datblygiad Proffesiynol

Croeso i Ganolfan Hyfforddiant Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru

 

 

Mae Canolfan Hyfforddi Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn darparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ar gyfer atal a mynd i’r afael â phob agwedd ar Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).

 

Mae ein cyrsiau’n cael eu cynllunio a’u rhedeg gan ein tîm arbenigol ein hunain, yn ogystal â chydweithio drwy’r Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol; partneriaeth genedlaethol unigryw o wasanaethau arbenigol sy’n darparu hyfforddiant, dysgu a datblygiad yng Nghymru.

 

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar oroeswyr ac yn adlewyrchu cyd-destun Cymreig y sector VAWDASV. Mae Canolfan Hyfforddi Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i gydnabod ac ymateb i gam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod, yn ogystal â chefnogi’r rhai sy’n gweithio mewn rolau arbenigol.

 

Ni yw’r darparwr cenedlaethol dan gontract i ddarparu’r rhaglen ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ sy’n cefnogi fframwaith polisi “Gofyn a Gweithredu” Llywodraeth Cymru. Mae Cymorth i Ferched Cymru yn ganolfan wedi’i hachredu gan Agored Cymru.

Ewch i’n tudalen hyfforddi i gael gwybod mwy am gyfleoedd hyfforddi gan gynnwys cyrsiau wedi’u hachredu gan CPD a chyrsiau heb eu hachredu, cymwysterau achrededig cenedlaethol a phecynnau pwrpasol.

 

Ymweld â’r ardal hyfforddi

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a chostau’r Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru anfonwch e-bost at: [email protected] 

neu cysylltwch â’r tîm ar: 01286882733 neu 02920541551.

 

‘Change That Lasts’: Transforming The Lives of Survivors Join us as we talk through the evaluation report & why this ground-breaking prevention model can make a real, lasting difference to the lives of survivors. 21st Oct - 12pm Register here: bit.ly/3vhQs7R pic.twitter.com/s0Cn32Nztw

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter