Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein haelodau

Gall gwasanaethau arbenigol lleol ar draws Cymru eich cynorthwyo chi (a’ch plant os oes gennych chi rai) os ydych chi wedi profi unrhyw fath o gam-drin domestig, treisio a thrais rhywiol, priodas dan orfod, yr hyn a elwir yn drais ‘ar sail anrhydedd’, cam-fanteisio rhywiol, aflonyddu a stelcio, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) a’r fasnach mewn pobl/caethwasiaeth fodern.

Click here to see membership benefits.

 National Quality Service Standards

Membership login


Visit the members’ area

Mae’r gwasanaethau arbenigol hyn yn cyflenwi cymorth sy’n achub ac yn newid bywydau a gwaith ataliol fel rhan o rwydwaith o ddarpariaeth drwy’r DU.

Mae cymorth ar gael i fenywod, plant a phobl ifanc, a dynion ar draws holl gymunedau Cymru, gan gynnwys cymunedau Du a lleiafrifol ethnig, i oroeswyr sy’n anabl, neu sy’n hŷn, sy’n uniaethu’n lesbaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, a’r rheini o lawer o grefyddau a chredoau.

Gall gwasanaethau arbenigol gynnig gwybodaeth, cymorth ymarferol, eiriolaeth, cwnsela a chymorth therapiwtig, cymorth unigol neu grŵp, neu i gyrchu llety diogel fel cymorth lloches. Mae gan lawer o’n haelodau arbenigol hefyd ganolfannau gwybodaeth lle gallwch alw heibio a sgwrsio am eich sefylla neu sefyllfa rhywun rydych chi’n ei adnabod. Mae gwasanaethau arbenigol yn cynnig cymorth diogel i fenywod yn unig, a gallant eich helpu gydag effaith cam-drin, a’i ganlyniadau, gan gynnwys er enghraifft os bydd angen cyngor cyfreithiol, tai neu fudd-daliadau lles, cymorth drwy’r llysoedd neu achos diogelu, mynediad at wasanaethau iechyd, cymorth mewn perthynas ag afiechyd meddyliol neu ddefnyddio sylweddau, a chymorth i wella ar ôl cam-drin ac ailadeiladu eich bywyd.

Rydym ni hefyd yn rhedeg Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru, set o feini prawf achrededig i wasanaethau arbenigol sy’n ymdrin â cham-drin domestig allu mesur ansawdd eu darpariaeth.

Diwyg rhestr Diwyg map

Chwilio lleoliad

Atal Y Fro

222 Holton Road, Barry, CF63 4HS

Bangor & District Women’s Aid

7 Llys Y Fedwyn, Parc Menai Bangor, Bangor, LL54 4BN, UK

Cerrig Camu Gogledd Cymru

59 King Street, Wrecsam, LL11 1HR

Cymorth i Ferched CAHA

8 Well Street, Holywell, Flintshire, CH8 7PL

Calan DVS - Prif Swyddfa

The Parade, Neath SA11 1PU, UK

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 2NR

Calan DVS - Brecon

Cambrian Way, Brecon LD3 7HP, UK

Calan DVS - Neath

17 Victoria Gardens, Neath, SA11 3AY

Canolfan Argyfwng Teuluol Montgomeryshire

Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown SY16 3AL, UK

Cymorth i Ferched Abertawe

28 Bond Street, Swansea SA1 3TU, UK

Cymorth i Ferched Caerdydd

Cardiff Women's Centre, 50 Meteor Street, Cardiff, CF24 0HE

Caerdydd RISE

RISE One Stop Shop, Cardiff Royal Infirmary, Block 24, Longcross Street, Cardiff, CF24 0JT

Cymorth i Ferched Caerfyrddin

5-6 Queen Street, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1JR

Cymorth i Ferched Casnewydd

56 Stow Hill, Newport, NP20 1JG

Cymorth i Fenywod Cyfannol - Abergavenny

26, Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP

Cymorth i Fenywod Cyfannol - The Chrysalis Centre

3 Townsbridge Building, Park Road, Pontypool NP4 6JE, UK

Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan

Commercial Buildings, Beverley St, Port Talbot, SA13 1DY

Cymorth i Ferched RCT

Park View Offices, Morgan Street, Pontypridd, CF37 4DS

Gorwel: Anglesey Gwasanaeth cam-drin domestig

Ty Silyn, Penygroes, Caernarfon LL54 6LY, UK

Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd

49 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AN

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Heulwen, Glyn y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Aberystwyth

Portland Rd, Aberystwyth, SY23 2NL

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Threshold

32 Station Road, Llanelli, SA15 1AN

Merthyr Tudful Mwydiogel

Y Ganolfan Gweithredu Gwirfoddol, 89-90 Stryd Fawr, Pontmorlais West, Merthyr Tydfil CF47 8UH, UK

North Denbighshire Domestic Abuse Service (NDDAS)

10 Brighton Road, Rhyl, Denbighshire, LL18 3HD

Pencadlys

Tŷ Helyg, 11 Stryd yr Eglwys, Merthyr, CF47 0BW

RASASC Gogledd Cymru

Uned 11, Llys Yr Onnen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DF

Safer Wales

House 1st Floor, Castle St, Cardiff, CF10 1BS

Uned Diolgelwch Trais Teuluol (Deeside)

Wrenmore House, 104 Chester Road East, Shotton, Flintshire CH5 1QD

Atal Y Fro

222 Holton Road, Barry, CF63 4HS

Bangor & District Women’s Aid

7 Llys Y Fedwyn, Parc Menai Bangor, Bangor, LL54 4BN, UK

Cerrig Camu Gogledd Cymru

59 King Street, Wrecsam, LL11 1HR

Cymorth i Ferched CAHA

8 Well Street, Holywell, Flintshire, CH8 7PL

Calan DVS - Prif Swyddfa

The Parade, Neath SA11 1PU, UK

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 2NR

Calan DVS - Brecon

Cambrian Way, Brecon LD3 7HP, UK

Calan DVS - Neath

17 Victoria Gardens, Neath, SA11 3AY

Canolfan Argyfwng Teuluol Montgomeryshire

Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown SY16 3AL, UK

Cymorth i Ferched Abertawe

28 Bond Street, Swansea SA1 3TU, UK

Cymorth i Ferched Caerdydd

Cardiff Women's Centre, 50 Meteor Street, Cardiff, CF24 0HE

Caerdydd RISE

RISE One Stop Shop, Cardiff Royal Infirmary, Block 24, Longcross Street, Cardiff, CF24 0JT

Cymorth i Ferched Caerfyrddin

5-6 Queen Street, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1JR

Cymorth i Ferched Casnewydd

56 Stow Hill, Newport, NP20 1JG

Cymorth i Fenywod Cyfannol - Abergavenny

26, Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP

Cymorth i Fenywod Cyfannol - The Chrysalis Centre

3 Townsbridge Building, Park Road, Pontypool NP4 6JE, UK

Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan

Commercial Buildings, Beverley St, Port Talbot, SA13 1DY

Cymorth i Ferched RCT

Park View Offices, Morgan Street, Pontypridd, CF37 4DS

Gorwel: Anglesey Gwasanaeth cam-drin domestig

Ty Silyn, Penygroes, Caernarfon LL54 6LY, UK

Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd

49 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AN

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Heulwen, Glyn y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Aberystwyth

Portland Rd, Aberystwyth, SY23 2NL

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Threshold

32 Station Road, Llanelli, SA15 1AN

Merthyr Tudful Mwydiogel

Y Ganolfan Gweithredu Gwirfoddol, 89-90 Stryd Fawr, Pontmorlais West, Merthyr Tydfil CF47 8UH, UK

North Denbighshire Domestic Abuse Service (NDDAS)

10 Brighton Road, Rhyl, Denbighshire, LL18 3HD

Pencadlys

Tŷ Helyg, 11 Stryd yr Eglwys, Merthyr, CF47 0BW

RASASC Gogledd Cymru

Uned 11, Llys Yr Onnen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DF

Safer Wales

House 1st Floor, Castle St, Cardiff, CF10 1BS

Uned Diolgelwch Trais Teuluol (Deeside)

Wrenmore House, 104 Chester Road East, Shotton, Flintshire CH5 1QD

Do you want to help end violence against women? Why not attend our free #AskMe training in Cardiff on the 14th of July. For more info visit tinyurl.com/nryjvhx4 #ChangeThatLasts pic.twitter.com/NbujjIEFlp

About 10 hours ago from WelshWomensAid's Twitter