Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Mae gennym ni ddigwyddiadau sy’n amrywio o ddigwyddiadau codi arian, seminarau a chynadleddau sydd ar agor i bawb, i hyfforddiant penodol i’r sector.

 Digwyddiadau ar y gweill:

 • Dydd Mercher 1 Mai, 12:00 - 13:15PM

  Cyfarfod ar y cyd o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

  Mae’n bleser gennym eich gwahodd i’r cyfarfod ar y cyd o’r Grwpiau Trawsbleidiol ar effaith trais yn erbyn menywod, effaith cam-drin domestig a thrais rhywiol ar fenywod anabl. Fe’i noddir gan Mark Isherwood AC, Cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant a Chadeirydd y Grŵp Trawsbelidiol ar Anabledd, a chan Bethan…

 • Dydd Llun, Mawrth 25 2019 - 10:00 - 16:00PM

  Cynhadledd Genedlaethol Cymorth I Ferched Cymru Ar Gyfer y Sector Chyoeddus

  Disgrifiad: Mae gan y rheini sy’n arwain ar draws y sector cyhoeddus gyfrifoldeb i feithrin diwylliant a seilwaith cyfundrefnol sy’n cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion sy’n gallu effeithio ar y gweithlu, ar y grŵp cleientiaid ac ar ffrindiau a theulu. Mae tîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin…

 • Primary Agenda
  Nos Fawrth 19 Mawrth 2019, 18:00 – 19:30PM

  Cefnogi plant i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri

  Cadw lle ar gyfer achlysur lansio’r ‘AGENDA Cynradd: Cefnogi Plant i Wneud i Berthnasoedd Cadarnhaol Gyfri’  Noddir y digwyddiad hwn gan Lynne Neagle AC.  Ymhlith y siaradwyr bydd: Lynne Neagle, Aelod Cynulliad a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Yr Athro Emma Renold, Prifysgol Caerdydd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru Lucy Emmerson, Fforwm…

 • Dydd iau 29ain Tachwedd 2018

  Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru – Tachwedd 29ain 2018

  40 y Dyfodol: Yn herio ac yn atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gyffredin ym mhob rhan o Gymru, fel ag y maent ar draws y DU a’r byd. Nid ydynt, fodd bynnag, yn anochel. Mae modd eu…

 • Dydd Llun, Hydref 1af 2018 - 10:00am - 15:30pm

  Cam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru: Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnogaeth

  Mae Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth â Rape And Sexual Abuse Support Centre (RASASC) Gogledd Cymru yn eich gwahodd i seminar aml-asiantaeth: Mynd i’r Afael â Cham-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru – Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnofgaeth. Dilynir hyn gan weithdy hyfforddi i aelodau o Cymorth…

 • 23rd May 2018 - 9-2pm

  Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

  Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth gyda Cymru Ddiogelach Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad fydd yn trafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw. Hoffai Cymorth i Ferched Cymru a Cymru Ddiogelach eich gwahodd i seminar ddydd Mercher 23 Mai i drafod cefnogi…

 • ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin 13:30 – 16:30

  Gweithdy 100 Mlynedd 100 Baner

  Bydd PROCESSIONS a Cymorth i Ferched Cymru’n cynnal cyfres o weithdai gwneud baneri dan arweiniad Hexxx, cydweithfa celf fenywaidd ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin. Mae PROCESSIONS yn gyfle unwaith ac am byth i gymryd rhan mewn gwaith celf cyfranogiad eang i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod. Mae…

This #StDwynwensDay we celebrate the strength of all women in Wales facing violence who still rise to support others and change lives. Celebrate the patron saint of caring relationships by sending our eCard at ow.ly/fA1x50HBP2C and supporting our movement for change. 💜 pic.twitter.com/q3RLI5HcsZ

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter