Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithwyr Proffesiynol ag Ymddiriedaeth

Mae Cymorth i Ferched Cymru a Respect wedi datblygu cwrs hyfforddi undydd cwbl integredig i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yng Nghaerdydd ac a hoffai gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau er mwyn gallu adnabod arwyddion Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn well, ymateb yn briodol i ddatgeliadau ac atgyfeirio goroeswyr a chyflawnwyr at wasanaethau cymorth arbenigol.

Dyddiadau ein hyfforddiant nesaf:

Nid oes dyddiadau wedi’u trefnu

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch yma:

 

Here's our wonderful HR and Business Support Manager Emma at 6AM training for the @CardiffHalf - we are so grateful that Emma is fundraising for us! Would you like to get involved? Sign up here: welshwomensaid.org.uk/support… #EndVAWG pic.twitter.com/SkWvIKhDAj

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter