Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithwyr Proffesiynol ag Ymddiriedaeth

Mae Cymorth i Ferched Cymru a Respect wedi datblygu cwrs hyfforddi undydd cwbl integredig i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yng Nghaerdydd ac a hoffai gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau er mwyn gallu adnabod arwyddion Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn well, ymateb yn briodol i ddatgeliadau ac atgyfeirio goroeswyr a chyflawnwyr at wasanaethau cymorth arbenigol.

Dyddiadau ein hyfforddiant nesaf:

29 Tachwedd 2019

9 Ionawr 2020

3 Mawrth 2020

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch yma:

 

👇The reporting of violence against women is critical in documenting it & holding decision makers to account, as well as raising awareness of support for survivors- we work with journalists in Wales to ensure this is effective and tells the reality of women’s experiences of abuse twitter.com/willhaycardiff…

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter