Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cofrestru Diddordeb

Llysgennad Cymunedol – De Cymru

***Yn anffodus mae’r cwrs nesaf nawr yn llawn. Plîs dewch yn ôl i checkio am ddyddiadau newydd neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram am newyddion ynghylch dyddiadau newydd.***

Mynegi Diddordeb

Atebwch yr holl gwestiynau. Gallwn ni eich helpu i gwblhau’r ffurflen neu ei chwblhau dros y ffôn os ydych yn ansicr neu angen unrhyw gymorth – cysylltwch drwy [email protected] neu ffoniwch y cydlynydd: 02920 541551.


Eich data

Drwy fynegi diddordeb mewn dod yn Llysgennad Cymunedol “gofyn i fi” rydych chi’n cydsynio bod Cymorth i Ferched Cymru yn cael storio a defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon.

Caiff yr wybodaeth ar y ffurflen ei defnyddio i asesu addasrwydd i ddod yn llysgennad, nodi unrhyw anghenion neu gymorth ychwanegol y gallai fod eu hangen ar ymgeiswyr a sicrhau bod gennym fanylion cyswllt ar gyfer cyfathrebu parhaus yn ymwneud â chynllun llysgenhadon “gofyn i fi”.

Caiff yr wybodaeth a ddarperir ei storio’n electronig ar gronfa ddata ganolog a gaiff ei storio yn unol â’n polisi Cyfrinachedd, Diogelu Data a Rhannu Gwybodaeth.

Cynhelir y wybodaeth dros y cyfnod ych chi’n rhan o’r cynllun ac am 6 misoedd ar ôl i chi adael y cynllun “gofyn i mi”. Byddwn yn adolygu ein cofnodion bob chwarter. Cysylltir ag unrhyw un sydd heb gwblhau holiadur llysgennad yn y 6 mis diwethaf i ofyn a ydynt am aros yn y cynllun. Bydd y rhai nad ydynt yn ymateb yn cael eu cofnodi fel rhai sydd wedi gadael y cynllun a bydd eu data’n cael ei ddinistrio o fewn 6 misoedd i’r terfyn amser am ymateb, ac eithrio unrhyw ddata sy’n ymwneud â chyfle cyfartal at ddibenion monitro prosiectau. Ar unrhyw adeg gallwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu o’n cronfa ddata trwy gysylltu â’r cydlynydd “gofyn i mi” yn [email protected]

Os oes gennych chi gwestiynau, pryderon neu ymholiadau am y ffordd y caiff eich data ei storio, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: [email protected]


Dod mewn amswer gwaith?

Mae’r hyfforddiant “gofyn i fi” yw hyfforddiant sy’n ganolbwyntiedig am y gymuned ac yn edrych sut i ymateb fel unigolyn na hytrach fel cyflogedig. Os bydd eich cyflogwr yn caniatáu i chi gwneud y cwrs mewn amser gwaith, mae’n bwysig y ddau ohonoch chi yn gwybod mae “gofyn i fi” ddim yn bwriadu bod yn hyfforddiant gweithle ac nad yw’n disodli unrhyw hyfforddiant gwaith chi angen gwneud am ran o eich swydd er enghraifft “Gofyn a Gweithredu” am weithwyr yn y sector cyhoeddus, hyfforddiant gweithle ynghylch Cam-drin Domestig, hyfforddiant diogelu ac yn y blaen.

We also heard from a survivor of domestic abuse “Mary” about her experiences through lockdown. We are grateful for “Mary’s” strength in sharing her story, we hope it will inspire other survivors that they are not alone Watch a repeat of the interview @ITVWales 10pm or @itvhub

About 3 hours ago from WelshWomensAid's Twitter