Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Yn aml, mae cymunedau yw’r gyntaf i wybod amdano drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n digwydd ond dydy’r ffordd ni’n ymateb dim yn ddefnyddiol bob tro.

Y cynllun “gofyn i fi” bwriadu gwella’r ymateb y gymuned yn rhoi i oroeswyr o gam-drin drwy hyfforddi aelodau’r gymuned i fod yn “llysgenhadon”. Y syniad yw bydd y llysgenhadon ffeindio cyfleoedd i ddechrau sgyrsiau, rhannu eu gwybodaeth ac, pryd mae unrhyw un dadlennu iddyn nhw, rhoi ymateb cefnogol sy’n cynnwys manylion o’r gwasanaethu arbenigol yn yr ardal.

I fod yn llysgennad, mae rhaid i chi fod yn 18 neu’n hynach a chwblhau yn llwyddiannus, cwrs hyfforddiant deuddydd am ddim. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, mae llysgenhadon yn rhydd i dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ar eu rôl. Y cyfan ni’n ofyn yw eu bod yn llenwi holiadur byr unwaith o fis i roi gwybod i ni beth maen nhw wedi gwneud.

Mae’r prosiect “gofyn i fi” ar hyn o bryd ar gael i’r rheini sy’n byw, gweithio neu wirfoddoli yng Nghaerdydd yn unig. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn llysgennad “gofyn i fi” ond dydych chi ddim yn byw, yn gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghaerdydd, cysylltwch ag [email protected] i dderbyn hysbysiad ynghylch pryd y bydd y cynllun yn dod i’ch ardal chi neu dilynwch ni ar Facebook, Instagram neu Twitter am y newyddion diweddaraf.

***Yn anffodus does dim cyrsiau ar hyn o bryd oherwydd COVID-19.  Rydym yn gweithio i addasu’r cwrs ar gyfer dysgu ar-lein. Pan fyddwn yn barod i recriwtio llysgenhadon newydd, caiff manylion pellach eu cyhoeddi yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram am newyddion ynghylch cyrsiau newydd.***

 

Cofrestru eich diddordeb

We also heard from a survivor of domestic abuse “Mary” about her experiences through lockdown. We are grateful for “Mary’s” strength in sharing her story, we hope it will inspire other survivors that they are not alone Watch a repeat of the interview @ITVWales 10pm or @itvhub

About 4 hours ago from WelshWomensAid's Twitter