Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Yn aml, mae cymunedau yw’r gyntaf i wybod amdano drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n digwydd ond dydy’r ffordd ni’n ymateb dim yn ddefnyddiol bob tro.

Y cynllun “gofyn i fi” bwriadu gwella’r ymateb y gymuned yn rhoi i oroeswyr o gam-drin drwy hyfforddi aelodau’r gymuned i fod yn “llysgenhadon”. Y syniad yw bydd y llysgenhadon ffeindio cyfleoedd i ddechrau sgyrsiau, rhannu eu gwybodaeth ac, pryd mae unrhyw un dadlennu iddyn nhw, rhoi ymateb cefnogol sy’n cynnwys manylion o’r gwasanaethu arbenigol yn yr ardal.

I fod yn llysgennad, mae rhaid i chi fod yn 18 neu’n hynach a chwblhau yn llwyddiannus, cwrs hyfforddiant deuddydd am ddim. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, mae llysgenhadon yn rhydd i dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ar eu rôl. Y cyfan ni’n ofyn yw eu bod yn llenwi holiadur byr unwaith o fis i roi gwybod i ni beth maen nhw wedi gwneud.

Mae prosiect “gofyn i fi” ar hyn o bryd ar agor i’r rheini sy’n byw, gweithio neu wirfoddoli yng Nghaerdydd yn unig. Yn anffodus mae’r cyrsiau hyfforddiant yng Nghaerdydd nawr yn llawn ond bydd unrhyw newyddion am ddyddiadau newydd gael ei gyhoeddiad yma, neu dilynwch ni ar Facebook, Instagram neu Twitter am diweddarion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn llysgennad “gofyn i fi” ond dydych chi ddim yn byw, yn gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghaerdydd, cysylltwch ag [email protected] i dderbyn hysbysiad ynghylch pryd y bydd y cynllun yn dod i’ch ardal chi neu dilynwch ni ar Facebook, Instagram neu Twitter am y newyddion diweddaraf.

 

Cofrestru eich diddordeb

Celebrate Empowerment, Love, and Freedom on #StDwynwensDay - who, as a survivor of forced marriage & rape, championed healthy & equal relationships for all - she would welcome ⁦@wgmin_education⁩ announcement on mandatory #RSE - @WalesArtsReviewwalesartsreview.org/empowerme…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter