Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Yn aml, mae cymunedau yw’r gyntaf i wybod amdano drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n digwydd ond dydy’r ffordd ni’n ymateb dim yn ddefnyddiol bob tro.

Y cynllun “gofyn i fi” bwriadu gwella’r ymateb y gymuned yn rhoi i oroeswyr o gam-drin drwy hyfforddi aelodau’r gymuned i fod yn “llysgenhadon”. Y syniad yw bydd y llysgenhadon ffeindio cyfleoedd i ddechrau sgyrsiau, rhannu eu gwybodaeth ac, pryd mae unrhyw un dadlennu iddyn nhw, rhoi ymateb cefnogol sy’n cynnwys manylion o’r gwasanaethu arbenigol yn yr ardal.

I fod yn llysgennad, mae rhaid i chi fod yn 18 neu’n hynach a chwblhau yn llwyddiannus, cwrs hyfforddiant deuddydd am ddim. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, mae llysgenhadon yn rhydd i dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ar eu rôl. Y cyfan ni’n ofyn yw eu bod yn llenwi holiadur byr unwaith o fis i roi gwybod i ni beth maen nhw wedi gwneud.

Mae’r prosiect “gofyn i fi” ar hyn o bryd ar gael i’r rheini sy’n byw, gweithio neu wirfoddoli yng Nghaerdydd yn unig. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn llysgennad “gofyn i fi” ond dydych chi ddim yn byw, yn gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghaerdydd, cysylltwch ag [email protected] i dderbyn hysbysiad ynghylch pryd y bydd y cynllun yn dod i’ch ardal chi neu dilynwch ni ar Facebook, Instagram neu Twitter am y newyddion diweddaraf.

***Yn anffodus does dim cyrsiau ar hyn o bryd oherwydd COVID-19.  Rydym yn gweithio i addasu’r cwrs ar gyfer dysgu ar-lein. Pan fyddwn yn barod i recriwtio llysgenhadon newydd, caiff manylion pellach eu cyhoeddi yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram am newyddion ynghylch cyrsiau newydd.***

 

Cofrestru eich diddordeb

Join our team for the Cardiff Half Marathon on 28 March 2021! If a large event doesn't feel right for you, simply run wherever you choose on any date during March. Find out more here: welshwomensaid.org.uk/support… pic.twitter.com/zvnCfGbFMw

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter