Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

De Cymru

Gyda chyllid gan y Swyddfa Gartref drwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, rydym ni’n peilota’r model ‘Newid sy’n Para’ llawn, gan weithio at ymagwedd systemau cyfan at drais yn erbyn menywod a merched.

Mae’r cynllun peilot unigryw hwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda Respect i ddatblygu ymateb ‘Newid sy’n Para’ i gyflawnwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws y model cyfan.

Why not follow @AmyBainton's lead by signing up to @giveasyoulive? It's a free way to raise money for @WelshWomensAid when you shop online with over 4,400 leading stores taking part. Here's the link! giveasyoulive.com/signup/deta… twitter.com/AmyBainton/sta…

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter