Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

De Cymru

Gyda chyllid gan y Swyddfa Gartref drwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, rydym ni’n peilota’r model ‘Newid sy’n Para’ llawn, gan weithio at ymagwedd systemau cyfan at drais yn erbyn menywod a merched.

Mae’r cynllun peilot unigryw hwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda Respect i ddatblygu ymateb ‘Newid sy’n Para’ i gyflawnwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws y model cyfan.

To mark Human Rights Day 2019, we were one of over 100 groups who have signed the @BIHRhumanrights letter to political party leaders. With the General Election approaching, we are calling on leaders to commit to safeguarding universal human rights. bihr.org.uk/News/human-rig… pic.twitter.com/7CwDjL0Q8J

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter