Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cyfle cyfartal

Llysgennad Cymunedol – Gogledd Cymru

Cyfle cyfartal

Atebwch yr holl gwestiynau. Gallwn ni eich helpu i gwblhau’r ffurflen neu ei chwblhau dros y ffôn os ydych yn ansicr neu angen unrhyw gymorth – cysylltwch drwy [email protected] neu ffoniwch y cydylynydd: 02920 541551.


Eich data

Drwy fynegi diddordeb mewn dod yn Llysgennad Cymunedol “gofyn i fi” rydych chi’n cydsynio bod Cymorth i Ferched Cymru yn cael storio a defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon.

Caiff yr wybodaeth ar y ffurflen ei defnyddio i asesu addasrwydd i ddod yn llysgennad, nodi unrhyw anghenion neu gymorth ychwanegol y gallai fod eu hangen ar ymgeiswyr a sicrhau bod gennym fanylion cyswllt ar gyfer cyfathrebu parhaus ynghylch cynllun llysgenhadon “gofyn i fi”.

Caiff yr wybodaeth a ddarperir ei storio’n electronig ar gronfa ddata ganolog a gaiff ei storio’n unol â pholisi Cyfrinachedd, Diogelu Data a Rhannu Gwybodaeth.

Cynhelir y wybodaeth am 6 mlynedd ar ôl i chi adael y cynllun “gofyn i mi”. Byddwn yn adolygu ein cofnodion bob chwarter. Cysylltir ag unrhyw un sydd heb gysylltu yn ystod y 6 mis diwethaf i ofyn a ydynt am aros yn y cynllun. Bydd y rhai nad ydynt yn ymateb yn cael eu cofnodi fel rhai sydd wedi gadael y cynllun a bydd eu data’n cael ei ddinistrio o fewn 6 mlynedd i’r dyddiad hwn, ac eithrio unrhyw ddata sy’n ymwneud â chyfle cyfartal at ddibenion monitro prosiectau. Ar unrhyw adeg gallwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu o’n cronfa ddata trwy gysylltu â’r cydlynydd “gofyn i mi” yn [email protected].

Os oes gennych chi gwestiynau, pryderon neu ymholiadau am y ffordd y caiff eich data ei storio, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: [email protected]


 

We also heard from a survivor of domestic abuse “Mary” about her experiences through lockdown. We are grateful for “Mary’s” strength in sharing her story, we hope it will inspire other survivors that they are not alone Watch a repeat of the interview @ITVWales 10pm or @itvhub

About 3 hours ago from WelshWomensAid's Twitter