Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer y rôl Llysgennad “gofyn i fi ” yn y maes hwn. Rydym yn parhau i chwilio am gyllid amgen er mwyn medru ailddechrau hyfforddi yng Ngogledd Cymru. I dderbyn y diweddaraf ar ddatblygiadau’r cynllun, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol (dolenni isod) neu edrychwch ar y dudalen hon eto yn nes ymlaen.

Yn aml, mae cymunedau yw’r gyntaf i wybod amdano drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n digwydd ond dydy’r ffordd ni’n ymateb dim yn ddefnyddiol bob tro. Y cynllun “gofyn i fi” bwriadu gwella’r ymateb y gymuned yn rhoi i oroeswyr o gam-drin drwy hyfforddi aelodau’r gymuned i fod yn “llysgenhadon”.

Y syniad yw bydd y llysgenhadon ffeindio cyfleoedd i ddechrau sgyrsiau, rhannu eu gwybodaeth ac, pryd mae unrhyw un dadlennu iddyn nhw, rhoi ymateb cefnogol sy’n cynnwys manylion o’r gwasanaethu arbenigol yn yr ardal.

Pwy ydy Llysgenhadon Cymunedol ”gofyn i fi”?

Dydy’r Llysgenhadon Cymunedol ddim yn wirfoddolwyr nac yn weithwyr proffesiynol. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn aelodau o’r cyhoedd sy’n cyfeirio goroeswyr at eu gwasanaethau arbenigol lleol. Mae pob Llysgennad Cymunedol ”gofyn i fi” yn hŷn na 18 mlwydd oed ac wedi cwblhau cwrs hyfforddi 2 ddiwrnod am ddim yn llwyddiannus. Mae llysgenhadon yn rhydd i dreulio cymaint neu cyn lleied o amser yn cyflawni eu rôl ag maen nhw’n ei ddymuno, yr oll a ofynnwn yw eu bod yn rhoi gwybod inni beth maen nhw wedi ei gyflawni ar ddiwedd bob mis.

Join our team for the Cardiff Half Marathon on 28 March 2021! If a large event doesn't feel right for you, simply run wherever you choose on any date during March. Find out more here: welshwomensaid.org.uk/support… pic.twitter.com/zvnCfGbFMw

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter