Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gogledd Cymru

Bu inni ehangu ein cynllun “Gofyn i fi” i ogledd Cymru o Ionawr 2019 – Mawrth 2020. Cafodd y gwaith hwn ei ariannu gan y Dreth Tampon drwy’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a’i ddarparu mewn partneriaeth gyda Ffederasiwn Cymorth i Fenywod Lloegr, Cymorth i Fenywod yr Alban a Ffederasiwn Cymorth i Fenywod Gogledd Iwerddon. Bu inni gydweithio gydag Uned Diogelwch Trais Teuluol a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy i hyfforddi oddeutu 50 o lysgenhadon cymunedol sy’n parhau i wrando ar oroeswyr yn eu cymunedau, eu credu a’u cyfeirio at wasanaethau priodol eraill.

Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer y rôl Llysgennad “gofyn i fi ” yn y maes hwn. Rydym yn parhau i chwilio am gyllid amgen er mwyn medru ailddechrau hyfforddi yng Ngogledd Cymru. I dderbyn y diweddaraf ar ddatblygiadau’r cynllun, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol (dolenni isod) neu edrychwch ar y dudalen hon eto yn nes ymlaen.

Today @VictimsComm published findings from a survey of nearly 500 rape survivors. Stories show a loss of faith in the justice system with only 14% believing they would achieve justice by reporting. Read the findings and download the report here: welshwomensaid.org.uk/2020/10…

About 15 hours ago from WelshWomensAid's Twitter