Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer y rôl Llysgennad “gofyn i fi ” yn y maes hwn. Rydym yn parhau i chwilio am gyllid amgen er mwyn medru ailddechrau hyfforddi. I dderbyn y diweddaraf ar ddatblygiadau’r cynllun, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol (dolenni isod) neu edrychwch ar y dudalen hon eto yn nes ymlaen.

Yn aml, mae cymunedau yw’r gyntaf i wybod amdano drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n digwydd ond dydy’r ffordd ni’n ymateb dim yn ddefnyddiol bob tro. Y cynllun “gofyn i fi” bwriadu gwella’r ymateb y gymuned yn rhoi i oroeswyr o gam-drin drwy hyfforddi aelodau’r gymuned i fod yn “llysgenhadon”.

Y syniad yw bydd y llysgenhadon ffeindio cyfleoedd i ddechrau sgyrsiau, rhannu eu gwybodaeth ac, pryd mae unrhyw un dadlennu iddyn nhw, rhoi ymateb cefnogol sy’n cynnwys manylion o’r gwasanaethu arbenigol yn yr ardal.

Pwy ydy Llysgenhadon Cymunedol ”gofyn i fi”?

Dydy’r Llysgenhadon Cymunedol ddim yn wirfoddolwyr nac yn weithwyr proffesiynol. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn aelodau o’r cyhoedd sy’n cyfeirio goroeswyr at eu gwasanaethau arbenigol lleol. Mae pob Llysgennad Cymunedol ”gofyn i fi” yn hŷn na 18 mlwydd oed ac wedi cwblhau cwrs hyfforddi 2 ddiwrnod am ddim yn llwyddiannus. Mae llysgenhadon yn rhydd i dreulio cymaint neu cyn lleied o amser yn cyflawni eu rôl ag maen nhw’n ei ddymuno, yr oll a ofynnwn yw eu bod yn rhoi gwybod inni beth maen nhw wedi ei gyflawni ar ddiwedd bob mis.

Sign up for our National Conference. This will be a collaborative learning opportunity for strategic public sector leaders & the VAWDASV sector. Chaired by the National Advisors for VAWDASV, with a message from @fmwales bit.ly/37q1EVn #PreventingVAWDASV pic.twitter.com/ujiXGJNjKF

About 13 hours ago from WelshWomensAid's Twitter