Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Rydym ni ar hyn o bryd yn derbyn mynegiannau o ddiddordeb ar gyfer cwrs hyfforddi deuddydd am ddim i Lysgenhadon ‘gofyn i fi’ yng nghanolbarth a gorllewin Cymru. Os yw hyn yn gymwys i chi cofrestrwch eich diddordeb isod.

Yn aml, mae cymunedau yw’r gyntaf i wybod amdano drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n digwydd ond dydy’r ffordd ni’n ymateb dim yn ddefnyddiol bob tro. Y cynllun “gofyn i fi” bwriadu gwella’r ymateb y gymuned yn rhoi i oroeswyr o gam-drin drwy hyfforddi aelodau’r gymuned i fod yn “llysgenhadon”.

Y syniad yw bydd y llysgenhadon ffeindio cyfleoedd i ddechrau sgyrsiau, rhannu eu gwybodaeth ac, pryd mae unrhyw un dadlennu iddyn nhw, rhoi ymateb cefnogol sy’n cynnwys manylion o’r gwasanaethu arbenigol yn yr ardal.

 Sut gallech chi fod yn Llysgennad “Gofyn i fi”?

Mae rhaid i chi fod yn 18 neu’n hynach a chwblhau yn llwyddiannus, hyfforddiant deuddydd am ddim. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, mae llysgenhadon yn rhydd i dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ar eu rôl. Y cyfan ni’n ofyn yw eu bod yn llenwi holiadur byr unwaith o fis i roi gwybod i ni beth maen nhw wedi gwneud.

Pryd yw’r hyfforddiant nesaf?

Ar hyn o bryd, mae’r cynllun “gofyn i fi” yn rhedeg mewn ardaloedd penodol yn unig. Plîs gweler isod am ddyddiadau ac ardaloedd.

Os ydych chi’n gweithio, fyw, astudiaeth neu wirfoddoli ym Mhowys neu Ceredigion, plîs cysylltu [email protected] am fwy o wybodaeth neu gwblhau’r ffurflen isod.

Os oes gennych ddiddordeb am fod yn llysgennad “gofyn i fi” ond chi’n fyw mewn ardal arall mewn Cymru, plîs ymweld y tudalennau eraill ni (mae “gofyn i fi” yn rhedeg mewn Caerdydd a Gogledd Cymru hefyd). Neu dilynwch ni ar Facebook, Instagram neu Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ceir rhestr o ddyddiadau hyfforddi 2019 isod. Nodwch eich dewis o ddyddiad wrth gofrestru. 

Cofrestru eich diddordeb

Celebrate Empowerment, Love, and Freedom on #StDwynwensDay - who, as a survivor of forced marriage & rape, championed healthy & equal relationships for all - she would welcome ⁦@wgmin_education⁩ announcement on mandatory #RSE - @WalesArtsReviewwalesartsreview.org/empowerme…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter