Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithwyr Proffesiynol Ag Ymddiriedaeth

Mae Cymorth i Ferched Cymru a Respect wedi datblygu cwrs hyfforddi undydd cwbl integredig i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, Abertawe a Chastell-Nedd a Port Talbot ac a hoffai gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau er mwyn gallu adnabod arwyddion Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn well, ymateb yn briodol i ddatgeliadau ac atgyfeirio goroeswyr a chyflawnwyr at wasanaethau cymorth arbenigol.

Dyddiadau ein hyfforddiant nesaf:

Dydd Iau 8 a dydd Gwener 9 Medi 2022 – 9am-1pm

Dydd Llun 17 a dydd Mawrth 18 Hydref 2022 – 9am-1pm

Dydd Mawrth 8 a dydd Mercher 9 Tachwedd 2022 – 9am-1pm

Dydd Mercher 7 a dydd Iau 8 Rhagfyr 2022 – 9am-1pm

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch yma:

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected] 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 7 hours ago from WelshWomensAid's Twitter