Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

40 Llais, 40 Mlynedd

Prosiect treftadaeth yw 40 Llais, 40 Mlynedd dan arweiniad Cymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru.

Caiff atgofion, lleisiau a bywydau menywod yn aml eu hanghofio yn ein treftadaeth genedlaethol, felly nod y prosiect hwn yw cofnodi’r hanes cudd hwn, gan ddathlu ein deugain mlwyddiant a choffáu gwaith mudiad Cymorth i Ferched yng Nghymru. Bydd yn gwneud hyn gyda chasgliad o hanesion llafar, straeon digidol, arddangosfa a deunydd archif gan fenywod a gwasanaethau.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru, ond bydd hefyd yn gwella gwybodaeth y gymuned am drais yn erbyn menywod a’n gwaith i’w atal. Rydym ni hefyd yn awyddus i annog adfyfyrio ar ein blaenoriaethau fel mudiad ar gyfer y dyfodol wrth i ni weithio at ein nod cyffredin o ddileu trais yn erbyn menywod unwaith ac am byth.

Cymryd rhan

Gall unrhyw un fu â chysylltiad â dileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru, neu â Cymorth i Ferched Cymru ar unrhyw adeg yn ein hanes, gysylltu. Rydym ni hefyd yn croesawu menywod sydd â diddordeb mewn dod yn wirfoddolwyr i gefnogi’r prosiect, wrth iddo ddatblygu ar draws Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cyfrannu eich stori neu wirfoddoli, ebostiwch: [email protected]  neu [email protected]

I wybod sut y gallwch chi gymryd rhan yn #40Ymlaen – yr ymgyrch rydym ni wedi’i lansio fel rhan o 40 Llais, 40 Mlynedd – cliciwch yma.

Dr Emily Underwood-Lee, Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans:

“Credwn fod rhannu straeon yn ein galluogi i glywed lleisiau’r rheini sydd yn aml wedi’u hepgor o’r llyfrau hanes. Bydd y straeon a gesglir ym mhrosiect Deugain Llais, Deugain Mlynedd yn cynnig cyfle i ni fyfyrio ar bwy ydym ni, o ble rydym ni wedi dod a beth ydym ni am fod. Gall rhannu straeon greu cymuned a gwell dealltwriaeth o’n gilydd drwy wrando ar y straeon sy’n ein gwneud ni’n ni.”

“Rwyf i’n edrych ymlaen at weithio gyda’r holl fenywod sydd â straeon pwysig rydym ni’n gobeithio eu cadw a’u dathlu. Os byddai pobl yn hapus i’n helpu ni gyda’r gwaith hwn drwy rannu straeon ac atgofion byddem ni’n falch iawn i glywed ganddyn nhw.”

Rydym ni’n ddiolchgar am gefnogaeth hael ein cyllidwyr sy’n caniatáu i’r prosiect hwn fynd rhagddo, gan gynnwys Cronfa Treftadaeth y Loteri, Arian i Bawb Cronfa’r Loteri Fawr a Hanfod Cymru.

We also heard from a survivor of domestic abuse “Mary” about her experiences through lockdown. We are grateful for “Mary’s” strength in sharing her story, we hope it will inspire other survivors that they are not alone Watch a repeat of the interview @ITVWales 10pm or @itvhub

About 3 hours ago from WelshWomensAid's Twitter