Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

40 Llais, 40 Mlynedd

Prosiect treftadaeth yw 40 Llais, 40 Mlynedd dan arweiniad Cymorth i Ferched Cymru mewn cydweithrediad â Chanolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru.

Caiff atgofion, lleisiau a bywydau menywod yn aml eu hanghofio yn ein treftadaeth genedlaethol, felly nod y prosiect hwn yw cofnodi’r hanes cudd hwn, gan ddathlu ein deugain mlwyddiant a choffáu gwaith mudiad Cymorth i Ferched yng Nghymru. Bydd yn gwneud hyn gyda chasgliad o hanesion llafar, straeon digidol, arddangosfa a deunydd archif gan fenywod a gwasanaethau.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r mudiad trais yn erbyn menywod yng Nghymru, ond bydd hefyd yn gwella gwybodaeth y gymuned am drais yn erbyn menywod a’n gwaith i’w atal. Rydym ni hefyd yn awyddus i annog adfyfyrio ar ein blaenoriaethau fel mudiad ar gyfer y dyfodol wrth i ni weithio at ein nod cyffredin o ddileu trais yn erbyn menywod unwaith ac am byth.

Cymryd rhan

Gall unrhyw un fu â chysylltiad â dileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru, neu â Cymorth i Ferched Cymru ar unrhyw adeg yn ein hanes, gysylltu. Rydym ni hefyd yn croesawu menywod sydd â diddordeb mewn dod yn wirfoddolwyr i gefnogi’r prosiect, wrth iddo ddatblygu ar draws Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cyfrannu eich stori neu wirfoddoli, ebostiwch: [email protected]  neu [email protected]

I wybod sut y gallwch chi gymryd rhan yn #40Ymlaen – yr ymgyrch rydym ni wedi’i lansio fel rhan o 40 Llais, 40 Mlynedd – cliciwch yma.

Dr Emily Underwood-Lee, Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans:

“Credwn fod rhannu straeon yn ein galluogi i glywed lleisiau’r rheini sydd yn aml wedi’u hepgor o’r llyfrau hanes. Bydd y straeon a gesglir ym mhrosiect Deugain Llais, Deugain Mlynedd yn cynnig cyfle i ni fyfyrio ar bwy ydym ni, o ble rydym ni wedi dod a beth ydym ni am fod. Gall rhannu straeon greu cymuned a gwell dealltwriaeth o’n gilydd drwy wrando ar y straeon sy’n ein gwneud ni’n ni.”

“Rwyf i’n edrych ymlaen at weithio gyda’r holl fenywod sydd â straeon pwysig rydym ni’n gobeithio eu cadw a’u dathlu. Os byddai pobl yn hapus i’n helpu ni gyda’r gwaith hwn drwy rannu straeon ac atgofion byddem ni’n falch iawn i glywed ganddyn nhw.”

Rydym ni’n ddiolchgar am gefnogaeth hael ein cyllidwyr sy’n caniatáu i’r prosiect hwn fynd rhagddo, gan gynnwys Cronfa Treftadaeth y Loteri, Arian i Bawb Cronfa’r Loteri Fawr a Hanfod Cymru.

The @LiveFearFree helpline is available for you 24/7. Whether you are concerned about yourself or someone you know, the helpline is there to offer support in a variety of languages ☎️ Call 0808 80 10 800 📲 Text 078600 77333 💻 Webchat gov.wales/live-fear-free #StandWithSurvivors pic.twitter.com/TjKJG2VtQR

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter