Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Courses

Dynodi Risg

Beth yw hwn?

Cwrs sydd wedi’i ddatblygu i adnabod, asesu a rheoli’r risg mae dioddefwyr cam-drin yn ei wynebu. Drwy gyd-destun archwilio model dynodi risg, mae cyfranogwyr yn dysgu am fathau o gam-drin; rhwystrau at ddatgelu, ceisio cymorth a gadael perthynas o gam-drin; dynameg cam-drin ac ymddygiad troseddwyr; cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth.

Pwy fyddai’n elwa o’r cwrs hwn?

Gweithwyr proffesiynol y gallai eu defnyddwyr gwasanaeth fod yn profi cam-drin, ac sydd angen deall sut i gwblhau ac ymateb i brosesau dynodi risg er mwyn cynorthwyo a diogelu eu defnyddwyr gwasanaeth.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth?

Anfonwch ymholiad drwy ebost at ein tîm hyfforddi yma ac fe gysylltwn ni â chi.

 

Get in touch

For more information on any of our training courses, please contact us.

Cysylltwch â Byw Heb Ofn am ddim drwy ffonio, sgwrsio ar-lein neu e-bost. ☎️ Ffoniwch: 0808 80 10 800 📲 Testun: 07860077333 ✉️ E-bost: [email protected] 💻 Gwasanaeth sgwrsio byw: ow.ly/7OqA50J7EHJ pic.twitter.com/mnl5X5DDMf

About 29 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter