Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Hyfforddiant

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

Mae Canolfan Hyfforddiant Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn cynnig pecyn cynhwysfawr o gyrsiau ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Fel canolfan achrededig Agored Cymru rydyn ni’n cynnig cwrs achrededig mewn atal ac ymdrin â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Os ydych chi am godi ymwybyddiaeth yn eich sefydliad neu weithle neu os hoffech chi gefnogi hyrwyddwyr gweithle mae gennym ni gyrsiau hanner diwrnod heb eu hachredu. Os hoffech sicrhau bod polisïau eich gweithle yn unol â newidiadau deddfwriaethol a pholisi diweddar neu os ydych chi am hyfforddi’r rheolwyr sut i integreiddio dealltwriaeth o drais yn erbyn menywod yn eich sefydliad yna mae gennym gwrs pwrpasol i chi. Os hoffech chi ddatblygu eich gwybodaeth arbenigol mewn gweithio ar reolaeth gymhellol neu weithio gyda’r gymuned LGB+ neu sicrhau eich bod yn trans* gynhwysol neu sicrhau gwybodaeth ddyfnach am yr hyn a elwir yn droseddau ‘anrhydedd’ yna gyda’n partneriaid mae gennym brofiad ac arbenigedd helaeth i ddarparu cyrsiau i chi.

 

Testimonials

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox