Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Gofyn a Gweithredu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â Cymorth i Ferched Cymru i hyfforddi’r hyfforddwyr i gyflwyno rhaglen Gofyn a Gweithredu ar gyfer Grŵp 2 a 3 y Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol.

 

Beth yw Gofyn a Gweithredu?

Mae “Gofyn a Gweithredu” yn broses o ymholi wedi’i thargedu i’w harfer ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus i nodi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae’r term ymholi wedi’i dargedu yn disgrifio nodi dangosyddion trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fel ysgogiad i weithiwr proffesiynol ofyn i’w gleient p’un a ydyn nhw wedi cael eu heffeithio gan unrhyw un o’r materion hyn.

Nodau “Gofyn a Gweithredu” yw:

  • cynyddu’r achosion o nodi’r rhai sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
  • cynnig atgyfeiriadau ac ymyriadau ar gyfer y rhai a nodwyd sy’n darparu cymorth arbenigol yn seiliedig ar risg ac angen y cleient
  • dechrau creu diwylliant ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus lle mae mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael ei ddeall yn y cyd-destun cywir, lle disgwylir i’r datgeliad gael ei gefnogi a’i hwyluso, a lle mae cymorth yn briodol ac yn gyson
  • gwella’r ymateb i’r rhai sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gydag anghenion cymhleth eraill megis camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl; ac
  • ymgysylltu’n rhagweithiol â’r rhai sy’n agored i niwed a’r rhai sy’n gudd, ar y cyfle cyntaf, yn hytrach na mynd ati i ymgysylltu â’r rhai sydd mewn argyfwng neu sydd mewn perygl uniongyrchol o gael niwed difrifol yn adweithiol.

 

Ydych chi’n Hyfforddwr Gofyn a Gweithredu? Mewngofnodwch yma.

A creative way #askme ambassadors are sharing information this festive period, is through their #CaringCalendar 🎄 Every day during #16days of activism they’re sharing a picture or video they’ve created – see below for an example. 👇#ChangeThatLasts @commissionersw #PREVENT pic.twitter.com/rKFHGklqVm

About 54 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter