Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Maes hyfforddi

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

  • Mae ein cyrsiau agored wedi’u hachredu gan CPD ac maent yn ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys: Ymddygiad gorfodol a rheoli, Ymwybyddiaeth o gam-drin domestig, Trawma dirprwyol, a Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV). Mae detholiad o’n cyrsiau ar gael fel e-ddysgu.
  • Gellir addasu ein pecynnau hyfforddi pwrpasol i gyd-fynd ag anghenion eich sefydliad a byddant yn ddifyr, yn heriol ac yn berthnasol i’ch maes ymarfer.
  • Mae ein hyfforddiant sector arbenigol yn darparu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r cymwysterau sydd eu hangen i gyflawni rolau arbenigol megis gweithio gyda phlant a phobl ifanc, hwyluso rhaglenni grŵp S.T.A.R a chyrsiau DYFARNIAD/TYSTYSGRIF.

 

I gael manylion am gyrsiau hyfforddi, cliciwch ar y botwn Cyrsiau isod.

 

Mae ein cyrsiau wedi’u hachredu gan DPP, Agored Cymru a NOCN.

                                      

 

 

Os ydych yn aelod o’r gymuned gyda diddordeb mewn beth chi’n gallu gwneud I helpu I roi diwedd I drais yn erbyn menywod a marched yn eich cymunedau, pam lai edrych ar ein Gofyn I Fi.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a chostau’r Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth Cymraeg anfonwch e-bost at: [email protected]

neu cysylltwch â’r tîm ar: 01286 882733 neu 02920 541551.

Testimonials

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter