Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Maes hyfforddi

Beth ydyn ni’n ei gynnig?

  • Mae ein cyrsiau agored wedi’u hachredu gan CPD ac maen nhw’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: Ymddygiad rheolaeth a gorfodaeth, Ymwybyddiaeth o gam-drin domestig, Ymwybyddiaeth o VAWDASV a thrawma dros eraill.
  • Gellir addasu ein pecynnau hyfforddi pwrpasol i gyd-fynd ag anghenion eich sefydliad a byddant yn ddifyr, yn heriol ac yn berthnasol i’ch maes ymarfer.
  • Mae ein hyfforddiant sector arbenigol yn darparu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r cymwysterau sydd eu hangen i gyflawni rolau arbenigol megis gweithio gyda phlant a phobl ifanc, hwyluso rhaglenni grŵp S.T.A.R a chyrsiau DYFARNIAD/TYSTYSGRIF.

 

Mae ein cyrsiau wedi’u hachredu gan DPP, Agored Cymru a NOCN.

                                      

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a chostau’r Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth Cymraeg anfonwch e-bost at: [email protected]

neu cysylltwch â’r tîm ar: 01286 882733 neu 02920 541551.

Testimonials

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

It would be great to see more shows like this instead. An important documentary from @bbcthree where @ellieflynn explores the topic of #CoerciveControl with 20 young people 👇👇 bbc.co.uk/iplayer/episod…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter