Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cacennau Cymorth i Ferched Cymru

Mae mis Mawrth yn fis Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru! Ymunwch â ni wrth i ni edrych tuag at y dyfodol a helpwch ni i greu Cymru sy’n rhydd o drais a cham-drin trwy gefnogi ein hymgyrch Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru. Gallwch gynnal eich arwerthiant ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, Dydd Gŵyl Dewi, Sul y

Mamau neu unrhyw ddiwrnod o’ch dewis chi!

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru i gynnal arwerthiant Cacennau Cri – yna ewch ati i bobi, prynu neu ofyn am roddion o’ch hoff gacennau gan godi arian i Cymorth i Ferched Cymru.

Mae trais yn erbyn menywod yn fusnes i bawb, ac mae’ch arwerthiant cacennau yn ffordd wych i sgwrsio â phobl eraill am wahanol ffyrdd y gallech gyfrannu at ddileu trais yn erbyn menywod.

COFRESTRWCH I GYNALL ARWETHIANT CACENNAU CRI CYMORTH I FERCHED CYMRU 

Ebostiwch victoriasamuel@welshwomensaid.org.uk am ragor o gymorth a gwybodaeth.

Lawrlwythwch eich deunyddiau ymgyrchu digidol isod – gellir archebu deunydd print wrth gofrestru

Pecyn Ymgyrchu Cacennau Cri

Poster Digwyddiad Cacennau Cymorth i Ferched Cymru

Taflen Cacennau

Cerdyn Post Ymgyrch 40Ymlaen

Taflen Cefnogwr Cymorth i Ferched Cymru

Taflen Codi Arian Cymorth i Ferched Cymru

 

"We heard from experts and Gypsy & Traveller women with experience of domestic abuse directly and the stories they told were harrowing. Abuse can begin early and last years and when women try to flee, there are often significant barriers to overcome." publications.parliament.uk/pa…

About an hour ago from WelshWomensAid's Twitter