Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cacennau Cymorth i Ferched Cymru

Mae mis Mawrth yn fis Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru! Ymunwch â ni wrth i ni edrych tuag at y dyfodol a helpwch ni i greu Cymru sy’n rhydd o drais a cham-drin trwy gefnogi ein hymgyrch Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru. Gallwch gynnal eich arwerthiant ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, Dydd Gŵyl Dewi, Sul y

Mamau neu unrhyw ddiwrnod o’ch dewis chi!

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru i gynnal arwerthiant Cacennau Cri – yna ewch ati i bobi, prynu neu ofyn am roddion o’ch hoff gacennau gan godi arian i Cymorth i Ferched Cymru.

Mae trais yn erbyn menywod yn fusnes i bawb, ac mae’ch arwerthiant cacennau yn ffordd wych i sgwrsio â phobl eraill am wahanol ffyrdd y gallech gyfrannu at ddileu trais yn erbyn menywod.

COFRESTRWCH I GYNALL ARWETHIANT CACENNAU CRI CYMORTH I FERCHED CYMRU 

Ebostiwch [email protected] am ragor o gymorth a gwybodaeth.

Lawrlwythwch eich deunyddiau ymgyrchu digidol isod – gellir archebu deunydd print wrth gofrestru

Pecyn Ymgyrchu Cacennau Cri

Poster Digwyddiad Cacennau Cymorth i Ferched Cymru

Taflen Cacennau

Cerdyn Post Ymgyrch 40Ymlaen

Taflen Cefnogwr Cymorth i Ferched Cymru

Taflen Codi Arian Cymorth i Ferched Cymru

 

This election, we can create a future free from violence against women. We need: - Sustainable + specialised funding - Education + laws to prevent #VAWG including for migrant women - Justice for survivors #GE2019WomenandGirls Read our Manifesto: welshwomensaid.org.uk/wp-cont…

About 7 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter