Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru

Mae mis Mawrth yn fis Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru! Nid yw trais yn erbyn menywod yn anochel. Ymunwch â ni a Hyrwyddwraig ein Hymgyrch, y gogyddes, yr awdures fwyd a’r gyflwynwraig Beca Lyne-Pirkis i helpu creu Cymru sy’n rhydd o gamdriniaeth trwy gefnogi ein hymgyrch Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru. Gallwch gynnal eich arwerthiant cacennau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, Dydd Gŵyl Dewi, Sul y Mamau neu unrhyw ddiwrnod o’ch dewis chi!

Cofrestrwch i gynnal digwyddiad Cacennau Cri

yna ewch ati i bobi, prynu neu ofyn am roddion o’ch hoff gacennau gan godi arian i Cymorth i Ferched Cymru. Mae trais yn erbyn menywod yn fusnes i bawb, ac mae’ch arwerthiant cacennau yn ffordd wych o sgwrsio â phobl eraill am wahanol ffyrdd y gallech gyfrannu at ddileu trais yn erbyn menywod.

Yng ngeiriau Beca: “Mae’n syfrdanol i mi bod trais yn erbyn menywod yn parhau i fod mor gyffredin yn ein cymunedau ni. Drwy gefnogi ymgyrch Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru a siarad am sut y gallwn ni weithio gyda’n gilydd i ddod â thrais yn erbyn menywod yn ein cymunedau ni i ben, gallwn ni wneud gwahaniaeth. Dwi’n galw ar bobl ledled Cymru i gofrestru i gynnal digwyddiadau Cacennau Cri Cymorth i Ferched Cymru yn ystod mis Mawrth.”

COFRESTRWCH I GYNALL ARWETHIANT CACENNAU CRI CYMORTH I FERCHED CYMRU 

Ebostiwch [email protected] am ragor o gymorth a gwybodaeth.

Lawrlwythwch eich deunyddiau ymgyrchu digidol isod – gallwch archebu deunydd print hefyd wrth gofrestru. Mae taflenni sy’n canolbwyntio ar ‘Ffrindiau a theulu’ gan rannu awgrymiadau ar sut i roi’r cymorth gorau i unigolion sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig hefyd ar gael mewn print.

Pecyn Ymgyrchu Cacennau Cri

Poster Digwyddiad Cacennau Cymorth i Ferched Cymru

Pamffled Cacennau Cri

Cerdyn Post Ymgyrch 40Ymlaen

Taflen Cefnogwr Cymorth i Ferched Cymru

Pamffled Codi Arian Cymorth i Ferched Cymru

 

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter