Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Rhowch rodd o ddiogelwch i fenywod yng Nghymru y Nadolig hwn


Mae achosion o drais a cham-drin wedi cynyddu yn ystod y pandemig.

Arweiniodd cyfyngiadau symud yng Nghymru at gynnydd o 49% mewn cysylltiadau â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn, sy’n cael ei rhedeg gan Cymorth i Ferched Cymru.

Mae miloedd o oroeswyr yn estyn allan am gymorth a gallai pwysau’r Nadolig eu gosod mewn perygl mwy fyth.

Mae angen eich cefnogaeth i’n helpu i gyrraedd y rhai sydd mewn sefyllfaoedd treisgar a darparu’r cymorth sydd ei angen mor ddybryd arnynt. Yn awr.

Rhowch eich rhodd Nadolig o ddiogelwch yma

“Mae trais yn erbyn menywod yn bandemig cysgodol. Mae Coronafeirws wedi dangos bod goroeswyr wedi’u hynysu oddi wrth eu systemau cymorth arferol, a heb fynediad at gymorth mae bywydau mewn perygl.”

Sara Kirkpatrick, Prif Swyddog Gweithredwr Cymorth i Ferched Cymru

Gyda’ch help chi, gallwn:

  • Sicrhau bod ein gweithwyr llinell gymorth profiadol ar gael i wrando, darparu cymorth, a rhoi gwybodaeth am ddewisiadau a gwasanaethau mewn ardaloedd lleol.
  • Cynorthwyo goroeswyr yng Nghymru i wybod nad ydynt ar eu pennau eu hunain. Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel ac i fyw heb ofn.
  • Cefnogi gwasanaethau arbenigol sy’n gweithio gyda goroeswyr mewn cymunedau lleol.
  • Sicrhau bod mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod yn ystod pnademig Coronafeirws yn flaenoriaeth barhaus.

Cyfrannwch heddiw ac, fel diolch gennym ni, byddwch yn derbyn Rhodd Ffeministaidd yn rhad ac am ddim sy’n cynnwys lawrlwythiadau o eitemau i’w ‘creu neu’u crasu’!

Darllenwch am y menywod gwych a chreadigol sydd wedi cyfrannu at eich Rhodd Ffeministaidd sy’n rhad ac am ddim, gan gynnwys Maggie’s Exotic Foods  a Twin Made.

Defnyddiwch y Rhodd Ffeministaidd i:

  • Cysylltu gyda ffrindiau a theulu drwy roi eich basged o eitemau neu’r pethau rydych chi wedi’u creu
  • Dangoswch eich cefnogaeth i fusnesau sy’n cael eu rhedeg gan fenywod yng Nghymru
  • Gwnewch eich rhan yn ymgyrch 16 Diwrnod o Weithredu

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter