Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gwneud rhodd

Bydd eich cymorth yn helpu miloedd o fenywod a phlant ar draws Cymru i fod yn ddiogel rhag cam-drin domestig.  Os hoffech chi wneud rhodd, does dim byd yn haws…


Ar-lein

Cliciwch ar y botwm isod i ymweld a’n tudalen Elusen CAF. Yma gallwch ddewis gwneud un rhodd neu rodd drwy ddebyd uniongyrchol rheolaidd i gefnogi ein gwaith hanfodol. Cofiwch glicio’r blwch Rhodd Cymorth os ydych chi’n talu trethi yn y DU – bydd hyn yn cynyddu eich rhodd gyda 25c ychwanegol ym mhob punt.

Gyfrannu ar-lein


Drwy’r post

Os yw’n well gennych chi anfon siec, taleb elusen neu archeb bost gwnewch nhw’n daladwy i ‘Cymorth i Ferched Cymru’ a’u hanfon, gyda’r ffurflen hon i:

Victoria Samuel
Cymorth i Ferched Cymru,
Tŷ Pendragon,
Plas Caxton,
Pentwyn,
Caerdydd
CF23 8XE

Cofiwch wneud Rhodd Cymorth os ydych chi’n talu trethi yn y DU – bydd hyn yn gadael i ni hawlio 25c ychwanegol ym mhob punt ar ben eich rhodd!


Drwy eich cyflogres

Have you thought about Payroll Giving?  It’s an easy, tax-effective way to give that allows you to donate to charity straight from your salary before tax – costing you less to give more!

Bydd rhodd o £10 yn costio:

  • £8 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd sylfaenol
  • £6 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd uwch
  • £5 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd uchaf

Beth allai fod yn well? Os hoffech roi drwy’r gyflogres, cwblhewch y ffurflen ar-lein yma.


Drwy siopa ar-lein

Yn caru siopa ac yn awyddus i gefnogi Cymorth i Ferched Cymru? Dyma eich cyfle! Ymunwch â Give as you Live, safle siopa ar-lein sy’n gysylltiedig â thros 4,000 o siopau a dewiswch Cymorth i Ferched Cymru fel eich dewis elusen. Bydd canran o bopeth fyddwch chi’n ei wario ar ddillad, teithio, cyfleusterau, neu unrhyw beth arall yn cael ei rhoi am ddim i Cymorth i Ferched Cymru! Ac fel bonws, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion gwych a thalebau yn syth i’ch blwch ebost.


Diolch am gefnogi Cymorth i Ferched Cymru

We still have a few tickets left for next weeks online event! This panel event will offer expert discussion on this topic, as well as giving you the chance to put your questions to the panel. Register here: bit.ly/3aL4Lcq #NoGreyArea #NoPlaceForSH #EndSexualHarassment pic.twitter.com/zGJ8j6c8F2

About 14 hours ago from WelshWomensAid's Twitter