Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gwneud rhodd

Bydd eich cymorth yn helpu miloedd o fenywod a phlant ar draws Cymru i fod yn ddiogel rhag cam-drin domestig.  Os hoffech chi wneud rhodd, does dim byd yn haws…


Ar-lein

Cliciwch ar y botwm isod i ymweld a’n tudalen Elusen CAF. Yma gallwch ddewis gwneud un rhodd neu rodd drwy ddebyd uniongyrchol rheolaidd i gefnogi ein gwaith hanfodol. Cofiwch glicio’r blwch Rhodd Cymorth os ydych chi’n talu trethi yn y DU – bydd hyn yn cynyddu eich rhodd gyda 25c ychwanegol ym mhob punt.

Gyfrannu ar-lein


Drwy’r post

Os yw’n well gennych chi anfon siec, taleb elusen neu archeb bost gwnewch nhw’n daladwy i ‘Cymorth i Ferched Cymru’ a’u hanfon, gyda’r ffurflen hon i:

Victoria Samuel
Cymorth i Ferched Cymru,
Tŷ Pendragon,
Plas Caxton,
Pentwyn,
Caerdydd
CF23 8XE

Cofiwch wneud Rhodd Cymorth os ydych chi’n talu trethi yn y DU – bydd hyn yn gadael i ni hawlio 25c ychwanegol ym mhob punt ar ben eich rhodd!


Drwy eich cyflogres

Have you thought about Payroll Giving?  It’s an easy, tax-effective way to give that allows you to donate to charity straight from your salary before tax – costing you less to give more!

Bydd rhodd o £10 yn costio:

  • £8 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd sylfaenol
  • £6 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd uwch
  • £5 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd uchaf

Beth allai fod yn well? Os hoffech roi drwy’r gyflogres, cwblhewch y ffurflen ar-lein yma.


Drwy siopa ar-lein

Yn caru siopa ac yn awyddus i gefnogi Cymorth i Ferched Cymru? Dyma eich cyfle! Ymunwch â Give as you Live, safle siopa ar-lein sy’n gysylltiedig â thros 4,000 o siopau a dewiswch Cymorth i Ferched Cymru fel eich dewis elusen. Bydd canran o bopeth fyddwch chi’n ei wario ar ddillad, teithio, cyfleusterau, neu unrhyw beth arall yn cael ei rhoi am ddim i Cymorth i Ferched Cymru! Ac fel bonws, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion gwych a thalebau yn syth i’ch blwch ebost.


Diolch am gefnogi Cymorth i Ferched Cymru

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter