Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gwnewch rywbeth egnïol

 

Teimlo’n heini?

Mae gan Cymorth i Ferched Cymru leoedd elusennol ar gyfer Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd sy’n digwydd ar Ddydd Sul, Hydref 4ydd 2020. Byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â’n tîm! Y cyfan syddd angen i chi ei wneud yw codi £250, gan gynnwys blaen-dâl o £10 i sicrhau eich lle.

Byddwch yn ein cynorthwyo i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws Cymru, i ymgyrchu dros bolisïau a gwasanaethau effeithiol, i ddarparu hyfforddiant a chyngor arbenigol, ac i gefnogi’r rheini sydd wedi’u heffeithio o fewn ein cymunedau.

Gallwch gofrestru i ymuno â’n tîm hanner marathon gydag un o’n llefydd elusennol yma

Os oes gyda chi’ch lle eich hun, ond hoffech serch hynny redeg dros Cymorth i Ferched Cymru,  rhowch wybod i ni yma

Os nad yw rhedeg yn apelio atoch, ond hoffech serch hynny osod sialens i chi’ch hun er mwyn cefnogi Cymorth i Ferched Cymru, mae dewis enfawr o wahanol ddigwyddiadau chwaraeon sy’n digwydd drwy gydol y flwyddyn ar draws Cymru a thu hwnt.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer eich hoff ddigwyddiad, creu eich tudalen codi arian Just Giving neu Everyday Hero, a chofio rhoi gwybod i ni!
Byddwn ni’n rhoi’r holl gymorth ac adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda [email protected] Diolch!

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter