Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hanner Marathon Caerdydd

Mae Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul nesaf, 2 Hydref 2022 – ydych chi’n barod i wneud gwahaniaeth?

Rydym bellach wedi llenwi ein holl leoedd elusennol sy’n weddill ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air ar 2 Hydref. 

I gael eich rhoi ar y rhestr aros ar gyfer lle ar gyfer Hydref 2022 a dyddiad i’w gadarnhau yn 2023, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru isod – y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn codi £250, gan gynnwys blaendal o £10 i sicrhau eich lle ar dîm Cymorth i Ferched Cymru os daw lle ar gael a gallwch gymryd rhan.

Bydd ein rhedwyr yn derbyn:

– Gŵyl redeg WWA am ddim

– Pecyn cymorth ac adnoddau codi arian i’ch helpu i gyrraedd eich nodau

– Cylchlythyrau tîm rheolaidd a sgyrsiau grŵp

– Cefnogaeth ymroddedig gan y tîm codi arian, bob cam o’r ffordd.

Cofrestrwch ar y rhestr aros ar gyfer gofod elusennol Cymorth i Merched Cymru yn Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air ar 2 Hydref 2022 a dyddiad i’w gadarnhau 2023.

Oes gennych chi eich lle eich hun? Cofrestrwch yma am gefnogaeth a chael eich ychwanegu at ein tîm!

Byddwch yn ein cynorthwyo i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws Cymru, i ymgyrchu dros bolisïau a gwasanaethau effeithiol, i ddarparu hyfforddiant a chyngor arbenigol, ac i gefnogi’r rheini sydd wedi’u heffeithio o fewn ein cymunedau.

Darllenwch am brofiadau Kirsty o redeg Hanner Marathon Caerdydd am ysbrydoliaeth.

 

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected] 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 6 hours ago from WelshWomensAid's Twitter