Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Rhoddion Cwmnïau

Pam nad ystyriwch chi ffurfio partneriaeth gyda Cymorth i Ferched Cymru? Byddech chi’n bodloni amcanion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol eich cwmni, gan greu gweithle hapusach, mwy bodlon, a chael effaith gadarnhaol enfawr ar ein gwaith ac ar fywydau goroeswyr cam-drin domestig ar draws Cymru.

Gallai eich cwmni helpu drwy wneud y canlynol:

  • Gwneud Cymorth i Ferched Cymru yn Elusen y Flwyddyn eich cwmni
  • Gwneud rhodd ariannol neu roddion mewn da
  • Trefnu digwyddiad codi arian yn y gweithle
  • Noddi ein digwyddiadau ymwybyddiaeth neu godi arian, neu gynadleddau academaidd
  • Hyrwyddo Cymorth i Ferched Cymru gyda chynllun rhoi drwy’r gyflogres
  • Ymuno â ni fel Cefnogwr Sefydliadol

Gallwn gynnig y canlynol i chi:

  • Cyfleoedd datblygu staff drwy fentora neu gynlluniau eraill
  • Cyfleoedd i rwydweithio a dysgu drwy ddigwyddiadau Cymorth i Ferched Cymru
  • Cymorth a hyfforddiant i ddatblygu eich polisi ac ymarfer cam-drin domestig yn y gweithle
  • Cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus – byddwn ni’n gweithio gyda chi i sicrhau bod ein partneriaeth yn cael ei hyrwyddo.

Cysylltwch i drafod yr opsiynau: [email protected]

Lawrlwythwch ein taflen codi arian yma neu cysylltwch â Victoria os hoffech chi gael taflenni neu adnoddau codi arian drwy’r post.

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter