Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Rhoddion Cwmnïau

Pam nad ystyriwch chi ffurfio partneriaeth gyda Cymorth i Ferched Cymru? Byddech chi’n bodloni amcanion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol eich cwmni, gan greu gweithle hapusach, mwy bodlon, a chael effaith gadarnhaol enfawr ar ein gwaith ac ar fywydau goroeswyr cam-drin domestig ar draws Cymru.

Gallai eich cwmni helpu drwy wneud y canlynol:

  • Gwneud Cymorth i Ferched Cymru yn Elusen y Flwyddyn eich cwmni
  • Gwneud rhodd ariannol neu roddion mewn da
  • Trefnu digwyddiad codi arian yn y gweithle
  • Noddi ein digwyddiadau ymwybyddiaeth neu godi arian, neu gynadleddau academaidd
  • Hyrwyddo Cymorth i Ferched Cymru gyda chynllun rhoi drwy’r gyflogres
  • Ymuno â ni fel Cefnogwr Sefydliadol

Gallwn gynnig y canlynol i chi:

  • Cyfleoedd datblygu staff drwy fentora neu gynlluniau eraill
  • Cyfleoedd i rwydweithio a dysgu drwy ddigwyddiadau Cymorth i Ferched Cymru
  • Cymorth a hyfforddiant i ddatblygu eich polisi ac ymarfer cam-drin domestig yn y gweithle
  • Cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus – byddwn ni’n gweithio gyda chi i sicrhau bod ein partneriaeth yn cael ei hyrwyddo.

Cysylltwch i drafod yr opsiynau: [email protected]

Lawrlwythwch ein taflen codi arian yma neu cysylltwch â Victoria os hoffech chi gael taflenni neu adnoddau codi arian drwy’r post.

Hoffem ddiolch i’r sefydliadau canlynol am eu haelioni a’u cefnogaeth yn ystod 2017 ac i mewn i 2018:

    Diolch i Sefydliad Siartredig Wales Cymru am ddewis Cymorth i Ferched Cymru yn Elusen y Flwyddyn.

 

  Diolch i Asda Pentwyn am eu cefnogaeth gyda chasgliadau yn y siop ar gyfer aelod-wasanaethau lleol.


Hoffem ddiolch hefyd i Glwb Golff Sain Tathan, Halifax Wrecsam, Crossfit Wrecsam, Good Gifts, Menter Iaith Abertawe, DTCC Wrecsam, a Gŵyl Menywod Trefynwy am eu cefnogaeth.

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter