Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Rhodd Ffeministaidd, Maggie’s Exotic Foods

 

Diolch i gyfrannwr y Rhodd Ffeministaidd, Maggie’s Exotic Foods

Sefydlwyd Maggie’s Exotic Foods nôl ym 1997 ac enw’r cwmni bryd hynny oedd Maggie’s Exotic Food Supplies. Roeddem yn cynnig ystod o gynnyrch Affricanaidd a Charibïaidd o’n safle yn Essex yn Lloegr. Ar y pryd, roeddem hefyd yn cynnig gwasanaeth arlwyo unigryw ar gyfer priodasau ac achlysuron arbennig.

Erbyn heddiw, cawn ein hadnabod yn syml fel Maggie’s An African Twist To Your Everyday Dish ® ac rydym yn weithredol o’n safle ym Mhenygroes, Gogledd Cymru.

Mae ein ystod o gynnyrch ar gael yn lleol ac mewn siopau tu hwnt i Gymru, ynghyd â’n siop ar-lein www.maggies-exotic-foods.com. Ar y gwefan hwn, cewch hyd i fanylion am ein cynnyrch sydd wedi ennill sawl gwobr.

Yng ngorllewin Affrica, mae sawsiau sbeislyd a phoeth iawn yn cyd-fynd gyda’r mwyafrif o brydau bwyd yno. Er mwyn ail-greu’r sawsiau yma, byddai Maggie yn eu coginio gan sicrhau fod ganddi saws poeth wrth ei hymyl. Ac felly yn Hydref 2015, lansiwyd ein ystod o sawsiau Asake yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon a gwerthwyd bob un ohonynt.

Rydym yn falch iawn ein bod erbyn hyn yn cael ein hadnabod yn Gynhyrchwyr Great Taste.

Ni fyddai ein hanes yn gyflawn heb rannu’r hyn sydd yn ysgogi Maggie.

“Rydym yn angerddol i gael gweld dwylo merched a menywod yn rhydd, boed yn lleol, yn genedlaethol neu yn fyd-eang. Mae eu dwylo angen bod yn rhydd er mwyn eu galluogi i ddefnyddio’r hyn sydd ganddynt yn eu dwylo yn effeithiol! Rydym felly yn chwilio yn gyson am ffyrdd o gefnogi merched a menywod drwy waith, hyfforddiant, rhannu syniadau, annog mentergarwch, rhwydweithio ac amryw o ffyrdd eraill. Mae hyn yn parhau i fwydo’n angerdd i dyfu a datblygu fel busnes.”

@mefspenygroes/

 

@maggiesexoticfoods/

 

Sign up for our National Conference. This will be a collaborative learning opportunity for strategic public sector leaders & the VAWDASV sector. Chaired by the National Advisors for VAWDASV, with a message from @fmwales bit.ly/37q1EVn #PreventingVAWDASV pic.twitter.com/ujiXGJNjKF

About 15 hours ago from WelshWomensAid's Twitter