Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Data Cenedlaethol

Casgliad Data Cenedlaethol

Mae’r data rydym ni’n ei gasglu gan ein haelodau’n hynod o werthfawr ac yn bwysig i dystio, diogelu a chryfhau ein holl waith. Mae’n caniatáu i ni ddadansoddi, deall a dangos y darlun cenedlaethol o ddarpariaeth gwasanaeth a galw yng Nghymru.

Mae Data Aelodau yn:

 • Ein galluogi i ganfod tueddiadau a phatrymau i lywio ein gwaith ar bolisi, lobïo ac ymgyrchu
 • Darparu sail tystiolaeth sylweddol i gefnogi ein gwaith yn dylanwadu a llywio penderfynwyr allweddol
 • Cefnogi ein gweithgareddau polisi ar gam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod a merched
 • Mae data gan ein haelodau wedi cyfrannu at ein gwaith drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys y canlynol:
  • Ein hymgyrch Achub Llochesi, Achub Bywydau
  • Ein hymateb i Gynigion Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru 2017-18
  • Briffiadau i Aelodau Cynulliad ac ASau
  • Ein Hadroddiad ar Gyflwr y Sector
  • Sylw yn y cyfryngau

Quarterly data collection 2021/22

Adroddiad Cendlaethol

(ar gael yn Saesneg yn unig)

2019-2020

Q1 2019-20 Member Report

Q2 2019-20 Member Report

Q3 2019-20 Member Report

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

🎉Sign up to run in support of #WelshWomensAid at the @CardiffHalf VIRTUAL Marathon 1-3 October. Be active in your activism. Sign up at cardiffhalfmarathon.co.uk/vir… and choose to run in support of WWA 👟 #CardiffHalf pic.twitter.com/NfwmBA46JB

About a week ago from WelshWomensAid's Twitter