Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Swyddi gwag

Swyddi gwag yn y sector cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru

Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw rai o’r swyddi gwag hyn, cysylltwch â’r sefydliad sy’n hysbysebu’r swydd, ac nid â Cymorth i Ferched Cymru.

Hysbysebwch eich swydd wag ar ein gwefan, ebost: [email protected]

_____

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Gweithiwr Cefnogi Symudol Cam-drin Domestig x 2

Lleoliad:  Aberystwyth x 1 a Cardigan x1

30 awr yr wythnos, £17,500 pro rata y flwyddyn

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig.

Gan weithio fel rhan o’n tim cam-drin domestig byddwch yn darparu cefnogaeth gyfannol i fenywod a dynion ag anghenion cymhleth sy’n byw gyda/neu dianc rhag trais a cham-drin, gan gynnwys cymorth tenantiaeth a chymryd rhan yn y rota ar alwad.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôlau hyn ond nid yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 30 Ebrill gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Gwener efallai 10fed yn Aberystwyth.

Mae’r swydd wedi’i heithrio o’r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

Am becyn cais a disgrifiad swydd llawn, cysylltwch â: [email protected] neu lawrlwythwch ffurflen gais a disgrifiad swydd o’n gwefan gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol : www.westwalesdas.org.uk

Charity Job Finder - Third Sector Jobs
To advertise with us, contact Matt on 01443 476185 / 07771 920370 or email [email protected]

Could your organisation support us to end sexual harassment by hosting a Welsh Women's Aid facilitated training course to your team members? If so or you would like more information please contact: [email protected] #waleswontstandby #EndVAWG #WWATraining #TimesUp pic.twitter.com/RYJoyi4F9d

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter