Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd?

Mae troseddau yn enw’r hyn a elwir yn anrhydedd yn weithredoedd troseddol yn erbyn menywod a gaiff eu cyflawni

i amddiffyn credoau diwylliannol a chrefyddol a/neu anrhydedd canfyddedig. Gall trais o’r fath ddigwydd pan fydd y sawl sy’n ei gyflawni’n ystyried bod perthynas wedi dwyn gwarth ar y teulu a/neu’r gymuned drwy dorri eu cod anrhydedd. Mae’n torri hawliau dynol a gall fod yn fath o drais domestig a/neu rywiol. Nid oes, ac ni all fod, unrhyw anrhydedd neu gyfiawnhad dros gam-drin hawliau dynol pobl eraill.¹

Gall yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd gynnwys:

  • llofruddio
  • marwolaeth heb esboniad (hunanladdiad)
  • carcharu yn y cartref
  • cipio plant
  • priodas dan orfod
  • anffurfio organau cenhedlu benywod
  • ymosodiadau asid
  • trais

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹ http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/honour_based_violence_and_forced_marriage/

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter