Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Dewch o hyd i’ch gwasanaeth lleol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol  ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Noder, yn ychwanegol at y gwasanaethau a restrir o dan bob awdurdod lleol:

  • Mae’r Llinell Gymorth ‘Byw Heb Ofn’ yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unigolion sydd wedi profi, neu’n poeni fod rhywun y maent yn ei adnabod yn profi, camdriniaeth a/neu thrais. Mae’r Llinell Gymorth yn gweithredu 24/7 a gellir cysylltu â hi dros y ffôn – 0808 80 10 800; testun – 07860 077 333; e-bost – [email protected]; neu sgwrs fyw.

 

  • Bawso yw’r prif sefydliad yng Nghymru sy’n darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i ddioddefwyr du a lleiafrifoedd ethnig (BME) o gam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod FGM), a phriodas dan orfod. Gellir cysylltu â’u Llinell Gymorth 24/7 ledled Cymru ar 0800 731 8147 a gellir gwneud ymholiadau drwy e-bost: [email protected]

 

  • Yng Ngogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam), mae dau brif wasanaeth cymorth trais rhywiol: mae’r Ganolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol (RASASC) yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth arbenigol, a therapi i unrhyw un sydd wedi profi camdriniaeth neu drais rhywiol. Gellir cysylltu â nhw ar 01248 670 628 neu [email protected] Mae Stepping Stones yn darparu gwasanaethau therapiwtig i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant. Gellir cysylltu â nhw ar 01978 352 717 neu [email protected]

 

  • Yng Nghanolbarth, Gorllewin, Dwyrain a De Cymru, y prif ddarparwr gwasanaeth cymorth trais rhywiol yw New Pathways a gellir cysylltu â hi ar 01685 379 310 neu [email protected]
Diwyg rhestr Diwyg map

Chwilio lleoliad

Abertawe

Cymorth i Ferched Abertawe

28 Bond Street, Swansea SA1 3TU, UK

01792 644683
Tŷ diogel, lloches, allgymorth, cefnogaeth fel y bo'r angen, galw heibio a chyngor: Llun-Gwener 9.30am-4.30pm

Bawso

36 Singleton St, Swansea SA1 3QN, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24 awr
01792 642003
Canolfan Cyngor a Chymorth Abertawe: Llun-Gwe 9:30yb-4:30yh

Hafan Cymru

35/36 Singleton Street, Swansea SA1 3QN, UK

01792 345751/50

New Pathways

Langdon House, Langdon Road, Swansea SA1 8QY, UK

01792 966660

Blaenau Gwent

Cyfannol (Glyn Ebwy)

EVI, Ebbw Vale Institute, Church Street, Ebbw Vale, UK

01495 533177

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Phoenix

Gwent Domestic Abuse Services Phoenix House Surgery Road Blaina Blaenau Gwent NP13 3AY

01495 291202
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Bro Morgannwg

Atal y Fro

198 Holton Rd, Barry CF63 4HS, UK

01446 744755
Lloches, cefnogaeth fel y bo'r angen, allgymorth, galw heibio: Llun-Gwener 9:00yb-4:00yh

Caerdydd

Bawso

Bawso, Clarence Road, Cardiff, United Kingdom

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24 awr
02920 644633
Canolfan Cyngor a Chymorth Caerdydd: 9:30yb-4:30yh

Cymorth i Ferched Caerdydd

Cardiff Women's Centre, 50 Meteor Street, Cardiff, CF24 0HE

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng

RISE Caerdydd

RISE One Stop Shop, Cardiff Royal Infirmary, Block 24, Longcross Street, Cardiff, CF24 0JT

02920 460566
Gwasanaeth 24 awr

Cymru Ddiogelach

Castle Street, Cardiff CF10 1BS, UK

029 2022 0033

Llamau

23 Cathedral Rd, Cardiff CF11 9HA, UK

029 2023 9585

New Pathways

New Pathways, 19 St Andrew's Cres, Cardiff CF10 3DB, UK

029 2022 0390

Prosiect Dyn

Castle St, Cardiff CF10 1BS, UK

029 2022 0033
0808 801 0321
Llinell Gymorth Llun a Mawrth 10:00yb-4:00yh a Mercher 10:00yb-1:00yh

Caerffili

Llamau

26A Cardiff Rd, Caerphilly, UK

02920 856 691
Pob gwasanaeth: Llun-Gwe 9yb-5yh
02920 860 255
Llinell Gymorth 24/7

New Pathways (Risca)

Tredegar Street, Risca, Newport, UK

01495 233 971/2

Casnewydd

Bawso

John Frost Square, Kingsway Centre, Newport NP20 1PA, UK

01633 213213

Cyfannol

Womens Aid, 56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, United Kingdom

01633 840258
Llinell gymorth a lloches: 24/7. Allgymorth: Llun-Gwener 9yb-3yh
www.cyfannol.org.uk

Llamau

70 Stow Hill, Newport NP20 4DW, UK

01633 244134

New Pathways

20-21 High Street, Newport NP20 1FW, UK

01633 250205

Castell-nedd Port Talbot

Cymorth i Ferched Thrive

Port Talbot, UK

01639 898 881
Lloches: Llun-Gwener 9yb-5yh
01639 894 864
Swyddfa a chymorth barhaus: Llun-Gwener 9yb-5yh

Calan DVS

The Parade, Neath SA11 1PU, UK

01639 633580
Llun-Gwen9.00yb-5.00yh; Gwasanaethau Cymunedol a'r Swyddfa, Llinell Gymorth, Lloches
01639 622350
Llun-Gwener 10:00yb-3:00yh- Gwasanaeth Galw Heibio Siop Un Stop

Ceredigion

Cymorth i Ferched Gorllewin Cymru - Aberystwyth

42 Portland Rd, Aberystwyth SY23 2NL, UK

01970 612225
Llinell weinyddol: Llun-Gwener 9.30yb-4.30yh
01970 625585
Llinell Gymorth 24/7

Cymorth i Ferched Gorllewin Cymru - Aberteifi

Cardigan, Ceredigion SA43 1LE, UK

01239 615700
Galw heibio a'r swyddfa: Llun-Gwener 9yb-5yh
01239 615385
Llinell Gymorth 24/7

New Pathways

Great Darkgate Street, Aberystwyth SY23 1DE, UK

01970 610124
http://www.newpathways.org.uk/

Conwy

Gwasanaeth Cam-drin domestig Aberconwy

Glyn-Y-Marl Rd, Llandudno Junction LL31 9NS, UK

01492 872992
Lloches ac allgymorth; llinell gymorth 24/7; galw mewn a chanolfan wybodaeth

DASU - Bae Colwyn

Penrhyn Road, Colwyn Bay LL29 8LG, UK

01492 534705
Lloches, allgymorth a chyngor: Llun-Gwener 9 am-5pm; Ar alwad, y tu allan i oriau Swyddfa

Gwynedd

Gorwel - Grŵp Cynefin Caernarfon a Bangor

Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6LY, UK

0300 111 2122
Prif swyddfa ar gyfer yr holl wasanaethau 24/7

RASASC - Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

Ffordd Y Llyn, Parc Menai, Bangor LL57 4DF, UK

01248 670628
6 canolfan ar draws Gogledd Cymru, ffoniwch rif y swyddfa am fanylion / cefnogaeth bellach a ddarperir trwy leoliad lloeren.

Hafan Cymru

Bangor, Gwynedd LL57 4DF, UK

01248 671891

Merthyr Tudful

Merthyr Tudful Ddiogelach

89-90 High Street, Merthyr Tydfil CF47 8UH, UK

01685 353999

Bawso

47-48 Pontmorlais West, Merthyr Tydfil CF47 8UN, UK

01685375394

Llamau (Gwasanaethau Menywod)

Garth Newydd Court, Bethesda St, Merthyr Tydfil CF47 8PY, UK

01685 379999

New Pathways

11 Church Street, Merthyr Tydfil, UK

01685 379310

Powys

Calan DVS - Canol Powys

Llandrindod Wells, Powys LD1 5EP, UK

01597 824655
Llinell gymorth 24awr, lloches ac allgymorth; Llun-Gwener 9.00am-5.00pm

Calan DVS - De Powys

Plas Y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon LD3 7HP, UK

01874 625146
Llun-Gwener 9.00 am - 5.00pm; Lloches ac allgymorth, Llinell Gymorth 24awr.

New Pathways

Park Lane, Newtown, Powys SY16 1EN, UK

01267 226166

Canolfan Argyfwng Teuluol Sir Drefaldwyn (MFCC)

Ffordd Croesawdy, Newtown SY16 1AL, UK

01686 629114
Lloches a swyddfa Llun-Gwener 9 am-4pm, Llinell Gymorth 24awr-Argyfyngau yn unig (y tu allan i oriau)

Hafan Cymru

Steeple Lane, Brecon LD3 7DJ, UK

01874 620030

Rhondda Cynon Taf

Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf

Morgan St, Pontypridd CF37 2DS, UK

01443 400791
Canolfan Lloches, Cymorth fel y bo'r Angen a Gwybodaeth; Llun-Gwener 9am-5pm

Sir Benfro

Hafan Cymru

High St, Haverfordwest SA61 2DA, United Kingdom

01267 225555
Llinell Gymorth 24awr

Sir Ddinbych

DASU - Dinbych

Smithfield Road, Denbigh LL16 3RG, UK

01745 814494

DASU - Rhyl

10 Brighton Road, Rhyl LL18 3HD, UK

01745 337104

Sir Fflint

Cymorth i Ferched CAHA

Flint CH8 7WJ, UK

01352 712150
Allgymorth, cwnsela a galw heibio: 8:30yb-4.30yh

Sir Fôn

Gorwel - Grŵp Cynefin - Sir Fôn

Gorwel, 12 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Gwynedd LL77 7ER

01248 750903
Lloches, cefnogaeth fel bo angen, galw i fewn, IDVA, llinell gymorth 24/7

DASU - Deeside

Wrenmore House, 104 Chester Road East, Shotton, Deeside, Flintshire CH5 1QD, UK

01244 830436
Lloches 24/7; Cefnogaeth fel y bo'r angen a galw heibio Llun-Gwener 9 am-4pm
http://www.domesticabusesafetyunit.net

Sir Fynwy

Cyfannol

Cyfannol Women's Aid (Monmouthshire), Multi-agency Centre, 26b Monk Street, Abergavenny NP7 5NP, UK

01873 859011
Llinell gyngor 24awr; Lloches ac apwyntiadau. Llun-Gwener 9yb-5yh

Sir Gaerfyrddin

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church St, Ammanford SA18 2NR, United Kingdom

01269 597474
Lloches a allgymorth: 24awr

Threshold DAS

32 Station Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AN, United Kingdom

01554 741212
Lloches 24awr; Allgymorth, cefnogaeth symudol, galw i fewn: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00-4:30

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin

Ty Myrddin, Cambrian Place, Carmarthen SA31 1QG

01267 234725
Lloches 24awr a Llinell Gymorth 24awr
01267 238410
Galw i fewn Dydd Mercher 10-1

Torfaen

Cyfannol - Canolfan Chrysalis

Park Rd, Pontypool NP4 6JE, UK

01495 742061
Lloches, cefnogaeth fel y bo'r angen, allgymorth a galw heibio: Llun-Gwener 9yb-5yh
01495 742052
Llinell Gymorth 24/7

Hafan Cymru (Pontypwl)

24 George Street, Pontypool, Torfaen NP4 6BY, Wales, UK

01495 768830

Wrecsam

Bawso

33 Grosvenor Road, Wrexham LL11 1BT, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24/7
01978 355818
Canolfan gynghori Wrecsam: Llun-Gwener 9.30yb-4.30yh

DASU - Wrecsam

6 Temple Row, Wrexham LL13 8LY, UK

01978 310203
Lloches, IDVA, Galw Heibio, apwyntiadau cymunedol

Hafan Cymru

High St, Ruabon, Wrexham LL14 6ND, UK

01978 823123

Cymru Eang

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 80 10 800
Cymorth 24awr: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos
07860077333
Gwasanaeth tecst: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos
Cymorth e-bost: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos
Webchat byw: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos

Bawso - Llinell Gymorth

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24/7

Gogledd Cymru

RASASC - Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

01248 670628
Yn cynnig gwasanaethau yn Ynys Môn, Conwy, Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam. Ffoniwch rif y swyddfa am fanylion / cefnogaeth bellach a ddarperir trwy leoliad lloeren.

Amethyst - Sexual Assault Referral Centre North Wales

Amethyst, 1-3 Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8AB

01492 805384

Stepping Stones

59 King Street, Wrexham, UK

01978 352717

Canolbarth, Dwyrain, Gorllewin a De Cymru

New Pathways

01685 379 310
Mae New Pathways yn darparu ystod o wasanaethau cwnsela ac eiriolaeth arbenigol ar gyfer menywod, dynion, plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol neu gam-drin rhywiol. Dyma'r prif ddarparwr gwasanaeth trais rhywiol ledled Canolbarth, Gorllewin, Dwyrain a De Cymru.

Cymorth i Ferched Abertawe

28 Bond Street, Swansea SA1 3TU, UK

01792 644683
Tŷ diogel, lloches, allgymorth, cefnogaeth fel y bo'r angen, galw heibio a chyngor: Llun-Gwener 9.30am-4.30pm

Bawso

36 Singleton St, Swansea SA1 3QN, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24 awr
01792 642003
Canolfan Cyngor a Chymorth Abertawe: Llun-Gwe 9:30yb-4:30yh

Hafan Cymru

35/36 Singleton Street, Swansea SA1 3QN, UK

01792 345751/50

New Pathways

Langdon House, Langdon Road, Swansea SA1 8QY, UK

01792 966660

Cyfannol (Glyn Ebwy)

EVI, Ebbw Vale Institute, Church Street, Ebbw Vale, UK

01495 533177

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Phoenix

Gwent Domestic Abuse Services Phoenix House Surgery Road Blaina Blaenau Gwent NP13 3AY

01495 291202
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Atal y Fro

198 Holton Rd, Barry CF63 4HS, UK

01446 744755
Lloches, cefnogaeth fel y bo'r angen, allgymorth, galw heibio: Llun-Gwener 9:00yb-4:00yh

Bawso

Bawso, Clarence Road, Cardiff, United Kingdom

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24 awr
02920 644633
Canolfan Cyngor a Chymorth Caerdydd: 9:30yb-4:30yh

Cymorth i Ferched Caerdydd

Cardiff Women's Centre, 50 Meteor Street, Cardiff, CF24 0HE

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng

RISE Caerdydd

RISE One Stop Shop, Cardiff Royal Infirmary, Block 24, Longcross Street, Cardiff, CF24 0JT

02920 460566
Gwasanaeth 24 awr

Cymru Ddiogelach

Castle Street, Cardiff CF10 1BS, UK

029 2022 0033

Llamau

23 Cathedral Rd, Cardiff CF11 9HA, UK

029 2023 9585

New Pathways

New Pathways, 19 St Andrew's Cres, Cardiff CF10 3DB, UK

029 2022 0390

Prosiect Dyn

Castle St, Cardiff CF10 1BS, UK

029 2022 0033
0808 801 0321
Llinell Gymorth Llun a Mawrth 10:00yb-4:00yh a Mercher 10:00yb-1:00yh

Llamau

26A Cardiff Rd, Caerphilly, UK

02920 856 691
Pob gwasanaeth: Llun-Gwe 9yb-5yh
02920 860 255
Llinell Gymorth 24/7

New Pathways (Risca)

Tredegar Street, Risca, Newport, UK

01495 233 971/2

Bawso

John Frost Square, Kingsway Centre, Newport NP20 1PA, UK

01633 213213

Cyfannol

Womens Aid, 56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, United Kingdom

01633 840258
Llinell gymorth a lloches: 24/7. Allgymorth: Llun-Gwener 9yb-3yh
www.cyfannol.org.uk

Llamau

70 Stow Hill, Newport NP20 4DW, UK

01633 244134

New Pathways

20-21 High Street, Newport NP20 1FW, UK

01633 250205

Cymorth i Ferched Thrive

Port Talbot, UK

01639 898 881
Lloches: Llun-Gwener 9yb-5yh
01639 894 864
Swyddfa a chymorth barhaus: Llun-Gwener 9yb-5yh

Calan DVS

The Parade, Neath SA11 1PU, UK

01639 633580
Llun-Gwen9.00yb-5.00yh; Gwasanaethau Cymunedol a'r Swyddfa, Llinell Gymorth, Lloches
01639 622350
Llun-Gwener 10:00yb-3:00yh- Gwasanaeth Galw Heibio Siop Un Stop

Cymorth i Ferched Gorllewin Cymru - Aberystwyth

42 Portland Rd, Aberystwyth SY23 2NL, UK

01970 612225
Llinell weinyddol: Llun-Gwener 9.30yb-4.30yh
01970 625585
Llinell Gymorth 24/7

Cymorth i Ferched Gorllewin Cymru - Aberteifi

Cardigan, Ceredigion SA43 1LE, UK

01239 615700
Galw heibio a'r swyddfa: Llun-Gwener 9yb-5yh
01239 615385
Llinell Gymorth 24/7

New Pathways

Great Darkgate Street, Aberystwyth SY23 1DE, UK

01970 610124
http://www.newpathways.org.uk/

Gwasanaeth Cam-drin domestig Aberconwy

Glyn-Y-Marl Rd, Llandudno Junction LL31 9NS, UK

01492 872992
Lloches ac allgymorth; llinell gymorth 24/7; galw mewn a chanolfan wybodaeth

DASU - Bae Colwyn

Penrhyn Road, Colwyn Bay LL29 8LG, UK

01492 534705
Lloches, allgymorth a chyngor: Llun-Gwener 9 am-5pm; Ar alwad, y tu allan i oriau Swyddfa

Gorwel - Grŵp Cynefin Caernarfon a Bangor

Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6LY, UK

0300 111 2122
Prif swyddfa ar gyfer yr holl wasanaethau 24/7

RASASC - Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

Ffordd Y Llyn, Parc Menai, Bangor LL57 4DF, UK

01248 670628
6 canolfan ar draws Gogledd Cymru, ffoniwch rif y swyddfa am fanylion / cefnogaeth bellach a ddarperir trwy leoliad lloeren.

Hafan Cymru

Bangor, Gwynedd LL57 4DF, UK

01248 671891

Merthyr Tudful Ddiogelach

89-90 High Street, Merthyr Tydfil CF47 8UH, UK

01685 353999

Bawso

47-48 Pontmorlais West, Merthyr Tydfil CF47 8UN, UK

01685375394

Llamau (Gwasanaethau Menywod)

Garth Newydd Court, Bethesda St, Merthyr Tydfil CF47 8PY, UK

01685 379999

New Pathways

11 Church Street, Merthyr Tydfil, UK

01685 379310

Calan DVS - Canol Powys

Llandrindod Wells, Powys LD1 5EP, UK

01597 824655
Llinell gymorth 24awr, lloches ac allgymorth; Llun-Gwener 9.00am-5.00pm

Calan DVS - De Powys

Plas Y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon LD3 7HP, UK

01874 625146
Llun-Gwener 9.00 am - 5.00pm; Lloches ac allgymorth, Llinell Gymorth 24awr.

New Pathways

Park Lane, Newtown, Powys SY16 1EN, UK

01267 226166

Canolfan Argyfwng Teuluol Sir Drefaldwyn (MFCC)

Ffordd Croesawdy, Newtown SY16 1AL, UK

01686 629114
Lloches a swyddfa Llun-Gwener 9 am-4pm, Llinell Gymorth 24awr-Argyfyngau yn unig (y tu allan i oriau)

Hafan Cymru

Steeple Lane, Brecon LD3 7DJ, UK

01874 620030

Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf

Morgan St, Pontypridd CF37 2DS, UK

01443 400791
Canolfan Lloches, Cymorth fel y bo'r Angen a Gwybodaeth; Llun-Gwener 9am-5pm

Hafan Cymru

High St, Haverfordwest SA61 2DA, United Kingdom

01267 225555
Llinell Gymorth 24awr

DASU - Dinbych

Smithfield Road, Denbigh LL16 3RG, UK

01745 814494

DASU - Rhyl

10 Brighton Road, Rhyl LL18 3HD, UK

01745 337104

Cymorth i Ferched CAHA

Flint CH8 7WJ, UK

01352 712150
Allgymorth, cwnsela a galw heibio: 8:30yb-4.30yh

Gorwel - Grŵp Cynefin - Sir Fôn

Gorwel, 12 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Gwynedd LL77 7ER

01248 750903
Lloches, cefnogaeth fel bo angen, galw i fewn, IDVA, llinell gymorth 24/7

DASU - Deeside

Wrenmore House, 104 Chester Road East, Shotton, Deeside, Flintshire CH5 1QD, UK

01244 830436
Lloches 24/7; Cefnogaeth fel y bo'r angen a galw heibio Llun-Gwener 9 am-4pm
http://www.domesticabusesafetyunit.net

Cyfannol

Cyfannol Women's Aid (Monmouthshire), Multi-agency Centre, 26b Monk Street, Abergavenny NP7 5NP, UK

01873 859011
Llinell gyngor 24awr; Lloches ac apwyntiadau. Llun-Gwener 9yb-5yh

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church St, Ammanford SA18 2NR, United Kingdom

01269 597474
Lloches a allgymorth: 24awr

Threshold DAS

32 Station Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AN, United Kingdom

01554 741212
Lloches 24awr; Allgymorth, cefnogaeth symudol, galw i fewn: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00-4:30

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin

Ty Myrddin, Cambrian Place, Carmarthen SA31 1QG

01267 234725
Lloches 24awr a Llinell Gymorth 24awr
01267 238410
Galw i fewn Dydd Mercher 10-1

Cyfannol - Canolfan Chrysalis

Park Rd, Pontypool NP4 6JE, UK

01495 742061
Lloches, cefnogaeth fel y bo'r angen, allgymorth a galw heibio: Llun-Gwener 9yb-5yh
01495 742052
Llinell Gymorth 24/7

Hafan Cymru (Pontypwl)

24 George Street, Pontypool, Torfaen NP4 6BY, Wales, UK

01495 768830

Bawso

33 Grosvenor Road, Wrexham LL11 1BT, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth 24/7
01978 355818
Canolfan gynghori Wrecsam: Llun-Gwener 9.30yb-4.30yh

DASU - Wrecsam

6 Temple Row, Wrexham LL13 8LY, UK

01978 310203
Lloches, IDVA, Galw Heibio, apwyntiadau cymunedol

Hafan Cymru

High St, Ruabon, Wrexham LL14 6ND, UK

01978 823123

Amethyst - Sexual Assault Referral Centre North Wales

Amethyst, 1-3 Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8AB

01492 805384

Stepping Stones

59 King Street, Wrexham, UK

01978 352717

Do you want to help end violence against women? Why not attend our free #AskMe training in Cardiff on the 14th of July. For more info visit tinyurl.com/nryjvhx4 #ChangeThatLasts pic.twitter.com/NbujjIEFlp

About 10 hours ago from WelshWomensAid's Twitter