Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Find your local service

Diwyg rhestr Diwyg map

Chwilio lleoliad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Phoenix Gwasanaethau Cam-drin Domestig

Gwent Domestic Abuse Services Phoenix House Surgery Road Blaina Blaenau Gwent NP13 3AY

01495 291202
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Calan DVS - Pen-y-bont

Assia Suite - Bridgend CBC Civic Offices Angel Street, Bridgend, CF31 4AS

01656 815919
Dydd Llun-Dydd Gwener 08:30-5.30; Allgymorth a galw i fewn.
01656 766139
Lloches: 24 awr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Llamau

26A Cardiff Rd, Caerphilly, Mid Glamorgan CF83 1JP

02920 856691
Holl wasanaethau: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
02920 860255
Llinell Gymorth: 24 awr

Cyngor Dinas Caerdydd

Cymorth i Ferched Caerdydd

16 Moira Terrace, Cardiff CF24 0EJ, United Kingdom

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng Bris

RISE Caerdydd

30-32 Cowbridge Rd E, Cardiff, UK

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng Bris

Cymru Ddiogelach

1st Floor, Castle House, Castle St, Cardiff CF10 1BS

029 2022 0033

Prosiect Dyn

1st Floor, Castle House, Castle St, Cardiff CF10 1BS

029 2022 0033
0808 801 0321
Llinell Gymorth: Dydd Llun a Dydd Mawrth. 10:00-16:00, Dydd Mercher 10:00-13:00.

Bawso - Caerdydd (Gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME) (prif swyddfa)

Clarence House, Clarence Rd, Cardiff CF10 5FB, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24 awr
02920 644633
Canolfan cyngor Caerdydd: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30- 4:30

Cyngor Sir Gâr

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church St, Ammanford SA18 2NR, United Kingdom

01269 597474
Lloches a allgymorth: 24awr

Threshold DAS

32 Station Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AN, United Kingdom

01554 741212
Lloches 24awr; Allgymorth, cefnogaeth symudol, galw i fewn: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00-4:30

Cymorth i Ferched Caerfyrddin

Ty Myrddin, Cambrian Place, Carmarthen SA31 1QG

01267 234725
Lloches 24awr a Llinell Gymorth 24awr
01267 238410
Galw i fewn Dydd Mercher 10-1

Cyngor Sir Ceredigion

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Aberystwyth

West Wales Women’s Aid, Portland Rd, Aberystwyth, Dyfed SY23 2NL

01970 612225
Llinell Gweinyddwr: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 4:30
01970 625585
Llinell Gymorth: 24awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Cardigan

6 Bridge St, Cardigan SA43 1HY

01239 615700
Galw i fewn a swyddfa: Dydd Llun - Dydd Gwener 9-5
01239 615385
Llinell Gymorth: 24awr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Aberconwy Domestic Abuse Service, Heulwen/Glyn y Marl Rd, Llandudno Junction LL31 9NS

01492 872992
Llinell Gymorth 24awr
01492 872992
Galw i fewn a swyddfa gwybodaeth Dydd Llun-Dydd Gwener oriau swyddfa
01492 872992
Lloches a allgymorth 24awr

Uned Diogelwch Trais Teuluol - Bae Colwyn

Basment Offices Penrhyn Road, Colwyn Bay, Clwyd LL29 8LG

01492 534705
Lloches, allgymorth a cyngor: Dydd Llun - dydd Gwener 9-5; Ar alwad, allan o oriau swyddfa

Cyngor Sir y Fflint

Cymorth i Ferched CAHA

PO Box 1103, Holywell CH8 7WJ

01352 712150
Allgymorth, cwnsella a galw i fewn: 8:30-4.30

Uned Diolgelwch Trais Teuluol (Deeside)

The Courtyard Deeside Enterprise Centre, Rowley's Dr, Shotton, Deeside CH5 1PP, United Kingdom

01244 830436
Lloches 24awr
01244 830436
Cefnogaeth symudol a galw i fewn Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4

Cyngor Gwynedd

Gorwel - Grŵp Cynefin

Ty Silyn, Penygroes, Gwynedd LL54 6LY

0300 111 2122
Prif swyddfa am gwasanaethau 24awr
0300 111 2122
Llinell Gymorth 24awr

Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (RASASC)

RASASC - Bangor, Caernarfon LL55 1AN,

01248 670628
6 canolfan ar draws Gogledd Cymru, plis galwch yr rhif swyddfa am mwy o manylion/cefnogaeth a ddarperir trwy leoliad lloeren.

Cyngor Sir Ynys Môn

Gorwel: Grŵp Cynefin Anglesey

Gorwel, 12 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Gwynedd LL77 7ER

01248 750903
Lloches, cefnogaeth symudol, galw i fewn, IDVA, llinell gymorth: 24awr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Llamau Merthyr Gwasanethau Menywod

Garth Newydd Court, Bethesda St, Merthyr Tydfil CF47 8PY

01685 379999
http://www.llamau.org.uk

Cymru Ddiogelach - Merthyr Tudful

The Voluntary Action Centre 89-90 High Street Pontmorlais Merthyr Tydfil CF47 8UH

01685 353999

Cyngor Sir Fynwy

Canolfan Aml-Asiantaeth Cyfannol - Sir Fynwy

Cyfannol Women’s Aid, 26b Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP

01873 859011
Llinell Cyngor: 24awr
01873 859011
Lloches a penodiadau. Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cymorth i Ferched Thrive

Thrive Women’s Aid 18 Talbot Road, Port Talbot SA13 2DN

01639 898881
Lloches: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
01639 894864
Swyddfa a cefnogaeth symudol: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Calan DVS - Neath One Stop Shop

17 Victoria Gardens, Neath SA11 3AY

01639 633580
Dydd Llun-Dydd Gwener 09.00-5.00; Gwasanaethau Cymunedol a Swyddfa, Llinell Gymorth, lloches.
Dydd Llun-Dydd Gwener 10.00-15.00; One Stop Shop Drop in Service

Cyngor Dinas Casnewydd

Cymorth i Fenywod Cyfannol - Casnewydd

56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, United Kingdom

01633 840258
Llinell Gymorth a lloches: 24awr; Allgymorth: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-3

Cyngor Sir Penfro

Hafan Cymru - Pembrokeshire

8 High St, Haverfordwest SA61 2DA, United Kingdom

01267 225555
Llinell Gymorth 24awr

Cyngor Sir Powys

Calan DVS - Llandrindod Wells

Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary Trefonnen, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5EP

01597 824655
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.00am-5.00pm; Lloches, allgymorth. a llinell gymorth 24awr

Calan DVS - Powys De

Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon ,LD3 7HP

01874 625146
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.00am-5.00pm; Lloches, allgymorth. a llinell gymorth 24awr

Canolfan argyfwng teuluol Montgomeryshire

Ty Canol House, Newtown SY16 1AL

01686 629114
Lloches a swyddfa Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4, Llinell Gymorth 24awr-Argyfwng yn unig (allan o oriau)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cymorth i Ferched RCT

Women’s aid RCT, 45 Morgan St, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 2DS

01443 400791
Lloches, Cefnogaeth Symudol and Canolfan Gwyboadaeth; Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Cyngor a Dinas Abertawe

Cymorth i Ferched Abertawe

28 Bond Street Swansea SA1 3TU

01792 644683
Ty ddiogel: Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30; Lloches a cyngor: 24awr

Bawso - Abertawe (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

Shop 2nd Floor 35, The One Stop, 36 Singleton St, Swansea SA1 3QN

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01792 642003
Canolfan cyngor Abertawe: Dydd Llun-Dydd Gwener: 9:30-4:30

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyfannol - Y Canolfan Chrysalis

Torfaen Women’s Aid, Town Bridge Buildings, Park Rd, Pontypool NP4 6JE

01495 742061
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth a galw i fewn: Dydd Llun-Dydd Gwener 10-4
01495 742052
Llinell Gymorth 24awr

Cyngor Bro Morgannwg

Atal y Fro

198 Holton Rd, Barry CF63 4HS, United Kingdom

01446 744755
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth, a galw i fewn: Dydd Llun- Dydd Gwener 9-4

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Uned Diogelwch Trais Teuluol - Wrecsam

6 Temple Row, Wrexham LL13 8LY

01978 310203
Lloches, IDVA, Galwch i fewn a Siop Un Stop, apwyntiadau cymunedol.

Hafan Cymru – Wrecsam

Flat 1, Bryn End, High St, Ruabon, Wrexham LL14 6ND

01978 823 077

Bawso - Wrecsam (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

33 Grosvenor Road Wrexham LL11 1BT

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01978 355818
Canolfan cyngor Wrecsam: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:30-4:30

Cymru Eang

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 80 10 800
Cymorth 24awr: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos
07860077333
Gwasanaeth tecst: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos
Cymorth e-bost: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos
Webchat byw: Ar gael 24awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos

Phoenix Gwasanaethau Cam-drin Domestig

Gwent Domestic Abuse Services Phoenix House Surgery Road Blaina Blaenau Gwent NP13 3AY

01495 291202
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Calan DVS - Pen-y-bont

Assia Suite - Bridgend CBC Civic Offices Angel Street, Bridgend, CF31 4AS

01656 815919
Dydd Llun-Dydd Gwener 08:30-5.30; Allgymorth a galw i fewn.
01656 766139
Lloches: 24 awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Llamau

26A Cardiff Rd, Caerphilly, Mid Glamorgan CF83 1JP

02920 856691
Holl wasanaethau: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
02920 860255
Llinell Gymorth: 24 awr

Cymorth i Ferched Caerdydd

16 Moira Terrace, Cardiff CF24 0EJ, United Kingdom

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng Bris

RISE Caerdydd

30-32 Cowbridge Rd E, Cardiff, UK

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng Bris

Cymru Ddiogelach

1st Floor, Castle House, Castle St, Cardiff CF10 1BS

029 2022 0033

Prosiect Dyn

1st Floor, Castle House, Castle St, Cardiff CF10 1BS

029 2022 0033
0808 801 0321
Llinell Gymorth: Dydd Llun a Dydd Mawrth. 10:00-16:00, Dydd Mercher 10:00-13:00.

Bawso - Caerdydd (Gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME) (prif swyddfa)

Clarence House, Clarence Rd, Cardiff CF10 5FB, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24 awr
02920 644633
Canolfan cyngor Caerdydd: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30- 4:30

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church St, Ammanford SA18 2NR, United Kingdom

01269 597474
Lloches a allgymorth: 24awr

Threshold DAS

32 Station Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AN, United Kingdom

01554 741212
Lloches 24awr; Allgymorth, cefnogaeth symudol, galw i fewn: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00-4:30

Cymorth i Ferched Caerfyrddin

Ty Myrddin, Cambrian Place, Carmarthen SA31 1QG

01267 234725
Lloches 24awr a Llinell Gymorth 24awr
01267 238410
Galw i fewn Dydd Mercher 10-1

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Aberystwyth

West Wales Women’s Aid, Portland Rd, Aberystwyth, Dyfed SY23 2NL

01970 612225
Llinell Gweinyddwr: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 4:30
01970 625585
Llinell Gymorth: 24awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Cardigan

6 Bridge St, Cardigan SA43 1HY

01239 615700
Galw i fewn a swyddfa: Dydd Llun - Dydd Gwener 9-5
01239 615385
Llinell Gymorth: 24awr

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Aberconwy Domestic Abuse Service, Heulwen/Glyn y Marl Rd, Llandudno Junction LL31 9NS

01492 872992
Llinell Gymorth 24awr
01492 872992
Galw i fewn a swyddfa gwybodaeth Dydd Llun-Dydd Gwener oriau swyddfa
01492 872992
Lloches a allgymorth 24awr

Uned Diogelwch Trais Teuluol - Bae Colwyn

Basment Offices Penrhyn Road, Colwyn Bay, Clwyd LL29 8LG

01492 534705
Lloches, allgymorth a cyngor: Dydd Llun - dydd Gwener 9-5; Ar alwad, allan o oriau swyddfa

Cymorth i Ferched CAHA

PO Box 1103, Holywell CH8 7WJ

01352 712150
Allgymorth, cwnsella a galw i fewn: 8:30-4.30

Uned Diolgelwch Trais Teuluol (Deeside)

The Courtyard Deeside Enterprise Centre, Rowley's Dr, Shotton, Deeside CH5 1PP, United Kingdom

01244 830436
Lloches 24awr
01244 830436
Cefnogaeth symudol a galw i fewn Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4

Gorwel - Grŵp Cynefin

Ty Silyn, Penygroes, Gwynedd LL54 6LY

0300 111 2122
Prif swyddfa am gwasanaethau 24awr
0300 111 2122
Llinell Gymorth 24awr

Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru (RASASC)

RASASC - Bangor, Caernarfon LL55 1AN,

01248 670628
6 canolfan ar draws Gogledd Cymru, plis galwch yr rhif swyddfa am mwy o manylion/cefnogaeth a ddarperir trwy leoliad lloeren.

Gorwel: Grŵp Cynefin Anglesey

Gorwel, 12 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Gwynedd LL77 7ER

01248 750903
Lloches, cefnogaeth symudol, galw i fewn, IDVA, llinell gymorth: 24awr

Llamau Merthyr Gwasanethau Menywod

Garth Newydd Court, Bethesda St, Merthyr Tydfil CF47 8PY

01685 379999
http://www.llamau.org.uk

Cymru Ddiogelach - Merthyr Tudful

The Voluntary Action Centre 89-90 High Street Pontmorlais Merthyr Tydfil CF47 8UH

01685 353999

Canolfan Aml-Asiantaeth Cyfannol - Sir Fynwy

Cyfannol Women’s Aid, 26b Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP

01873 859011
Llinell Cyngor: 24awr
01873 859011
Lloches a penodiadau. Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Cymorth i Ferched Thrive

Thrive Women’s Aid 18 Talbot Road, Port Talbot SA13 2DN

01639 898881
Lloches: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
01639 894864
Swyddfa a cefnogaeth symudol: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Calan DVS - Neath One Stop Shop

17 Victoria Gardens, Neath SA11 3AY

01639 633580
Dydd Llun-Dydd Gwener 09.00-5.00; Gwasanaethau Cymunedol a Swyddfa, Llinell Gymorth, lloches.
Dydd Llun-Dydd Gwener 10.00-15.00; One Stop Shop Drop in Service

Cymorth i Fenywod Cyfannol - Casnewydd

56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, United Kingdom

01633 840258
Llinell Gymorth a lloches: 24awr; Allgymorth: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-3

Hafan Cymru - Pembrokeshire

8 High St, Haverfordwest SA61 2DA, United Kingdom

01267 225555
Llinell Gymorth 24awr

Calan DVS - Llandrindod Wells

Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary Trefonnen, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5EP

01597 824655
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.00am-5.00pm; Lloches, allgymorth. a llinell gymorth 24awr

Calan DVS - Powys De

Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon ,LD3 7HP

01874 625146
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.00am-5.00pm; Lloches, allgymorth. a llinell gymorth 24awr

Canolfan argyfwng teuluol Montgomeryshire

Ty Canol House, Newtown SY16 1AL

01686 629114
Lloches a swyddfa Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4, Llinell Gymorth 24awr-Argyfwng yn unig (allan o oriau)

Cymorth i Ferched RCT

Women’s aid RCT, 45 Morgan St, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 2DS

01443 400791
Lloches, Cefnogaeth Symudol and Canolfan Gwyboadaeth; Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Cymorth i Ferched Abertawe

28 Bond Street Swansea SA1 3TU

01792 644683
Ty ddiogel: Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30; Lloches a cyngor: 24awr

Bawso - Abertawe (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

Shop 2nd Floor 35, The One Stop, 36 Singleton St, Swansea SA1 3QN

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01792 642003
Canolfan cyngor Abertawe: Dydd Llun-Dydd Gwener: 9:30-4:30

Cyfannol - Y Canolfan Chrysalis

Torfaen Women’s Aid, Town Bridge Buildings, Park Rd, Pontypool NP4 6JE

01495 742061
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth a galw i fewn: Dydd Llun-Dydd Gwener 10-4
01495 742052
Llinell Gymorth 24awr

Atal y Fro

198 Holton Rd, Barry CF63 4HS, United Kingdom

01446 744755
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth, a galw i fewn: Dydd Llun- Dydd Gwener 9-4

Uned Diogelwch Trais Teuluol - Wrecsam

6 Temple Row, Wrexham LL13 8LY

01978 310203
Lloches, IDVA, Galwch i fewn a Siop Un Stop, apwyntiadau cymunedol.

Hafan Cymru – Wrecsam

Flat 1, Bryn End, High St, Ruabon, Wrexham LL14 6ND

01978 823 077

Bawso - Wrecsam (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

33 Grosvenor Road Wrexham LL11 1BT

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01978 355818
Canolfan cyngor Wrecsam: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:30-4:30

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About an hour ago from WelshWomensAid's Twitter