Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Dod o hyd i’ch gwasanaeth lleol

Diwyg rhestr Diwyg map

Chwilio lleoliad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gwent

Gwent Domestic Abuse Services Phoenix House Surgery Road Blaina Blaenau Gwent NP13 3AY

01495 291202
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Calan DVS - Pen-y-bont

32 Caroline Street Bridgend CF31 1DQ

01656 766139
Allgymorth a galw i fewn: Dydd Llun-Dydd Gwener 10-4.30
01656 766139
Lloches: 24 awr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Llamau

26A Cardiff Rd, Caerphilly, Mid Glamorgan CF83 1JP

02920 856691
Holl wasanaethau: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
02920 860255
Llinell Gymorth: 24 awr

Cyngor Dinas Caerdydd

Cymorth i Ferched Caerdydd

16 Moira Terrace, Cardiff CF24 0EJ, United Kingdom

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng Bris

Bawso - Caerdydd (Gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME) (prif swyddfa)

79 Cardiff Rd, Cardiff CF5 2AA, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24 awr
02920 644633
Canolfan cyngor Caerdydd: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30- 4:30

Cyngor Sir Gâr

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church St, Ammanford SA18 2NR, United Kingdom

01269 597474
Lloches a allgymorth: 24awr

Cymorth i Ferched Llanelli

32 Station Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AN, United Kingdom

01554 741212
Lloches 24awr; Allgymorth, cefnogaeth symudol, galw i fewn: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00-4:30

Cymorth i Ferched Caerfyrddin

24 Bridge St, Carmarthen SA31 3JS, United Kingdom

01267 234725
Lloches 24awr a Llinell Gymorth 24awr
01267 238410
Galw i fewn Dydd Lun-Dydd Gwener 10-1

Cyngor Sir Ceredigion

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Aberystwyth

West Wales Women’s Aid, Portland Rd, Aberystwyth, Dyfed SY23 2NL

01970 612225
Llinell Gweinyddwr: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 4:30
01970 625585
Llinell Gymorth: 24awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Cardigan

Cardigan, Ceredigion SA43 1LE, United Kingdom

01239 615700
Galw i fewn a swyddfa: Dydd Llun - Dydd Gwener 9-5
01239 615385
Llinell Gymorth: 24awr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Aberconwy Domestic Abuse Service, Heulwen/Glyn y Marl Rd, Llandudno Junction LL31 9NS

01492 872992
Llinell Gymorth 24awr
01492 872992
Galw i fewn a swyddfa gwybodaeth Dydd Llun-Dydd Gwener oriau swyddfa
01492 872992
Lloches a allgymorth 24awr

Cymorth i Ferched Colwyn Bay

Basment Offices Penrhyn Road, Colwyn Bay, Clwyd LL29 8LG

01492 534705
Lloches, allgymorth a cyngor: Dydd Llun - dydd Gwener 9-5; Ar alwad, allan o oriau swyddfa

Cyngor Sir Ddinbych

Cymorth i Ferched Glyndwr

12-14 Hall Square, Denbigh LL16 3NU, United Kingdom

01745 814494
Llinell Gymorth 24awr

North Denbighshire Domestic Abuse Service

10 Brighton Rd, Rhyl LL18 3HB

01745 337104
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth a galw i fewn: 24awr
01745 337104
Siop un stop/llinell gwybodaeth a cyngor: 24 awr

Cyngor Sir y Fflint

Cymorth i Ferched CAHA

PO Box 1103, Holywell CH8 7WJ

01352 712150
Allgymorth, cwnsella a galw i fewn: 8:30-4.30

Uned Diolgelwch Trais Teuluol (Deeside)

The Courtyard Deeside Enterprise Centre, Rowley's Dr, Shotton, Deeside CH5 1PP, United Kingdom

01244 830436
Lloches 24awr
01244 830436
Cefnogaeth symudol a galw i fewn Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4

Cyngor Gwynedd

Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd

De Gwynedd Domestic Abuse Services, Blaenau Ffestiniog LL41 3BY

01766 830878
Prif swyddfa am gwasanaethau 24awr
01766 830878
Llinell Gymorth 24awr

Bangor and District Women’s Aid

Bangor and District Women’s Aid, Ffordd y Parc/Parc Menai, Bangor LL57 4BN

01248 679077
Cefnogaeth symudol Dydd Llun-Dydd Gwnener 9-5
01248 679052
Lloches a canolfan galw i fewn 24awr

Cyngor Sir Ynys Môn

Gorwel: Anglesey Gwasanaeth cam-drin domestig

Gorwel, 12 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Gwynedd LL77 7ER

01248 750903
Lloches, cefnogaeth symudol, galw i fewn, IDVA, llinell gymorth: 24awr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Llamau Merthyr Gwasanethau Menywod

47-48 Pontmorlais/Pontmorlais Centre, Merthyr Tydfil CF47 8UN

01443 414736
http://www.llamau.org.uk

Cyngor Sir Fynwy

Canolfan Aml-Asiantaeth Cyfannol - Sir Fynwy

Cyfannol Women’s Aid, 26b Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP

01873 859011
Llinell Cyngor: 24awr
01873 859011
Lloches a penodiadau. Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan

Port Talbot and Afan Women’s Aid, Commercial Buildings, Beverley St, Port Talbot SA13 1DY

01639 898881
Lloches: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
01639 894864
Swyddfa a cefnogaeth symudol: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Calan DVS - Llandarcy (Prif Swyddfa)

Llancoed House, Coed Darcy, Llandarcy SA10 6FG

01792 326800

Calan DVS - Neath (Prif Swyddfa)

Calan D V S, Neath, United Kingdom

01639 633580
Tîm CYP Dydd Llun-Dydd Gwener 8.30-5.30; Gwasanaethau Cymunedol a Swyddfa, Llinell Gymorth

Cyngor Dinas Casnewydd

Cymorth i Ferched Casnewydd

56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, United Kingdom

01633 840258
Llinell Gymorth a lloches: 24awr; Allgymorth: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-3

Bawso - Casnewydd (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

Bawso, Queensway, Newport, United Kingdom

0800 731 8147
Llinell Cymorth: 24awr
01633 213213
Canolfan cyngor Casnewydd: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:30-4:30

Cyngor Sir Penfro

Hafan Cymru - Pembrokeshire

Pembrokeshire Women’s Refuge, Haverfordwest SA61 1BF

01437 769564
Llinell Gymorth 24awr

Cyngor Sir Powys

Calan DVS - Powys De

Breakneck women's aid, Brecon, Powys LD3 7WD

01874 625146
Lle lloches a Gwasanaethau Cymunedol Argyfwng yn galw am tu allan i oriau; Lloches 9-5

Calan DVS - Llandrindod Wells

Lynwood Spa Road, Llandrindod Wells LD1 5ER

01597 824655
Llinell Gymorth, Cefnogaeth symudol Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Canolfan argyfwng teuluol Montgomeryshire

Ty Canol House, Newtown SY16 1AL

01686 629114
Lloches a swyddfa Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4, Llinell Gymorth 24awr-Argyfwng yn unig (allan o oriau)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cymorth i Ferched RCT

Women’s aid RCT, Morgan St, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 2DS

01443 400791
Lloches, Cefnogaeth Symudol and Canolfan Gwyboadaeth; Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
0808 8010 800
Llinell Gymorth 24awr

Cyngor a Dinas Abertawe

Cymorth i Ferched Abertawe

138 Walter Road, Swansea, West Glamorgan SA1 5RQ

01792 644683
Ty ddiogel: Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30; Lloches a cyngor: 24awr

Bawso - Abertawe (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

Bawso, Mansel Street, Swansea, United Kingdom

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01792 642003
Canolfan cyngor Abertawe: Dydd Llun-Dydd Gwener: 9:30-4:30

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyfannol - Y Canolfan Chrysalis

Torfaen Women’s Aid, Town Bridge Buildings, Park Rd, Pontypool NP4 6JE

01495 742061
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth a galw i fewn: Dydd Llun-Dydd Gwener 10-4
01495 742052
Llinell Gymorth 24awr

Cyngor Bro Morgannwg

Atal y Fro

222 Holton Rd, Barry CF63 4HS, United Kingdom

01446 744755
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth, a galw i fewn: Dydd Llun- Dydd Gwener 9-4

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cymorth i Ferched Wrecsam

6 Temple Row, Wrexham LL13 8LY

01978 310203
Galwch i fewn a Siop Un Stop.

Hafan Cymru – Wrecsam

Hafan Cymru, High St, Wrexham LL14 6AA

01978 823 077

Bawso - Wrecsam (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

33 Grosvenor Road Wrexham LL11 1BT

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01978 355818
Canolfan cyngor Wrecsam: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:30-4:30

Cymru Eang

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 80 10 800
Cymorth 24awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gwent

Gwent Domestic Abuse Services Phoenix House Surgery Road Blaina Blaenau Gwent NP13 3AY

01495 291202
Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Calan DVS - Pen-y-bont

32 Caroline Street Bridgend CF31 1DQ

01656 766139
Allgymorth a galw i fewn: Dydd Llun-Dydd Gwener 10-4.30
01656 766139
Lloches: 24 awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Llamau

26A Cardiff Rd, Caerphilly, Mid Glamorgan CF83 1JP

02920 856691
Holl wasanaethau: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
02920 860255
Llinell Gymorth: 24 awr

Cymorth i Ferched Caerdydd

16 Moira Terrace, Cardiff CF24 0EJ, United Kingdom

02920 460566
Llinell Gymorth 24 awr, Argyfwng Bris

Bawso - Caerdydd (Gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME) (prif swyddfa)

79 Cardiff Rd, Cardiff CF5 2AA, UK

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24 awr
02920 644633
Canolfan cyngor Caerdydd: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30- 4:30

Calan DVS - Cwm Amman

2 Church St, Ammanford SA18 2NR, United Kingdom

01269 597474
Lloches a allgymorth: 24awr

Cymorth i Ferched Llanelli

32 Station Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 1AN, United Kingdom

01554 741212
Lloches 24awr; Allgymorth, cefnogaeth symudol, galw i fewn: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00-4:30

Cymorth i Ferched Caerfyrddin

24 Bridge St, Carmarthen SA31 3JS, United Kingdom

01267 234725
Lloches 24awr a Llinell Gymorth 24awr
01267 238410
Galw i fewn Dydd Lun-Dydd Gwener 10-1

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Aberystwyth

West Wales Women’s Aid, Portland Rd, Aberystwyth, Dyfed SY23 2NL

01970 612225
Llinell Gweinyddwr: Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 4:30
01970 625585
Llinell Gymorth: 24awr

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru - Cardigan

Cardigan, Ceredigion SA43 1LE, United Kingdom

01239 615700
Galw i fewn a swyddfa: Dydd Llun - Dydd Gwener 9-5
01239 615385
Llinell Gymorth: 24awr

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy

Aberconwy Domestic Abuse Service, Heulwen/Glyn y Marl Rd, Llandudno Junction LL31 9NS

01492 872992
Llinell Gymorth 24awr
01492 872992
Galw i fewn a swyddfa gwybodaeth Dydd Llun-Dydd Gwener oriau swyddfa
01492 872992
Lloches a allgymorth 24awr

Cymorth i Ferched Colwyn Bay

Basment Offices Penrhyn Road, Colwyn Bay, Clwyd LL29 8LG

01492 534705
Lloches, allgymorth a cyngor: Dydd Llun - dydd Gwener 9-5; Ar alwad, allan o oriau swyddfa

Cymorth i Ferched Glyndwr

12-14 Hall Square, Denbigh LL16 3NU, United Kingdom

01745 814494
Llinell Gymorth 24awr

North Denbighshire Domestic Abuse Service

10 Brighton Rd, Rhyl LL18 3HB

01745 337104
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth a galw i fewn: 24awr
01745 337104
Siop un stop/llinell gwybodaeth a cyngor: 24 awr

Cymorth i Ferched CAHA

PO Box 1103, Holywell CH8 7WJ

01352 712150
Allgymorth, cwnsella a galw i fewn: 8:30-4.30

Uned Diolgelwch Trais Teuluol (Deeside)

The Courtyard Deeside Enterprise Centre, Rowley's Dr, Shotton, Deeside CH5 1PP, United Kingdom

01244 830436
Lloches 24awr
01244 830436
Cefnogaeth symudol a galw i fewn Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4

Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd

De Gwynedd Domestic Abuse Services, Blaenau Ffestiniog LL41 3BY

01766 830878
Prif swyddfa am gwasanaethau 24awr
01766 830878
Llinell Gymorth 24awr

Bangor and District Women’s Aid

Bangor and District Women’s Aid, Ffordd y Parc/Parc Menai, Bangor LL57 4BN

01248 679077
Cefnogaeth symudol Dydd Llun-Dydd Gwnener 9-5
01248 679052
Lloches a canolfan galw i fewn 24awr

Gorwel: Anglesey Gwasanaeth cam-drin domestig

Gorwel, 12 Ffordd Yr Efail, Llangefni, Gwynedd LL77 7ER

01248 750903
Lloches, cefnogaeth symudol, galw i fewn, IDVA, llinell gymorth: 24awr

Llamau Merthyr Gwasanethau Menywod

47-48 Pontmorlais/Pontmorlais Centre, Merthyr Tydfil CF47 8UN

01443 414736
http://www.llamau.org.uk

Canolfan Aml-Asiantaeth Cyfannol - Sir Fynwy

Cyfannol Women’s Aid, 26b Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP

01873 859011
Llinell Cyngor: 24awr
01873 859011
Lloches a penodiadau. Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan

Port Talbot and Afan Women’s Aid, Commercial Buildings, Beverley St, Port Talbot SA13 1DY

01639 898881
Lloches: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
01639 894864
Swyddfa a cefnogaeth symudol: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5

Calan DVS - Llandarcy (Prif Swyddfa)

Llancoed House, Coed Darcy, Llandarcy SA10 6FG

01792 326800

Calan DVS - Neath (Prif Swyddfa)

Calan D V S, Neath, United Kingdom

01639 633580
Tîm CYP Dydd Llun-Dydd Gwener 8.30-5.30; Gwasanaethau Cymunedol a Swyddfa, Llinell Gymorth

Cymorth i Ferched Casnewydd

56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, United Kingdom

01633 840258
Llinell Gymorth a lloches: 24awr; Allgymorth: Dydd Llun-Dydd Gwener 9-3

Bawso - Casnewydd (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

Bawso, Queensway, Newport, United Kingdom

0800 731 8147
Llinell Cymorth: 24awr
01633 213213
Canolfan cyngor Casnewydd: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:30-4:30

Hafan Cymru - Pembrokeshire

Pembrokeshire Women’s Refuge, Haverfordwest SA61 1BF

01437 769564
Llinell Gymorth 24awr

Calan DVS - Powys De

Breakneck women's aid, Brecon, Powys LD3 7WD

01874 625146
Lle lloches a Gwasanaethau Cymunedol Argyfwng yn galw am tu allan i oriau; Lloches 9-5

Calan DVS - Llandrindod Wells

Lynwood Spa Road, Llandrindod Wells LD1 5ER

01597 824655
Llinell Gymorth, Cefnogaeth symudol Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30

Canolfan argyfwng teuluol Montgomeryshire

Ty Canol House, Newtown SY16 1AL

01686 629114
Lloches a swyddfa Dydd Llun-Dydd Gwener 9-4, Llinell Gymorth 24awr-Argyfwng yn unig (allan o oriau)

Cymorth i Ferched RCT

Women’s aid RCT, Morgan St, Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 2DS

01443 400791
Lloches, Cefnogaeth Symudol and Canolfan Gwyboadaeth; Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5
0808 8010 800
Llinell Gymorth 24awr

Cymorth i Ferched Abertawe

138 Walter Road, Swansea, West Glamorgan SA1 5RQ

01792 644683
Ty ddiogel: Dydd Llun-Dydd Gwener 9.30-4.30; Lloches a cyngor: 24awr

Bawso - Abertawe (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

Bawso, Mansel Street, Swansea, United Kingdom

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01792 642003
Canolfan cyngor Abertawe: Dydd Llun-Dydd Gwener: 9:30-4:30

Cyfannol - Y Canolfan Chrysalis

Torfaen Women’s Aid, Town Bridge Buildings, Park Rd, Pontypool NP4 6JE

01495 742061
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth a galw i fewn: Dydd Llun-Dydd Gwener 10-4
01495 742052
Llinell Gymorth 24awr

Atal y Fro

222 Holton Rd, Barry CF63 4HS, United Kingdom

01446 744755
Lloches, cefnogaeth symudol, allgymorth, a galw i fewn: Dydd Llun- Dydd Gwener 9-4

Cymorth i Ferched Wrecsam

6 Temple Row, Wrexham LL13 8LY

01978 310203
Galwch i fewn a Siop Un Stop.

Hafan Cymru – Wrecsam

Hafan Cymru, High St, Wrexham LL14 6AA

01978 823 077

Bawso - Wrecsam (gwasanaeth arbenigol ar gyfer y gymuned BME)

33 Grosvenor Road Wrexham LL11 1BT

0800 731 8147
Llinell Gymorth: 24awr
01978 355818
Canolfan cyngor Wrecsam: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:30-4:30

*PLACES AVAILABLE* don't miss out on our FREE course in Rhyl! Become a Change That Lasts Community Ambassador and make it easier for people experiencing abuse to speak out. Find out more welshwomensaid.org.uk/what-we… pic.twitter.com/GFlXIHmV0b

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter