Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

23rd May 2018 - 9-2pm

Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth gyda Cymru Ddiogelach

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad fydd yn trafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw.

Hoffai Cymorth i Ferched Cymru a Cymru Ddiogelach eich gwahodd i seminar ddydd Mercher 23 Mai i drafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw yng Nghymru. Nod y digwyddiad yw denu siaradwyr sy’n arbenigo ar y pwnc, cynnal trafodaethau agored ynghylch yr argymhellion a’r camau gweithredu allweddol i sicrhau bod menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw yn derbyn cymorth gyda pholisi ac ymarfer i ddileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Yn y digwyddiad fe glywch chi gan y siaradwyr canlynol:

  • Nazir Afzal, Cynghorydd Cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
  • Fiona Broadfoot, goroeswr ac actifydd, Build a Girl
  • Cynrychiolwyr Cymorth i Ferched Cymru, Cymru Ddiogelach, Heddlu Gwent, Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru ac eraill.

Bydd y seminar o fudd yn benodol i’r canlynol:

  • Gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd a chyfiawnder troseddol
  • Gwasanaethau trais yn erbyn menywod arbenigol
  • Comisiynwyr a phenderfynwyr

* Darperir cinio rhwydweithio – rhowch wybod os oes gennych chi unrhyw anghenion dietegol

* Darperir agenda’r diwrnod yn agosach at y dyddiad.

Members – Free

Non Members – £15

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cliciwch yma.

Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

University of South Wales, Newport City Campus, Usk Way, Newport, UK

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter