Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

23rd May 2018 - 9-2pm

Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth gyda Cymru Ddiogelach

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad fydd yn trafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw.

Hoffai Cymorth i Ferched Cymru a Cymru Ddiogelach eich gwahodd i seminar ddydd Mercher 23 Mai i drafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw yng Nghymru. Nod y digwyddiad yw denu siaradwyr sy’n arbenigo ar y pwnc, cynnal trafodaethau agored ynghylch yr argymhellion a’r camau gweithredu allweddol i sicrhau bod menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw yn derbyn cymorth gyda pholisi ac ymarfer i ddileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Yn y digwyddiad fe glywch chi gan y siaradwyr canlynol:

  • Nazir Afzal, Cynghorydd Cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
  • Fiona Broadfoot, goroeswr ac actifydd, Build a Girl
  • Cynrychiolwyr Cymorth i Ferched Cymru, Cymru Ddiogelach, Heddlu Gwent, Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru ac eraill.

Bydd y seminar o fudd yn benodol i’r canlynol:

  • Gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd a chyfiawnder troseddol
  • Gwasanaethau trais yn erbyn menywod arbenigol
  • Comisiynwyr a phenderfynwyr

* Darperir cinio rhwydweithio – rhowch wybod os oes gennych chi unrhyw anghenion dietegol

* Darperir agenda’r diwrnod yn agosach at y dyddiad.

Members – Free

Non Members – £15

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cliciwch yma.

Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

University of South Wales, Newport City Campus, Usk Way, Newport, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter