Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin 13:30 – 16:30

Gweithdy 100 Mlynedd 100 Baner

Bydd PROCESSIONS a Cymorth i Ferched Cymru’n cynnal cyfres o weithdai gwneud baneri dan arweiniad Hexxx, cydweithfa celf fenywaidd ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin.

Mae PROCESSIONS yn gyfle unwaith ac am byth i gymryd rhan mewn gwaith celf cyfranogiad eang i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod. Mae Artichoke yn gwahodd menywod* a merched o bob rhan o’r DU i ddod at ei gilydd ar strydoedd Caerdydd, Belfast, Caeredin a Llundain ddydd Sul 10 Mehefin 2018 i nodi’r foment hanesyddol hon mewn portread byw, symudol o fenywod yn yr 21ain ganrif. Cynhyrchir PROCESSIONS gan Artichoke, y cynhyrchydd celf mwyaf yn y DU yn y parth cyhoeddus, fel rhan o 14-18 NOW, rhaglen gelf swyddogol y DU yn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Grŵp o artistiaid o dde Cymru a Swydd Gaerhirfryn yw Hexxx (Jessye Curtis, Phoebe Davies a Sarah Smith). Drwy gydweithio a gweithredu cyfunol maent yn creu gwaith sy’n archwilio dynameg grym a pherthnasoedd cydsefyll. Mae eu gwaith yn aml yn ddibynnol ar safle a chyd-destun, gan ddefnyddio mewnosodiadau, perfformio byw, geiriau print a llafar i archwilio profiadau hunangofiannol, hanesion a’r hyn nas llefarir. Gallwch ymchwilio eu gwaith yma: phoebedavies.co.uksaucysez.comjessyecurtis.com

Mae’r gweithdai hyn yn un o 10 comisiwn baner Artichoke fel rhan o raglen 100 Mlynedd 100 Baner PROCESSIONS. Mae 100 o artistiaid benywaidd wedi’u comisiynu i greu baneri gyda grwpiau cymunedol ar hyd a lled y wlad yn y cyfnod sy’n arwain at PROCESSIONS.

Bydd y baneri hyn yn ffurfio rhan o’r gwaith celf enfawr hwn a chânt eu harddangos yn gyhoeddus ar draws y DU yn dilyn y digwyddiadau.

Ar gyfer y gyfres hon o weithdai, mae Cymorth i Ferched Cymru’n gwahodd goroeswyr, aelodau a ffrindiau i ddod ynghyd i wneud baner canmlwyddiant unigryw fydd yn mynegi syniadau, pryderon a gobeithion menywod yn yr 21ain ganrif. Mae’n gyfle i ddysgu sgiliau newydd gan artistiaid profiadol, gwneud baner unigryw, fynegiannol fydd yn para, ac ymuno â miloedd fenywod i ddathlu 100 mlwyddiant y bleidlais i fenywod.

Cynhelir y gyfres o weithdai dan arweiniad Hexxx, ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin 13:30 – 16:30 ym mhrif swyddfa Cymorth i Ferched Cymru ym Mhentwyn, Caerdydd.

  • Bydd y ddau weithdy cyntaf yn canolbwyntio ar Sloganau, Estheteg a Golygu, datblygu cynllun cyfunol i’r faner, llais gan weithgor Cymorth i Ferched Cymru. Caiff cysyniad terfynol y faner ei gynllunio ar y cyd erbyn diwedd yr ail weithdy.

(Gan fod stiwdio Hexxx yn Llundain, caiff y faner ei chynhyrchu rhwng gweithdy dau a tri gan Hexxx yn Llundain).

  • Bydd y gweithdy olaf yn gyfle i’r cyfranogwyr adfyfyrio ar y faner derfynol cyn i’r grŵp ei chario yn PROCESSIONS Caerdydd ar 10 Mehefin 2018.

Gofynnir i’r holl gyfranogwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer y tri gweithdy wrth archebu.

Ddydd Sul, 10 Mehefin, bydd menywod a merched yng Nghaerdydd, Belfast, Caeredin a Llundain yn cyd-gerdded fel rhan o’r gwaith celf cyfranogiad eang dathliadol hwn.

Ceir rhagor o fanylion a chofrestru ar gyfer PROCESSIONS Caerdydd yma: www.processions.co.uk

Dilynwch y digwyddiad: @processions2018 / #PROCESSIONS2018

*y rheini â hunaniaeth fenywaidd neu anneuaidd

Cynhwysir te, coffi a lluniaeth ysgafn, ond anogir cyfranogwyr i ddod â’u bwyd a’u diod eu hunain.

Efallai y bydd gofyn i gyfranogwyr ddod â deunyddiau i’w defnyddio ar y diwrnod. Anfonir rhagor o fanylion pan fydd y cyfranogwyr wedi’u cadarnhau.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, a ddyrennir ar sail y cyntaf i’r felin.

Cofrestrwch yma.

Gweithdy 100 Mlynedd 100 Baner

Welsh Womens Aid, Caxton Place, Cardiff, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter