Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

26 April 2018 - 3-5pm

Dathlu Tair Blynedd ers Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Yng nghwmni Jane Hutt AC

26 Ebrill 2018, 3-5pm, Yr Oriel, Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad i ddathlu tair blynedd ers cyflwyno Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 Mae’r Ddeddf hon yn garreg filltir ddeddfwriaethol, yn torri tir newydd fel y ddeddf gyntaf o’i math yn y DU ac yn Ewrop. Mae’n ceisio mynd i’r afael â thrais erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol drwy well ymateb cyfunol yn y sector cyhoeddus, arweinyddiaeth gryfach a ffocws mwy cyson ar y ffordd rydym ni’n ymdrin â’r materion hyn yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i bawb ddod at ei gilydd i gydnabod llwyddiannau’r Ddeddf, y camau rydym ni wedi’u cyflawni hyd yma a’r gwaith sydd o’n blaen.

I gofrestru i ddod i’r digwyddiad hwn (am ddim) cliciwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/celebrating-three-years-since-the-vawdasv-wales-act-2015-tickets-44837834169

Dathlu Tair Blynedd ers Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

The Senedd, Cardiff Bay Link Road, Cardiff, UK

Join our Open Consultation 📢 We want to hear how we can make our services more accessible to your community- during Covid-19 and beyond Find out more info and sign up 👇 27 Jan 2pm-3pm  eventbrite.co.uk/e/violence-a…      27 Jan 5:30pm - 6:30pm eventbrite.co.uk/e/violence-a… pic.twitter.com/gJ5jKFeWbb

About 6 hours ago from WelshWomensAid's Twitter