Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

26 April 2018 - 3-5pm

Dathlu Tair Blynedd ers Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Yng nghwmni Jane Hutt AC

26 Ebrill 2018, 3-5pm, Yr Oriel, Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad i ddathlu tair blynedd ers cyflwyno Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 Mae’r Ddeddf hon yn garreg filltir ddeddfwriaethol, yn torri tir newydd fel y ddeddf gyntaf o’i math yn y DU ac yn Ewrop. Mae’n ceisio mynd i’r afael â thrais erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol drwy well ymateb cyfunol yn y sector cyhoeddus, arweinyddiaeth gryfach a ffocws mwy cyson ar y ffordd rydym ni’n ymdrin â’r materion hyn yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i bawb ddod at ei gilydd i gydnabod llwyddiannau’r Ddeddf, y camau rydym ni wedi’u cyflawni hyd yma a’r gwaith sydd o’n blaen.

I gofrestru i ddod i’r digwyddiad hwn (am ddim) cliciwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/celebrating-three-years-since-the-vawdasv-wales-act-2015-tickets-44837834169

Dathlu Tair Blynedd ers Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

The Senedd, Cardiff Bay Link Road, Cardiff, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter