Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd iau 29ain Tachwedd 2018

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru – Tachwedd 29ain 2018

40 y Dyfodol: Yn herio ac yn atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gyffredin ym mhob rhan o Gymru, fel ag y maent ar draws y DU a’r byd. Nid ydynt, fodd bynnag, yn anochel. Mae modd eu hatal.

Yn ein 40fed blwyddyn, mae Cymorth i Ferched Cymru yn edrych ymlaen at y deugain mlynedd nesaf gyda’r nod o ddileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Bydd Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn gyfle cyffrous i ddod ag arbenigedd, gweithredu a llunio polisi ynghyd er mwyn ystyried ein hymrwymiad yng Nghymru i atal trais trwy gyfrwng addysgu, grymuso ac ymgysylltu a hynny â’r nod o herio agweddau ac ymddygiad ar draws cymdeithas. Gyda chyflwyniadau, gweithdai a thrafodaethau panel, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle unigryw i glywed gan academyddion, gweithwyr proffesiynol profiadol a goroeswyr, i drafod y cyfleoedd i randdeiliaid ar draws Cymru weithredu’n uchelgeisiol yn y deugain mlynedd nesaf. Gweler y manylion isod:

Ar hyn o bryd mae’r siaradwyr / sefydliadau canlynol yn mynychu:

  • Eleri Butler, Prif Weithredwr, Cymorth i Ferched Cymru
  • Marai Larasi, Cyfarwyddwr Gweithredol, Imkaan
  • Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
  • Dr Sundari Anitha, Prifysgol Lincoln
  • Centre for Women’s Justice
  • End Violence against Women Coalition

Cyhoeddir mwy o siaradwyr ac arweinwyr gweithdai yn nes at yr amser.

Cofrestrwch YMA heddiw!

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru – Tachwedd 29ain 2018

Aberystwyth University, Aberystwyth, UK

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter