Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd iau 29ain Tachwedd 2018

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru – Tachwedd 29ain 2018

40 y Dyfodol: Yn herio ac yn atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gyffredin ym mhob rhan o Gymru, fel ag y maent ar draws y DU a’r byd. Nid ydynt, fodd bynnag, yn anochel. Mae modd eu hatal.

Yn ein 40fed blwyddyn, mae Cymorth i Ferched Cymru yn edrych ymlaen at y deugain mlynedd nesaf gyda’r nod o ddileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Bydd Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn gyfle cyffrous i ddod ag arbenigedd, gweithredu a llunio polisi ynghyd er mwyn ystyried ein hymrwymiad yng Nghymru i atal trais trwy gyfrwng addysgu, grymuso ac ymgysylltu a hynny â’r nod o herio agweddau ac ymddygiad ar draws cymdeithas. Gyda chyflwyniadau, gweithdai a thrafodaethau panel, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle unigryw i glywed gan academyddion, gweithwyr proffesiynol profiadol a goroeswyr, i drafod y cyfleoedd i randdeiliaid ar draws Cymru weithredu’n uchelgeisiol yn y deugain mlynedd nesaf. Gweler y manylion isod:

Ar hyn o bryd mae’r siaradwyr / sefydliadau canlynol yn mynychu:

  • Eleri Butler, Prif Weithredwr, Cymorth i Ferched Cymru
  • Marai Larasi, Cyfarwyddwr Gweithredol, Imkaan
  • Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
  • Dr Sundari Anitha, Prifysgol Lincoln
  • Centre for Women’s Justice
  • End Violence against Women Coalition

Cyhoeddir mwy o siaradwyr ac arweinwyr gweithdai yn nes at yr amser.

Cofrestrwch YMA heddiw!

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth i Ferched Cymru – Tachwedd 29ain 2018

Aberystwyth University, Aberystwyth, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter