Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd Mercher 1 Mai, 12:00 - 13:15PM

Cyfarfod ar y cyd o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i’r cyfarfod ar y cyd o’r Grwpiau Trawsbleidiol ar effaith trais yn erbyn menywod, effaith cam-drin domestig a thrais rhywiol ar fenywod anabl. Fe’i noddir gan Mark Isherwood AC, Cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant a Chadeirydd y Grŵp Trawsbelidiol ar Anabledd, a chan Bethan Sayed AC, Cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant.

Rhagor o fanylion pellach ac enwau’r siaradwyr i ddod.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi.

Ateber i [email protected]

Cofion gorau

Bethan Sayed AC, cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

Mark Isherwood AC, cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant a chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd

Cyfarfod ar y cyd o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

Tŷ Hywel, Pierhead Street, National Assembly For Wales, Cardiff, UK