Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd Mercher 1 Mai, 12:00 - 13:15PM

Cyfarfod ar y cyd o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i’r cyfarfod ar y cyd o’r Grwpiau Trawsbleidiol ar effaith trais yn erbyn menywod, effaith cam-drin domestig a thrais rhywiol ar fenywod anabl. Fe’i noddir gan Mark Isherwood AC, Cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant a Chadeirydd y Grŵp Trawsbelidiol ar Anabledd, a chan Bethan Sayed AC, Cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant.

Rhagor o fanylion pellach ac enwau’r siaradwyr i ddod.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi.

Ateber i [email protected]

Cofion gorau

Bethan Sayed AC, cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

Mark Isherwood AC, cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant a chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd

Cyfarfod ar y cyd o’r Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

Tŷ Hywel, Pierhead Street, National Assembly For Wales, Cardiff, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter