Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

3 Mawrth 2017, 9:45 – 16:00

Mae Plant yn Bwysig hefyd

Cynorthwyo plant a phobl ifanc a lliniaru profiadau negyddol yn gysylltiedig â thrais domestig a rhywiol

Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i’ch gwahodd i’n seminar partneriaeth yng Nghaerdydd i gyd-fynd â’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ar 3 Mawrth 2017, 9:45 – 16:00, yn y Deml Heddwch.

Bydd yr ymchwilydd, cymdeithasegydd a gweithiwr cymdeithasol sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, yr Athro Evan Stark, yn ymuno â ni a bydd yn canolbwyntio ar effaith rheolaeth gymhellol ar blant, strategaethau ymateb plant a’r hyn mae’n ei olygu i weithio gyda phlant o berspectif cryfderau.

Byddwn hefyd yn clywed gan Rhian Bowen Davies, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, a chyllidwyr, ymarferwyr a phobl ifanc eu hunain am ‘beth sy’n gweithio’ wrth gynorthwyo plant a phobl ifanc a hyrwyddo hawliau dynol plant a phobl ifanc mewn perthynas ag atal trais a cham-drin.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn clywed mwy am ein blaenoriaethau ar gyfer bodloni anghenion plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a thrais rhywiol, a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni atal, ymyrraeth gynnar, a gwir newid sy’n para i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae angen cymorth ar ein plant ni hefyd. Mae angen iddyn nhw gael cymorth i’w helpu i ddeall beth sydd wedi digwydd
– Goroeswr, Wyt ti’n Gwrando, Ydw i’n cael fy Nghlywed?


Cost i aelodau Cymorth i Ferched Cymru £25
Cost i gefnogwyr Cymorth i Ferched Cymru £25
Cost i’r rheini nad ydynt yn aelodau £50

I archebu lle, cliciwch yma

Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion grŵp ac i oedolion sy’n defnyddio ein haelod-wasanaethau. Am ragor o wybodaeth, ebostiwch [email protected]

Os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol neu fynediad, ebostiwch[email protected].

Arddangos: Mae gennym nifer cyfyngedig o gyfleoedd arddangos yn y digwyddiad. I drafod beth sydd ar gael a derbyn rhagor o wybodaeth am ein cyfraddau arddangos, cysylltwch ag Alice Moore ar 02920 541551 neu ebost [email protected]

 

Mae Plant yn Bwysig hefyd

Wales Millennium Centre, United Kingdom

The #DomesticAbuseBill is so vital for survivors. It is an opportunity to create change that lasts and ensure the support of survivors is at the centre. Thank you @Dontlookback198 for making sure their voices are heard. southwalesargus.co.uk/news/17…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter