Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Nos Fawrth 19 Mawrth 2019, 18:00 – 19:30PM

Cefnogi plant i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri

Cadw lle ar gyfer achlysur lansio’r ‘AGENDA Cynradd: Cefnogi Plant i Wneud i Berthnasoedd Cadarnhaol Gyfri’ 

Noddir y digwyddiad hwn gan Lynne Neagle AC.

 Ymhlith y siaradwyr bydd:

  • Lynne Neagle, Aelod Cynulliad a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  • Yr Athro Emma Renold, Prifysgol Caerdydd
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Lucy Emmerson, Fforwm Addysg Rhyw
  • Ceri Parry a Rhiannon Evans, Ysgol Gymraeg Casnewydd
  • Catrin Pallot, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Adnodd am ddim yw’r AGENDA* Cynradd ar gyfer ymarferwyr addysgol sydd am rymuso plant (7-11 oed) i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri yn eu hysgol a’u cymuned. Trwy weithgareddau cychwynnol ac astudiaethau achos, mae’r AGENDA Cynradd yn eich gwahodd i archwilio dulliau cynhwysol, creadigol, sy’n seiliedig ar hawliau o ymdrin ag amrywiaeth o faterion gan gynnwys: teimladau ac emosiynau; cyfeillgarwch a pherthnasoedd; delwedd y corff; cydsyniad; cydraddoldeb rhyw a rhywioldeb a thegwch. Mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cysylltwch â: [email protected] neu cliciwch yma

*Cefnogir yr AGENDA Cynradd gan Brifysgol Caerdydd, Comisiynydd Plant Cymru, NSPCC Cymru, Llywodraeth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru.

Cefnogi plant i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri

Pierhead Building, Cardiff, UK

Join our Open Consultation 📢 We want to hear how we can make our services more accessible to your community- during Covid-19 and beyond Find out more info and sign up 👇 27 Jan 2pm-3pm  eventbrite.co.uk/e/violence-a…      27 Jan 5:30pm - 6:30pm eventbrite.co.uk/e/violence-a… pic.twitter.com/gJ5jKFeWbb

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter