Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Nos Fawrth 19 Mawrth 2019, 18:00 – 19:30PM

Cefnogi plant i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri

Cadw lle ar gyfer achlysur lansio’r ‘AGENDA Cynradd: Cefnogi Plant i Wneud i Berthnasoedd Cadarnhaol Gyfri’ 

Noddir y digwyddiad hwn gan Lynne Neagle AC.

 Ymhlith y siaradwyr bydd:

  • Lynne Neagle, Aelod Cynulliad a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  • Yr Athro Emma Renold, Prifysgol Caerdydd
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Lucy Emmerson, Fforwm Addysg Rhyw
  • Ceri Parry a Rhiannon Evans, Ysgol Gymraeg Casnewydd
  • Catrin Pallot, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Adnodd am ddim yw’r AGENDA* Cynradd ar gyfer ymarferwyr addysgol sydd am rymuso plant (7-11 oed) i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri yn eu hysgol a’u cymuned. Trwy weithgareddau cychwynnol ac astudiaethau achos, mae’r AGENDA Cynradd yn eich gwahodd i archwilio dulliau cynhwysol, creadigol, sy’n seiliedig ar hawliau o ymdrin ag amrywiaeth o faterion gan gynnwys: teimladau ac emosiynau; cyfeillgarwch a pherthnasoedd; delwedd y corff; cydsyniad; cydraddoldeb rhyw a rhywioldeb a thegwch. Mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cysylltwch â: [email protected] neu cliciwch yma

*Cefnogir yr AGENDA Cynradd gan Brifysgol Caerdydd, Comisiynydd Plant Cymru, NSPCC Cymru, Llywodraeth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru.

Cefnogi plant i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri

Pierhead Building, Cardiff, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter