Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd Llun, Hydref 1af 2018 - 10:00am - 15:30pm

Cam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru: Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnogaeth

Mae Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth â Rape And Sexual Abuse Support Centre (RASASC) Gogledd Cymru yn eich gwahodd i seminar aml-asiantaeth: Mynd i’r Afael â Cham-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru – Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnofgaeth.

Dilynir hyn gan weithdy hyfforddi i aelodau o Cymorth i Ferched Cymru a gwasanaethau arbenigol, rhwng 14:00 – 15:30.

Ymhlith y siaradwyr hynod brofiadol, llwyddiannus a dylanwadol mae:

    • Jessica Eaton – Arbenigwraig Annibynnol mewn Seicoleg Dioddefwyr Trais rhywiol, Cam-drin, Trawma Rhywiol a’r Ffenomena Cymdeithasol o Feio’r Dioddefwr
    • Yasmin Rehman – Arbenigwraig Annibynnol Ryngwladol mewn Hil, Ffydd, Rhywedd a Hawliau Dynol
    • Nazir Afzal – Ymgynghorwraig Genedlaethol Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Ynghylch y digwyddiad:

Mae cam-drin a cham-fanteisio ar blant yn rhywiol yn digwydd bob dydd ar draws Cymru, eto i gyd, pa mor llwyddiannus ydym mewn gwirionedd o ran amddiffyn, cefnogi ac atal cam-fanteisio a cham-drin?  Nod y seminar aml-asiantaeth hon, a gynhelir gan Cymorth i Ferched Cymru mewn parneriaeth â RASASC Gogledd Cymru, yw gwella ein hymateb i gam-drin a cham-fanteisio ar blant yn rhywiol, fel bod modd ei ddiffinio’n gynnar, mynd i’r afael ag ef yn effeithiol ac, yn y pendraw, ei atal.

Ar adeg pan fo’r drafodaeth ynghylch ‘profiadau plentyndod negyddol’ yn uchel ar agenda pawb, rydym yn cynnig cyfle i asiantaethau wrando ar siaradwyr blaenllaw, i archwilio sut y gallwn feithrin cydweithrediad rhwng gwasanaethau arbenigol VAWDASV a gwasanaethau amddiffyn statudol, ac i gynnig ymatebion gwybodus ynghylch trawma na fyddant yn peri niwed pellach.

Dilynir y seminar hanner-diwrnod gan weithdy hyfforddi yn arbennig ar gyfer gwasanaethau arbenigol 3ydd sector, ynghylch cynnig ymatebion arfer orau i blant a phobl ifanc sy’n profi, neu sydd mewn perygl o brofi, cam-fanteisio a cham-drin rhywiol.

*Anfonir agenda llawn o’r diwrnod yn nes at yr amser.

Cofrestrwch yma, os gwelwch yn dda, ar gyfer y digwyddiad hwn.

Cam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru: Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnogaeth

Wrexham LL11 2BD, UK

Join our Open Consultation 📢 We want to hear how we can make our services more accessible to your community- during Covid-19 and beyond Find out more info and sign up 👇 27 Jan 2pm-3pm  eventbrite.co.uk/e/violence-a…      27 Jan 5:30pm - 6:30pm eventbrite.co.uk/e/violence-a… pic.twitter.com/gJ5jKFeWbb

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter