Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cysylltu

 • Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Mae cam-drin a thrais fel hyn yn cynnwys trais rhywiol a rheolaeth gymhellol

  Os oes angen help a chymorth arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ffoniwch neu ebostiwch y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn:

  Ffôn: 0808 80 10 800

  Ebost: [email protected]

 • Ymholiadau Cyffredinol

  Sylwch na allwn gynning Cymorth i oroeswyr neu ddioddefwyr ar y rhif cyffredionol hwn.

  Ffôn: 02920 541551

  Ebost: [email protected]

  Welsh Women’s Aid
  Trais yn erbyn fenywod Canolfan Ragoriaeth
  Tŷ Pendragon,
  Plas Caxton,
  Pentwyn,
  Caerdydd,
  CF23 8XE

 • Ymholiadau’r Cyfryngau

  Cysylltwch â swyddfa’r wasg: 02920 541551 neu 07553 374402, neu ebost [email protected].

 • Ymholiadau codi arian

  I gael gwybodaeth am roi, codi arian a chefnogi Cymorth i Ferched Cymru ebostiwch [email protected] neu ffonio 02920 541551.

 • Rhoi nwyddau i’r gwasanaethau lleol

  Os hoffech roi nwyddau ewch i’n cyfeiriadur ar-lein lle cewch fanylion am eich gwasanaeth/lloches leol. Neu cysylltwch os hoffech wneud rhodd genedlaethol i’r holl wasanaethau arbenigol yng Nghymru.

 • Ymholiadau aelodaeth

  Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu’n dymuno cael adnoddau penodol cysylltwch â: [email protected].

 • Ymholiadau gwefan

  Rydym ni wedi lansio ein gwefan Cymorth i Ferched Cymru newydd yn ddiweddar. Os na allwch chi ddod o hyd i’r dudalen rydych chi’n ei cheisio, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02920 541551.

 • Cysylltwch â Ffederasiynau Cymorth i Ferched eraill yn y DU:

  Scottish Women’s Aid

  Women’s Aid England

  Women’s Aid Federation Northern Ireland

Send us a message


Find us

Cymorth i Ferched Cymru

Pendragon House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, United Kingdom

02920 541551

A reminder that our @LiveFearFree helpline is in the customer vote for a special centenary @TescoWales @groundworkuk #BagsofHelp grant - we can win up to £25,000. You can now vote in all North Wales stores until the end of December. Please support us in your local store! pic.twitter.com/cmBNpRrzkf

About 4 hours ago from WelshWomensAid's Twitter