Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cysylltu

 • Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Mae cam-drin a thrais fel hyn yn cynnwys trais rhywiol a rheolaeth gymhellol

  Os oes angen help a chymorth arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ffoniwch neu ebostiwch y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn:

  Ffôn: 0808 80 10 800

  Ebost: info@livefearfreehelpline.wales

 • Ymholiadau Cyffredinol

  Sylwch na allwn gynning Cymorth i oroeswyr neu ddioddefwyr ar y rhif cyffredionol hwn.

  Ffôn: 02920 541551

  Ebost: info@welshwomensaid.org.uk

  Welsh Women’s Aid
  Trais yn erbyn fenywod Canolfan Ragoriaeth
  Tŷ Pendragon,
  Plas Caxton,
  Pentwyn,
  Caerdydd,
  CF23 8XE

 • Ymholiadau’r Cyfryngau

  Cysylltwch â swyddfa’r wasg: 02920 541551 neu 07553 374402, neu ebost press@welshwomensaid.org.uk.

 • Ymholiadau codi arian

  I gael gwybodaeth am roi, codi arian a chefnogi Cymorth i Ferched Cymru ebostiwch info@welshwomensaid.org.uk neu ffonio 02920 541551.

 • Rhoi nwyddau i’r gwasanaethau lleol

  Os hoffech roi nwyddau ewch i’n cyfeiriadur ar-lein lle cewch fanylion am eich gwasanaeth/lloches leol. Neu cysylltwch os hoffech wneud rhodd genedlaethol i’r holl wasanaethau arbenigol yng Nghymru.

 • Ymholiadau aelodaeth

  Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu’n dymuno cael adnoddau penodol cysylltwch â: membership@welshwomensaid.org.uk.

 • Ymholiadau gwefan

  Rydym ni wedi lansio ein gwefan Cymorth i Ferched Cymru newydd yn ddiweddar. Os na allwch chi ddod o hyd i’r dudalen rydych chi’n ei cheisio, cysylltwch â admin@welshwomensaid.org.uk neu ffonio 02920 541551.

 • Cysylltwch â Ffederasiynau Cymorth i Ferched eraill yn y DU:

  Scottish Women’s Aid

  Women’s Aid England

  Women’s Aid Federation Northern Ireland

Send us a message


Find us

Cymorth i Ferched Cymru

Pendragon House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, United Kingdom

02920 541551
admin@welshwomensaid.org.uk

"We heard from experts and Gypsy & Traveller women with experience of domestic abuse directly and the stories they told were harrowing. Abuse can begin early and last years and when women try to flee, there are often significant barriers to overcome." publications.parliament.uk/pa…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter