Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Campaigning & Influencing

30 Mawrth, 2016

Achub llochesi, Achub Bywydau

Rydym yn galw am gyllid hir-dymor ar gyfer gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru, fydd yn galluogi  merched a phlant i dderbyn cymorth all achub eu bywydau.

Yng Nghymru llynedd nid oedd yn bosibl gynnig lloches i 388 o oroeswyr camdriniaeth domestig oherwydd diffyg lle pan roeddent ei angen fwyaf. Gyda’n gilydd gallwn newid hyn.

Llwyddiant yr ymgyrch

Yn ystod haf 2016 ymgyrchom i achub llochesi ar draws Cymru rhag y bygythiad o orfod cau eu drysau, oherwydd y bwriad i roi cap ar fudd-dal tai.  Mae llochesi yn dibynnu ar fudd-dal tai i ariannu llety a chefnogaeth angenrheidiol i oroeswyr camdrin domestig.

Roedd yr ymgyrch yn y cyfryngaudatblygiadau polisi ac Adroddiadau Dilynol y Sector yn galw am yr eithriad hwn, ac yn tynnu sylw at y ffaith y byddai 2/3 o lochesi yng Nghymru wedi gorfod cau eu drysau o fis Ebrill 2016 pe byddai y cap budd-dal tai wedi ei dod i rym.

Croesawyd y datganiad yn mis Medi 2016 y bydd  llochesi camdrin domestig yn cael eu eithro o’r cap ar fudd-dal Lwfans Tai Lleol hyd at 2019.

Gyda’n gilydd, fe wnaethom wahaniaeth.

Awyddus i gymryd rhan?

Ymunwch â’r sgwrs – trydarwch ni ar @Welshwomensaid i ddweud wrthym pam rydych chi’n meddwl bod llochesi a gwasanaethau trais yn erbyn menywod eraill yn bwysig gyda’r hashnod #achubllochesiachubbywydau neu #saverefugesavelives

The @LiveFearFree helpline is available for you 24/7. Whether you are concerned about yourself or someone you know, the helpline is there to offer support in a variety of languages ☎️ Call 0808 80 10 800 📲 Text 078600 77333 💻 Webchat gov.wales/live-fear-free #StandWithSurvivors pic.twitter.com/TjKJG2VtQR

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter