Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Data

Casglu Data Cenedlaethol

Mae’r data rydym ni’n ei gasglu gan ein haelodau’n hynod o werthfawr ac yn bwysig i dystio, diogelu a chryfhau ein holl waith. Mae’n caniatáu i ni ddadansoddi, deall a dangos y darlun cenedlaethol o ddarpariaeth gwasanaeth a galw yng Nghymru.

Mae Data Aelodau yn:

 • Ein galluogi i ganfod tueddiadau a phatrymau i lywio ein gwaith ar bolisi, lobïo ac ymgyrchu
 • Darparu sail tystiolaeth sylweddol i gefnogi ein gwaith yn dylanwadu a llywio penderfynwyr allweddol
 • Cefnogi ein gweithgareddau polisi ar gam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod a merched
 • Mae data gan ein haelodau wedi cyfrannu at ein gwaith drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys y canlynol:
  • Ein hymgyrch Achub Llochesi, Achub Bywydau
  • Ein hymateb i Gynigion Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru 2017-18
  • Briffiadau i Aelodau Cynulliad ac ASau
  • Ein Hadroddiad ar Gyflwr y Sector
  • Sylw yn y cyfryngau

Lawrlwytho Adroddiad Rhanbarthol C1 2017-18 (ar gael yn Saesneg yn unig) 
Lawrlwytho Adroddiad Cenedlaethol C1 2017-18 (ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffurflen Data 2017-18 (ar gael yn saesneg yn unig)
Lawrlwytho Dyddiadau cyflwyno Data 2017-18 (ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Crynodeb o Ddata 2015-16 gan y Gwasanaethau Arbenigol yng Nghymru (ar gael yn Saesneg yn unig)
Lawrlwytho Crynodeb o Ddata 2016-17 gan y Gwasanaethau Arbenigol yng Nghymru (ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Cymorth i Ferched Cymru 2015-16 (Cymraeg/English)

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

The #DomesticAbuseBill is so vital for survivors. It is an opportunity to create change that lasts and ensure the support of survivors is at the centre. Thank you @Dontlookback198 for making sure their voices are heard. southwalesargus.co.uk/news/17…

About 3 hours ago from WelshWomensAid's Twitter