Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Wrecsam


Alison Hamlington
Rheolwr Cymorth i Ferched Wrecsam
Cyfrifol am reolaeth dydd i ddydd gwasanaeth Wrecsam, rheoli llinell tîm Wrecsam a chyfrannu at gyflwyno gwasanaeth ansawdd uchel i oroeswyr trais yn erbyn menywod.

 

 

 

Claire Belton
Gweithwr Cefnogol Camdriniaeth yn y Cartref
Cyfrifol am ddarparu gwasanaeth ansawdd uchel i fenywod a’u plant sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig sy’n byw mewn llety argyfwng.

 

 

 

Joanne Hammond
Cydgysylltydd Lloches
Cyfrifol am reoli staff y lloches, gan sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu i safon uchel a chyson ac yn arwain at ganlyniad cadarnhaol i ddefnyddwyr gwasanaeth.

 

 


Karen Owens
Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref
Cyfrifol am ddarparu gwasanaeth llinell flaen ansawdd uchel i ddioddefwyr cam-drin domestig, gan gyflenwi gwasanaeth i’r rheini â’r risg uchaf.

 

 

 

Katrina Howatson
Gweithwr Cefnogol Camdriniaeth yn y Cartref
Cyfrifol am ddarparu gwasanaeth ansawdd uchel i fenywod a’u plant sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig sy’n byw mewn llety argyfwng a chynnig cefnogaeth ac arweiniad i fenywod a’u plant i ddatblygu sgiliau, hyder ac annibyniaeth i gyflawni eu dyheadau.

 

 

Mandy Walker
Gweithwr Cefnogol Camdriniaeth yn y Cartref
Cyfrifol am ddarparu gwasanaeth ansawdd uchel i fenywod a’u plant sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig sy’n byw mewn llety argyfwng a chynnig cefnogaeth ac arweiniad i fenywod a’u plant i ddatblygu sgiliau, hyder ac annibyniaeth i gyflawni eu dyheadau.

 

 

Nerys Walker
Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref
Cyfrifol am ddarparu gwasanaeth llinell flaen ansawdd uchel i ddioddefwyr cam-drin domestig, gan gyflenwi gwasanaeth i’r rheini â’r risg uchaf.


Sian Byrne
Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref
Cyfrifol am ddarparu gwasanaeth llinell flaen ansawdd uchel i ddioddefwyr cam-drin domestig, gan gyflenwi gwasanaeth i’r rheini â’r risg uchaf.

 

 

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

A deep exploration of the picture of #VAWG across Wales during #Covid19. We are thankful to @WalesOnline for this impactful & informative piece that highlights the reality for many in the country. walesonline.co.uk/news/wales-…

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter