Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Ymgysylltu

 

Gwendolyn Sterk
Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu
Cynrychioli anghenion goroeswyr trais yn erbyn menywod i wneuthurwyr polisi a phobl ddylanwadol, gan gynnwys llywodraeth Cymru a’r DU a datblygu ac arwain ymgyrchoedd ar sail profiadau goroeswyr i godi proffil trais yn erbyn menywod a merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a Cymorth i Ferched Cymru.

 

 Sophie Weeks
Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Allanol
Cyfrifol am ddatblygu a chyflenwi cynllun ymgyrchoedd cenedlaethol wedi’i lywio gan wasanaethau arbenigol ac anghenion goroeswyr, blaenoriaethau polisi a datblygiadau deddfwriaethol, ac am godi ymwybyddiaeth gyhoeddus o gwmpas a natur trais yn erbyn menywod, anghenion goroeswyr a sut i’w atal.

 

Swyddog Polisi ac Ymchwil
Cyfrifol am gefnogi datblygiad deddfwriaeth, polisi ac ymarfer effeithiol ym maes trais yn erbyn menywod, monitro ac ymateb i newidiadau deddfwriaethol a pholisi.

 

 

Catherine Phillips
Cynydlydd Atal Mae Plant yn Bwysig
Gweithio i ddylanwadu ar bolisi sy’n hybu newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn ymwneud ag effaith trais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol a galluogi ei atal.

 

 

 

 

Tina Reece
Pennaeth Ymgysylltu

Yn gyfrifol am reoli’r timau materion cyhoeddus, aelodaeth a datblygu gwasanaethau. Mae Tina yn arwain ar gyfeiriad strategol y timau ymgysylltu, gan sicrhau cyfranogiad a datblygiad aelodau a rhanddeiliaid yn unol â strategaeth Cymorth Menywod Cymru.

 

 

Kay Lemon
Cydlynydd y Prosiect Cyfranogi Cenedlaethol i Oroeswyr

Cyfrifol am gyflawni’r Prosiect Cyfranogi Cenedlaethol i Oroeswyr gan gynnwys recriwtio, cadw a dynodi goroeswyr, cynllunio, hwyluso a chynnal hyfforddi cychwynnol a pharhaus.

 

 

 

 

Miriam Merkova
Rheolwr Datblygu Gwasanaethau

Yn gyfrifol am reoli o fewn y tîm Ymgysylltu’n gyfrifol am gynllunio, rheoli a chryfhau gweithgareddau datblygu gwasanaeth Cymorth i Ferched Cymru i’n haelodaeth genedlaethol. Arwain ac gydweithio gydag aelod-wasanaethau i gyflenwi ymatebion gwasanaeth gwell i fenywod, dynion, plant a phobl ifanc a effeithir gan gam-drin gyda ffocws ar fynd i’r afael ag anfantais ac anghenion cymhleth niferus

 

Sara Timothy
Swyddog Datblygu Gwasanaethau Aelodaeth

Cyfrifol am oruchwylio nod ansawdd Safonau Ansawdd Cenedlaethol i aelod wasanaethau Cymorth i Ferched.

 

Swyddog Datblygu Gwasanaethau
Cyllidir y swydd hon gan Brosiect Adeiladu Capasiti Sefydliad Banc Lloyds ac mae’n gweithio mewn partneriaeth i wella capasiti gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru. Mae’r rôl yn cefnogi gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru i adeiladu eu capasiti, tystio i effaith eu gwaith a chyflwyno cymorth ansawdd uchel.

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Massive thank you to the #askmeCardiff ambassadors for their hard work during the pilot period. Coronavirus brings new challenges but we’re looking forward to continuing to work with our amazing community ambassadors during the “lockdown” @commissionersw #ChangeThatLasts pic.twitter.com/25vuVSoOpT

About 13 hours ago from WelshWomensAid's Twitter