Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim rheoli

 

Eleri Butler
Prif Weithredwr

Cyfrifol am ddatblygu strategaethau a chynlluniau busnes ansawdd uchel yn unol â nodau ac amcanion Cymorth i Ferched, arwain tîm y staff i gyflawni eu rolau i gyd-fynd â’r amcanion hyn.

 

 

 

 

Dawn Jeffery
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau
Cyfrifol am gyflawni gweithrediadau, prosiectau a gwasanaethau Cymorth i Ferched yn effeithiol drwy reoli llinell yr uwch reolwyr, a datblygu a chynnal systemau a phrosesau ar gyfer y sefydliad cyfan.


E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

The #DomesticAbuseBill is so vital for survivors. It is an opportunity to create change that lasts and ensure the support of survivors is at the centre. Thank you @Dontlookback198 for making sure their voices are heard. southwalesargus.co.uk/news/17…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter