Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim rheoli

 

Eleri Butler
Prif Weithredwr

Cyfrifol am ddatblygu strategaethau a chynlluniau busnes ansawdd uchel yn unol â nodau ac amcanion Cymorth i Ferched, arwain tîm y staff i gyflawni eu rolau i gyd-fynd â’r amcanion hyn.

 

 

 

 

Dawn Jeffery
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau
Cyfrifol am gyflawni gweithrediadau, prosiectau a gwasanaethau Cymorth i Ferched yn effeithiol drwy reoli llinell yr uwch reolwyr, a datblygu a chynnal systemau a phrosesau ar gyfer y sefydliad cyfan.


E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Rydym yn chwilio am hyfforddwr arbenigol sydd â gwybodaeth ragorol am atal trais yn erbyn menywod a rôl gwasanaethau wrth ymateb i oroeswyr. Cewch wybod mwy yma: welshwomensaid.org.uk/joinus

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter