Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim rheoli

 

Sara Kirkpatrick
Prif Weithredwr

Cyfrifol am ddatblygu strategaethau a chynlluniau busnes ansawdd uchel yn unol â nodau ac amcanion Cymorth i Ferched, arwain tîm y staff i gyflawni eu rolau i gyd-fynd â’r amcanion hyn.

 

 

 

 

Dawn Jeffery
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau
Cyfrifol am gyflawni gweithrediadau, prosiectau a gwasanaethau Cymorth i Ferched yn effeithiol drwy reoli llinell yr uwch reolwyr, a datblygu a chynnal systemau a phrosesau ar gyfer y sefydliad cyfan.

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

A deep exploration of the picture of #VAWG across Wales during #Covid19. We are thankful to @WalesOnline for this impactful & informative piece that highlights the reality for many in the country. walesonline.co.uk/news/wales-…

About 6 hours ago from WelshWomensAid's Twitter