Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim rheoli

 

 

Sara Kirkpatrick
Prif Weithredwr

Cyfrifol am ddatblygu strategaethau a chynlluniau busnes ansawdd uchel yn unol â nodau ac amcanion Cymorth i Ferched, arwain tîm y staff i gyflawni eu rolau i gyd-fynd â’r amcanion hyn.

 

 

 

 

Dawn Jeffery
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau
Cyfrifol am gyflawni gweithrediadau, prosiectau a gwasanaethau Cymorth i Ferched yn effeithiol drwy reoli llinell yr uwch reolwyr, a datblygu a chynnal systemau a phrosesau ar gyfer y sefydliad cyfan.

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Great to hear @sabiha_azad raise the concerns and experiences of young people she has heard from and raising awareness of the support available in this article: bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter