Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim rheoli

 

Eleri Butler
Prif Weithredwr

Cyfrifol am ddatblygu strategaethau a chynlluniau busnes ansawdd uchel yn unol â nodau ac amcanion Cymorth i Ferched, arwain tîm y staff i gyflawni eu rolau i gyd-fynd â’r amcanion hyn.

 

 

 

 

Dawn Jeffery
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau
Cyfrifol am gyflawni gweithrediadau, prosiectau a gwasanaethau Cymorth i Ferched yn effeithiol drwy reoli llinell yr uwch reolwyr, a datblygu a chynnal systemau a phrosesau ar gyfer y sefydliad cyfan.


E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Harvey Weinstein guilty over sexual assaults #TimesUp bbc.co.uk/news/world-us-…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter