Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Hyfforddiant

 

Mwenya Chimba
Pennaeth hyfforddiant & Cyfranogiad Goroeswyr

Yn gyfrifol am arwain a rheoli hyfforddwyr mewnol WWA ac am ddatblygiad a chyfeiriad strategol a busnes hyfforddiant, dysgu a datblygu WWA.

 

 

 

 

Alice Lilley
CYP Programmes Officer and Trainer
Cyfrifol am ddatblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddi achrededig a heb eu hachredu ar gam-drin domestig, trais rhywiol a phob math o drais yn erbyn menywod, ar gyfer gwasanaethau arbenigol a chyrff eraill gan gynnwys rhaglenni Diogelwch Ymddiriedaeth a Pharch (STAR) sydd wedi’u hanelu at blant a phobl ifanc.

 

 

 

 

Deb Critchley

Hyfforddwr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Yn gyfrifol am ddatblygu a darparu rhaglenni hyfforddi achrededig ac heb eu hachredu o ansawdd uchel ar gam-drin domestig, trais rhywiol a phob math o drais yn erbyn menywod, am wasanaethau arbenigol a sefydliadau eraill.

 

 

 

Hefina Griffith
Hyfforddwr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Yn gyfrifol am ddatblygu a darparu rhaglenni hyfforddi achrededig ac heb eu hachredu o ansawdd uchel ar gam-drin domestig, trais rhywiol a phob math o drais yn erbyn menywod, am wasanaethau arbenigol a sefydliadau eraill.

 

Maya Badham

Hyfforddwr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Yn gyfrifol am ddatblygu a chydlynu ‘Action for Change’, cydweithrediad Cymorth i Ferched Cymru a gwasanaethau arbenigol gan sicrhau bod menywod yng Nghymru y mae aflonyddu / cam-drin rhywiol mewn cymunedau lleol yn effeithio arnynt yn cael gwell mynediad at gymorth a chyfiawnder o ansawdd.

 

 

 

Lisa Pezzack
Gweinyddydd Hyfforddiant a Digwyddiadau
Cyfrifol am ddarparu gweinyddiaeth i’r holl gyrsiau hyfforddi, seminarau a digwyddiadau Cymorth i Ferched yn ymwneud â dysgu a datblygu.

 

 

 

 

 

 

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

We were pleased to contribute to this report on nightlife reopening in Wales, from a survivor perspective. Alcohol is NEVER an excuse for violence or abuse-it is everyone's right to live fear free. twitter.com/WalesVPU/statu…

About 3 hours ago from WelshWomensAid's Twitter