Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Hyfforddiant

 

Mwenya Chimba
Pennaeth hyfforddiant & Cyfranogiad Goroeswyr

 

 

 

 

 

E: [email protected]

 

Alice Lilley
CYP Programmes Officer and Trainer
Cyfrifol am ddatblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddi achrededig a heb eu hachredu ar gam-drin domestig, trais rhywiol a phob math o drais yn erbyn menywod, ar gyfer gwasanaethau arbenigol a chyrff eraill gan gynnwys rhaglenni Diogelwch Ymddiriedaeth a Pharch (STAR) sydd wedi’u hanelu at blant a phobl ifanc.

E: [email protected]

 

 

Kay Lemon
Cydlynydd y Prosiect Cyfranogi Cenedlaethol i Oroeswyr
Cyfrifol am gyflawni’r Prosiect Cyfranogi Cenedlaethol i Oroeswyr gan gynnwys recriwtio, cadw a dynodi goroeswyr, cynllunio, hwyluso a chynnal hyfforddi cychwynnol a pharhaus.

E: [email protected]

 

 

 

Deb Critchley

E: [email protected]

 

Hefina Griffith
WELSH

E: [email protected]

 

 

Lisa Pezzack
Gweinyddydd Hyfforddiant a Digwyddiadau
Cyfrifol am ddarparu gweinyddiaeth i’r holl gyrsiau hyfforddi, seminarau a digwyddiadau Cymorth i Ferched yn ymwneud â dysgu a datblygu.

E: [email protected]

 

 

 

 

Ali White
Survivor Participation Project Officer

Yn gyfrifol am cynorthwyo prosiect cyfranogiad goroeswyr Cymorth i Ferched Cymru, Gwasanaethau Grymuso ac Addysgu Goroeswyr “SEEdS”.

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Rydym yn chwilio am hyfforddwr arbenigol sydd â gwybodaeth ragorol am atal trais yn erbyn menywod a rôl gwasanaethau wrth ymateb i oroeswyr. Cewch wybod mwy yma: welshwomensaid.org.uk/joinus

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter