Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Cymorth Busnes

 

Emma Harris
Rheolwr AD a Chymorth Busnes
Cyfrifol am reoli cynllun gwaith y tîm Cymorth Busnes i ddarparu cymorth effeithlon ac effeithiol i brosiectau, gwasanaethau a thimau Cymorth i Ferched a darparu cymorth mewn perthynas â swyddogaethau adnoddau dynol.

 

 

 

Nic Danson
Swyddog Cymorth Gweithredol
Gyfrifol am ddarparu cymorth gweithredol i’r Prif Swyddog Gweithredol a chefnogi ei gwaith hi a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, gan sicrhau safon uchel o gymorth gweinyddol.

 

 

 

 

 

Roma Lai
Swyddog Cyllid
Cyfrifol am sicrhau bod holl weinyddiaeth ariannol Cymorth i Ferched yn cael ei gwneud i’r safon ofynnol, gan gynorthwyo’r Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau i sicrhau bod gweithgareddau cyllidol yn cael eu cwblhau o fewn terfynau amser penodol.

 

 

Victoria Samuel
Swyddog Codi Arian
Cyfrifol am ddatblygu a gweithredu gweithgareddau codi arian Cymorth i Ferched er mwyn sicrhau cyllid ar gyfer y rhaglen waith a chostau craidd y sefydliad.

 

 

 

Rhiannon Maniatt (Ar gyfnod mamolaeth)
Swyddog Monitro a Gwerthuso

Cyfrifol am sicrhau bod Cymorth i Ferched yn gallu mesur effeithiolrwydd ac effaith y gwasanaethau a gyflenwir yn gywir, a chyfathrebu ac adrodd ar hyn yn effeithiol i reolwyr, Ymddiriedolwyr, comisiynwyr, cyllidwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

 

Hannah Mason
Swyddog Monitro a Gwerthuso

Cyfrifol am sicrhau bod Cymorth i Ferched yn gallu mesur effeithiolrwydd ac effaith y gwasanaethau a gyflenwir yn gywir, a chyfathrebu ac adrodd ar hyn yn effeithiol i reolwyr, Ymddiriedolwyr, comisiynwyr, cyllidwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

 

 

 

 

Laura Borley
Swyddog Monitro a Gwerthuso

Cyfrifol am sicrhau bod Cymorth i Ferched yn gallu mesur effeithiolrwydd ac effaith y gwasanaethau a gyflenwir yn gywir, a chyfathrebu ac adrodd ar hyn yn effeithiol i reolwyr, Ymddiriedolwyr, comisiynwyr, cyllidwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

 

 

 

 

 

Rhian Price
Gweithwr Cymorth Gweinyddol
Pwynt cyswllt cyntaf Cymorth i Ferched, yn cynorthwyo i gynnal systemau cyfathrebu a gweinyddol ansawdd uchel o fewn Cymorth i Ferched.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Rydym yn chwilio am hyfforddwr arbenigol sydd â gwybodaeth ragorol am atal trais yn erbyn menywod a rôl gwasanaethau wrth ymateb i oroeswyr. Cewch wybod mwy yma: welshwomensaid.org.uk/joinus

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter