Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Cymorth Busnes

 

Emma Harris
Rheolwr AD a Chymorth Busnes
Cyfrifol am reoli cynllun gwaith y tîm Cymorth Busnes i ddarparu cymorth effeithlon ac effeithiol i brosiectau, gwasanaethau a thimau Cymorth i Ferched a darparu cymorth mewn perthynas â swyddogaethau adnoddau dynol.

 

Rose Baxter
Swyddog Cymorth Gweithredol
Gyfrifol am ddarparu cymorth gweithredol i’r Prif Swyddog Gweithredol a chefnogi ei gwaith hi a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, gan sicrhau safon uchel o gymorth gweinyddol.

 

 

 

 

 

Roma Lai
Swyddog Cyllid
Cyfrifol am sicrhau bod holl weinyddiaeth ariannol Cymorth i Ferched yn cael ei gwneud i’r safon ofynnol, gan gynorthwyo’r Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau i sicrhau bod gweithgareddau cyllidol yn cael eu cwblhau o fewn terfynau amser penodol.

 

 

Victoria Samuel
Swyddog Codi Arian
Cyfrifol am ddatblygu a gweithredu gweithgareddau codi arian Cymorth i Ferched er mwyn sicrhau cyllid ar gyfer y rhaglen waith a chostau craidd y sefydliad.

 

 

 

Rhiannon Maniatt
Swyddog Ymchwil a Gwerthuso

Cyfrifol am sicrhau bod Cymorth i Ferched yn gallu mesur effeithiolrwydd ac effaith y gwasanaethau a gyflenwir yn gywir, a chyfathrebu ac adrodd ar hyn yn effeithiol i reolwyr, Ymddiriedolwyr, comisiynwyr, cyllidwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

 

Hannah Mason
Swyddog Ymchil a Gwerthuso

Cyfrifol am sicrhau bod Cymorth i Ferched yn gallu mesur effeithiolrwydd ac effaith y gwasanaethau a gyflenwir yn gywir, a chyfathrebu ac adrodd ar hyn yn effeithiol i reolwyr, Ymddiriedolwyr, comisiynwyr, cyllidwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

 

 

 

 

Rhian Price
Gweithwr Cymorth Gweinyddol
Pwynt cyswllt cyntaf Cymorth i Ferched, yn cynorthwyo i gynnal systemau cyfathrebu a gweinyddol ansawdd uchel o fewn Cymorth i Ferched.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

A deep exploration of the picture of #VAWG across Wales during #Covid19. We are thankful to @WalesOnline for this impactful & informative piece that highlights the reality for many in the country. walesonline.co.uk/news/wales-…

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter