Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

06 Rhagfyr, 2019

Cynnig cyfle i Brif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru arwain ymateb Llywodraeth Victoria (Awstralia) i drais domestig  

Mae Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru, Eleri Butler, wedi cael ei gynnig a’i dderbyn cyfle cyffrous i arwain “Family Safety Victoria” yn Awstralia o’r gwanwyn 2020.

Mae Eleri wedi arwain Cymorth i Ferched Cymru yn llwyddiannus ers 2014 drwy gyfnod sylweddol o newid a thwf, yn cynnwys arweiniad llwyddiannus cynllun strategol tymor hir Cymorth i Ferched Cymru – Fe Godwn Ni. Mae hyn yn darparu trosolwg ar y sefydliad dan arweinyddiaeth Eleri ac yn gosod gwaith a blaenoriaethau’r ffederasiwn dros y pum mlynedd nesaf.

Fel Prif Swyddog Gweithredol Family Safety Victoria, bydd Eleri’n arwain ar gyflawni’r argymhellion a wnaed gan y Comisiwn Brenhinol ar Drais Teuluol ac yn gweithio i drawsnewid systemau a gwasanaethau i oroeswyr cam-drin. Mae Llywodraeth Victoria’n buddsoddi’n sylweddol i atal trais a cham-drin ac mae hyn yn gyfle gwych i Eleri adeiladu ar y llwyddiant a gyflawnwyd eisoes a symud ymlaen gyda cham nesaf y gwaith i wella ymatebion i drais a cham-drin.

 

Dywedodd Paula Walters, Cadeirydd Cymorth i Ferched Cymru:

“Rydym ni wrth ein bodd fod llwyddiannau Eleri wedi eu cydnabod. Mae Eleri wedi trawsnewid a chryfhau ein llywodraethu, ein partneriaethau a’n gwaith gydag aelodau a gyda goroeswyr, ac mae ei thri degawd o brofiad yn y sector trais yn erbyn menywod wedi bod yn eithriadol o fuddiol i waith ein ffederasiwn yng Nghymru.

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol parhaus a fydd nawr yn gweithio i gwmpasu absenoldeb Eleri trwy benodi Prif Swyddog Gweithredol i barhau â gwaith Eleri i parhau gyda’n Cynllun Strategol dros y blynyddoedd nesaf. Byddem yn croesawu menywod gyda phrofiad o arwain ac sy’n ymrwymedig i’n gweledigaeth, ein gwerthoedd a’n hamcanion, ac yn eu hannog i gysylltu os oes ganddyn nhw ddiddordeb yn y cyfle hwn, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn pob cymorth gan ein Hymddiriedolwyr.”

 

Dywedodd Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru:

“Bu’n fraint enfawr cael gweithio i Gymorth i Ferched Cymru gyda’r fath gydweithwyr gwych a diwyd, gwasanaethau aelodau a goroeswyr dros y pum mlynedd ddiwethaf. Rydyn ni wedi cyflawni cymaint gyda’n gilydd, er bod cymaint mwy i’w wneud bob amser i atal trais a cham-drin yng Nghymru.”

“Rwyf wrth fy modd y bwrdd cyfarwyddwyr wedi cefnogi fi gyda’r cyfle i gymryd y cyfle i ymuno â Family Safety Victoria’r flwyddyn nesaf. Mae’n anrhydedd i mi gael cyfle i arwain y gwaith o gyflawni’r argymhellion y Comisiwn Brenhinol ar Drais Teulu.

Mae’r buddsoddiad sylweddol mae Victoria yn ei wneud i atal trais a cham-drin i’w ganmol ac yn arloesol ac rwyf i’n llawn cyffro wrth edrych ymlaen at ddysgu o’r llwyddiant sylweddol sydd eisoes wedi’i gyflawni, ac adeiladu arno.

Dydy trais yn erbyn menywod a phlant, yn cynnwys trais teuluol yn anochel, mae modd ei ragweld a’i atal gyda’r ewyllys a’r adnoddau angenrheidiol, ac rwyf i’n ymrwymo i sicrhau bod yr arbenigedd sydd gan y rheini sydd wedi byw’r profiad, gan gymunedau amrywiol ac arbenigwyr yn parhau’n ganolog yn fy ngwaith i drawsnewid ymatebion i drais a cham-drin.”

 

I gael rhagor o wybodaeth a chyflwyno cais i arwain Cymorth i Ferched Cymru dros dro, ewch i www.welshwomensaid.org.uk/workwithus.

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected] 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 8 hours ago from WelshWomensAid's Twitter