Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

07 Mai, 2019

Cerdyn Sgorio Ffeministiaeth 2019: pa mor ffeministaidd yw’r Llywodraeth?

Mae Cymorth i Ferched Cymru, yr elusen genedlaethol sy’n gweithio i ddileu pob math o drais yn erbyn menywod a phlant, yn pryderu yn dilyn sgôr Llywodraeth Cymru ar Gerdyn Ffeministiaeth 2019 newydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched Cymru (WEN Cymru) ac Oxfam Cymru, a gyhoeddwyd yr wythnos hon. Mae’r adroddiad yn defnyddio system goleuadau traffig i nodi’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at sicrhau cydraddoldeb i fenywod a merched ar draws chwe ardal.

Wrth ganolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched, nodwyd bod cynnydd Llywodraeth Cymru yn goch gydag “ychydig o gynnydd” yn unig yn cael ei wneud. Er bod deddfwriaeth arloesol ar gyfer trais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru, daw’r cerdyn sgorio i’r casgliad bod y gwaith o weithredu hyn wedi bod yn araf iawn a bod strategaethau yn hwyr yn dod i’r amlwg. Mae hefyd diffyg cyllido cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod ar draws Cymru, a rhestrau aros hir i oroeswyr gael mynediad at wasanaethau. O dderbyn adborth gan ein haelodaeth o wasnaethau arbenigol, gwyddom y gall yr amser aros fod hyd at chwe mis neu fwy ar gyfartaledd.

Y llynedd, clywsom gan y Prif Weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, sut yr addawodd sicrhau mai Cymru yw’r wlad fwyaf diogel yn Ewrop. Fodd bynnag, mae Cymorth i Ferched Cymru yn cwestiynu sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau hyn? Gwyddom fod menywod yn methu â theimlo’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain, bod 66% o ferched yng Nghymru yn profi sylw rhywiol neu gyswllt corfforol mewn mannau cyhoeddus, ac yn olaf nad yw goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn medru cael mynediad at wasanaethau uniongyrchol a fydd yn cynnig diogelwch yn syth rhag y rheini sy’n cyflawni trais.

Yn adroddiad y Cerdyn Sgorio noda Catherine Fookes (WEN Cymru) a Rachel Cable (Oxfam Cymru):

“Er gwaethaf deddfwriaeth gadarn a bwriadau da i hybu cydraddoldeb rhywiol, yn aml mae diffyg cyllid, diffyg strategaeth, a diffyg brys i’w wireddu.”

Hoffai Cymorth i Ferched Cymru weld mwy o weithredu yn digwydd i wneud Llywodraeth Cymru yn llywodraeth wirioneddol ffeministaidd, ac i gyflawni’r uchelgais yn y pendraw o sicrhau mai Cymru yw’r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw.

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter