Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

02 Tachwedd, 2018

Diwrnod Rhyngwladol y Merch: Cystadleuaeth Future40

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Ferch mae Cymorth i Ferched Cymru wedi lansio cystadleuaeth i rymuso merched i herio rhagfarn ar sail rhyw ac i wneud safiad yn erbyn aflonyddu a cham-drin

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch, lansiodd Cymorth i Ferched Cymru gystadleuaeth blog/flog (vlog) i rymuso merched a menywod ifanc ar draws Cymru i herio rhagfarn ar sail rhyw ac i wneud safiad yn erbyn aflonyddu a cham-drin. Mae ymgyrchoedd byd-eang, megis #MeToo and #EverydaySexism, wedi cyhoeddi profiadau menywod a merched ar draws y byd o aflonyddu, cam-drin a thrais.

Yn 2018, roedd Cymorth i Ferched Cymru yn 40. I gydnabod hyn, rydym wedi lansio #40yDyfodol (#Future40) ymgyrch sy’n ystyried sut y gallwn ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru dros y deugain mlynedd nesaf – ac rydym am glywed gennych!

Mae trais yn erbyn menywod a merched yn cynnwys cam-drin domestig, treisio ac ymosodiadau rhywiol, camfanteisio’n rhywiol, enwaedu benywod, troseddau ar sail anrhydedd fel y’u gelwir, priodas dan orfod ac aflonyddu rhywiol.

Mae trais yn erbyn menywod a merched yn achos ac yn ganlyniad i anghydraddoldeb rhywiol. Nid yw’n anochel a gellir ei atal.

Mae’r gystadleuaeth hon yn gyfle i ferched a menywod ifanc fod yn rhan o’r sgyrsaiu sy’n digwydd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i dynnu sylw at aflonyddu a cham-drin ac yn gyfle i ymgyrchu i ddileu trais yn erbyn menywod a merched.

I gydnabod thema Diwrnod Rhyngwladol y Ferch eleni “Gyda Hi:  Grym Merched” (“With Her: A Skilled Girl Force”), caiff enillydd neu enillwyr y gystadleuaeth blog/flog (vlog) wahoddiad i rannu ei/eu c(h)ynnwys mewn digwyddiad a drefnir gan Cymorth i Ferched Cymru, a fydd y cynnig cyfle i rwydweithio ac i ddatblygu sgiliau cyflwyno a siarad cyhoeddus.

Cymerwch ran

  • Ydych chi am wneud safiad dros fenywod a merched?
  • Ydych chi wedi hen flino ar ragfarn ar sail rhyw ac am dynnu sylw ato?
  • Ydych chi am newid y byd a bod yn gymorth i sefydlu cydraddoldeb rhywiol?
  • Ydych chi’n meddwl bod gan bawb yr hawl i fyw yn rhydd o aflonyddu a cham-drin?

Hoffai Cymorth i Ferched Cymru wahodd merched a menywod ifanc rhwng 14-25 oed i gyflwyno Blog 500 gair neu Flog (vlog) 60-90 eiliad am yr hyn y maen nhw am iddo ddigwydd i herio rhagfarn ar sail rhyw, anghydraddoldeb a stereoteipiau.

Angen syniad? Gallech sôn am un o’r pynciau canlynol;

  • Dyfodol ffeministaidd – Sut fyd ydych chi am ei weld i fenywod o merched ymhen deugain mlynedd?
  • Rhyddid rhag ofn – Sut y byddai byd heb aflonyddu a cham-drin yn edrych.
  • Dileu rhagfarn ar sail rhyw – Beth ydych chi’n meddwl sydd angen digwydd i wneud hyn yn realiti?

Gallwch gystadlu fel unigolyn neu fel rhan o grŵp.

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar 8 Tachwedd 2018 am hanner nos.

Gellir anfon cynigion trwy ebost neu Drosglwyddiad Gwe (WeTransfer) at [email protected]

If you are under the age of 18 – Ffurflen Ganiatâd Rhiant ar gyfer Cystadleuaeth Blog / Flog Cymorth i Ferched Cymru Blog / Flog Cymorth i Ferched Cymru

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter