Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

21 Awst, 2018

Barn Cymorth i Ferched Cymru am ddatgelu tystiolaeth mewn adroddiadau am achosion troseddol

Mae Cymorth i Ferched Cymru, ochr yn ochr â  Rape Crisis England and Wales ac End Violence Against Women coalition (EVAW), o’r farn bod y Pwyllgor wedi colli cyfle hollbwysig i ddwyn Gweinidogion y DU, Gwasanaeth Erlyn y Goron, yr Heddlu a’r farnwriaeth i gyfrif am fethu â sicrhau cyfiawnder i oroeswyr treisio, trais rhywiol ac ymosodiad rhywiol.

Rydym yn arbennig o bryderus bod yr heddlu ac erlynwyr yn ceisio darparu tystiolaeth ddigidol i’w defnyddio i ddangos hanes rhywiol unigolyn.  Mae’n ymddangos nad yw Aelodau Seneddol wedi ystyried y pryderon difrifol hyn yn yr adroddiad.

Dywedodd Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru:

“Mae’r adroddiad yma yn codi ofn a dweud y lleiaf, mae’n frawychus i glywed bod Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ‘heb adnabod maint a difrifoldeb eu methiannau’ ac i glywed yr amcangyfrifir bod 90% o achosion wedi’u hatal o ganlyniad i gamgymeriadau yn ymwneud â datgeliadau.

Mae datgeliad cywir o wybodaeth gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gwbl hanfodol ar gyfer prawf teg ac nid yw’n dderbyniol clywed na chafodd nifer o droseddwyr honedig eu galw i gyfrif.  Gall hyn gael effaith hirdymor a difrifol ar ddioddefwyr a goroeswyr treisio, cam-drin rhywiol ac ymosodiad rhywiol.

Ar ben hynny, cytunwn â Rape Crisis England and Wales bod diffyg eglurder ynghylch beth yw ymholiadau rhesymol, ac a fydd hyn yn lleihau ymhellach ffydd dioddefwyr a goroeswyr yn y system cyfiawnder troseddol.

Croesawn y newid diwylliant tuag at wneud archwilio datgeliadau yn ddyletswydd graidd o fewn y system cyfiawnder a chytunwn bod angen technoleg gywir a digonol i adolygu’r swmp mawr o ddeunydd a gasglwyd gan yr heddlu.”

I ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch yma os gwelwch yn dda, neu i ddarllen crynodeb o’r adroddiad clicwch yma os gwelwch yn dda.

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter