Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

29 Awst, 2017

PENODI CYNGHORYDD CENEDLAETHOL AR GYFER TRAIS YN ERBYN MENYWOD A MATHAU ERAILL O DRAIS AR SAIL RHYWEDD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL

Tâl: £60,050, a phensiwn a threuliau rhesymol – Amser llawn (37 awr yr
wythnos) ond yn agored i bobl sydd am weithio’n rhan-amser a rhannu’r
swydd.

Cyfnod y penodiad: Tair blynedd; gydag opsiwn i’w estyn am dair blynedd
arall, hyd at gyfnod o chwe blynedd ar y mwyaf.

Lleoliad: Hyblyg

Yn unol â Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i benodi Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod a mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd fod yn arbenigwr yn y maes hwn, gan roi safbwynt gwybodus ac annibynnol ar y gwaith sy’n cael ei wneud i ddatblygu a gweithredu polisïau a deddfwriaeth yn y meysydd hyn.

Cliciwch yn isod am fwy

Advertisement Cymraeg