Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

08 Chwefror, 2017

Stori’r goroesydd

Rwy’n ddynes 27 blwydd oed ac yn byw mewn pentref bach yng Ngogledd Cymru hefo fy mam a’m chwaer fach.

Mae fy nhad yn y carchar oherwydd iddo fy mrifo, gwnaeth o frifo fy chwaer hefyd. Gwnes i drio ei stopio, gwnes i drio gwneud yn siŵr mai fi roedd o’n brifo ond roedd o’n brifo fy chwaer beth bynnag. Roedd o’n arfer dweud petawn i’n gadael iddo wneud pethau i mi ni fydda’n ei brifo hi, ond gwnes i ddarganfod yn ddiweddarach ei fod o yn ei brifo hi beth bynnag. Cafodd fy mam amser mor galed hefo fy nhad, roedd o’n arfer ei churo hi a’i stopio rhag cael ffrindiau. Roeddwn i’n arfer ei chlywed hi’n crio pan oedd hi’n meddwl fy mod i’n cysgu, doeddwn i methu gwneud unrhyw beth i’w helpu. Dwi’n meddwl bod hynny’n un o’r rhesymau pam na wnes i ddweud unrhyw beth, doeddwn i ddim eisiau gwneud pethau’n waeth iddi hi. Roeddwn eisiau amddiffyn fy chwaer hefyd ac roeddwn i’n ofni y byddai fy nhad yn fy mrifo mwy.

Dim ond yn y flwyddyn ddiwethaf dwi wedi gallu dechrau delio â’r holl boen. Gwnaeth hyn ddechrau â galwad i’r llinell gymorth. Siaradais â’r llinell gymorth a gwnaethant fy helpu i gysylltu â chwnselydd. Gwrandawodd hi arnaf a roedd yn fy neall. Treuliodd amser hefo fi a roeddwn i’n teimlo’n ddigon dewr i ddweud wrthi beth oedd wedi digwydd. Ni allaf ddweud wrthych pa mor fudr dwi wedi teimlo ond roeddwn i’n teimlo ychydig yn well ar ôl siarad hefo hi. Fe helpodd fi gymaint, ond dim ond y dechrau oedd hynny. Bellach dwi’n gweithio hefo cwnselydd ac mae fy mywyd i’n dechrau newid. Roedd mynd i’r llys yn ofnadwy ond dwi wedi cael llawer o gefnogaeth a mae hynny wedi gwneud cymaint o wahaniaeth. Dwi wedi ffonio’r llinell gymorth un neu ddau o weithiau pan dwi wedi bod ar ben fy hun yn ystod y nos, pan fu’n rhaid i mi siarad â rhywun am faint y boen roeddwn i’n ei deimlo. Maen nhw wedi helpu i newid fy mywyd. Efallai un diwrnod gwna i symud allan a byw ar fy mhen fy hun. Dwi eisiau mynd i’r Brifysgol a chael swydd dda . Dwi’n gobeithio y galla i wneud hynny.

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter